of 60220 LinkedIn

Bouwsector geeft gemeente tips woningmarkt

Geef kopers van een nieuwbouwwoning een verhuispremie. Het is een van de tips van NVB Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers.
25 reacties

Met een 10-puntenplan voor gemeenten wil de bouwsector de vastgelopen woningmarkt vlottrekken. Een van de tips: Geef kopers van een nieuwbouwwoning een premie, bijvoorbeeld om de verhuiskosten te dekken.

Samen

Aanleiding voor het 10-puntenplan is dat de woningbouwcrisis behalve huiseigenaren en bouwbedrijven ook veel gemeenten in het hart treft, meldt de Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers NVB. Door de stagnerende verkoop van nieuwbouw koopwoningen is er sprake van een aanzienlijke verslechtering op gemeentelijke grondexploitaties. ‘Juist nu is het van belang om als gemeenten en bouwbedrijven gezamenlijk te zoeken naar geschikte oplossingen’, aldus de NVB.

 

Beter luisteren

Het begint ermee dat gemeenten, ontwikkelaars en bouwbedrijven beter moeten luisteren naar de wensen van woonconsumenten in plaats van zelf een gedetailleerd totaalplan te maken. Ook moeten gemeenten niet teveel willen bouwen in binnenstedelijk gebied. Dat levert een overaanbod van slecht verkoopbare appartementen op, terwijl woonconsumenten juist vragen om een woonomgeving met ruimte en groen.

 

Duwtje

In deze economisch moeilijke tijden hebben consumenten soms een duwtje in de rug nodig. Geef ze een premie als ze verhuizen naar een nieuwbouwhuis, adviseert de VNB. Onlangs nam de gemeente Den Haag als voorbeeld een goede aanzet door verhuizingen aantrekkelijker te maken. Hagenaars kunnen volgens dit plan een premie krijgen van 5.000 euro als zij een sociale huurwoning vrijmaken en zelfs 10.000 euro ontvangen als zij verhuizen naar een nieuwe koopwoning in Den Haag. Een prima plan volgens NVB, dat meer gemeenten in overweging zouden moeten nemen.

 

Grondprijzen

Verder moeten gemeenten lagere grondprijzen accepteren, zelfs als dat dertig tot veertig procent minder oplevert dan waarop ze hadden gerekend. En met de legeskosten moeten ze matigen, vindt de bouwsector.

 

De aanbevelingen uit het 10-puntenplan op een rij:

 

1. Gemeenten luisteren samen met marktpartijen beter naar de wensen van burgers / woonconsumenten

2. Gemeenten geven kopers van een nieuwbouw koopwoning een premie

3. Gemeenten accepteren lagere grondprijzen

4. Gemeenten stellen geen extra eisen bovenop het Bouwbesluit, die de markt toch niet opneemt

5. Gemeenten hanteren gematigde bouwleges

6. Gemeenten bieden starters op de woningmarkt de helpende hand met faciliteiten in de vorm van subsidies en leningen

7. Gemeenten schrappen bij nieuwbouw het onderscheid tussen recreatie- en reguliere woningen

8. Gemeenten werken bij transformatie van kantoren naar woningen mee aan een bestemmingswijziging van kantoren

9. Gemeenten gaan tot maximaal 40% van hun woningbouw in binnenstedelijke gebieden

10. Gemeenten schakelen bij archeologische vondsten al in een vroeg stadium de ontwikkelaar in.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Nick op
Dit ziet eruit als een realistisch 10-punten plan. Als dit werkt profiteert de bouwsector en daarmee ook de <a href='http://www.gijsvancleef.nl/bouwbedrijf-bussum' > bouwbedrijven. Het lijkt mij een win-win situatie. Echter kan de huizenprijs hierdoor wel stijgen aangezien huishoudens zo "meer" te besteden hebben voor een nieuwe woning.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Enige creatieve verbeterpunten voor de NVB zelf zijn:
1. bouw meer kwalitatief goede woningen.
2. neem genoegen met minder winst.
3. bespaar op de 2 miljard euro die jaarlijks over de balk wordt gegooid door bouwfouten.
4. zorg voor meer flexibiliteit in het bouwproces richting potentiële kopers (vrije keuze keuken, richting badkamer e.d.).
5. breng niet meer dan redelijke meerkosten in rekening bij bouwaanpassingen.
Met het gelijk schakelen van de bewoning van recreatiewoningen met normale woningen raakt de bouwsector nog meer in het slop.
Alle problemen bij de gemeente neerleggen is wel heel gemakkelijk.
Door Annemiek Wassenburg op
Dit plan bevordert de doorstroming totaal niet en komt alleen tegemoet aan aannemersbelangen. Om de doorstroming te verbeteren zou er een betere match moeten komen tussen de markten van huur- en koopwoningen. Als er al subsidie zou moeten zijn (en persoonlijk heb ik het niet op subsidie omdat elke subsidie de markt verstoort) dan voor de bestaande starterswoningen. Dat geeft kans aan de mobiliteit op de huizenmarkt. Zoals het nu gaat zitten mensen gevangen in hun eigen huis. En dat is beroerd voor de arbeidsmobiliteit en voor de mobilteit agv nieuwe levensfases. Denk in dat laatste geval aan gezinsuitbreiding, of juist kleiner gaan wonen of naar een instelling moeten verhuizen. En wat te denken aan de enorme hoeveelheid oudere huizen die niemand wil hebben omdat de verbouwkosten vrijwel geheel buiten de hypotheekhoogte blijven en waarin ook niet meer wordt geïnvesteerd door de bestaande eigenaren omdat ze weten dat ze niks van hun geld terugzien? Over 20 jaar staat een groot deel van die huizen onbeheerd leeg en ontbreekt de ruimte voor nieuwe woningen. Zijn we dan allemaal blij?
Door Johan van herwijnen (ambtenaar) op
Nog hogere belastingen voor de burgers? Starterspremies als subsidie voor de bouwsector? Alles gebaseerd op belastinggeld van burgers.
Door A. Fabre op
Starters subsidiëren? Wat is dat toch, dat men hier steeds mee komt. Dat werkt averechts. Het klinkt sympathiek, maar drukt de prijzen alleen maar verder omhoog. Mensen die de gestegen prijzen niet kunnen betalen, remmen een verdere stijging af. Bovendien moet het worden opgebracht door de mensen die toevallig geen subsidie hebben gekregen (die betalen dus dubbel).
Door D. Hake (Adviseur ruimtelijke ontwikkeling) op
'bouwen in binnenstedelijk gebied...levert een overaanbod van slecht verkoopbare appartementen op, terwijl woonconsumenten juist vragen om een woonomgeving met ruimte en groen.'
Binnenstedelijk bouwen betekent niet per sé appartementen: De Linie in Groningen en Nieuw Leyden in Leiden zijn voorbeelden van grondgebonden woningen in hoge dichtheden. En die locaties lopen ook nu nog als een trein. In tegenstelling tot de 'ruime en groene' wijken die de bouwbedrijven buiten de stad neerzetten. En zo ruim en groen zijn die ook weer niet. De kosten voor compleet nieuwe infrastructuur moeten ergens vandaan komen. De enige reden dat bouwers buitenstedelijk willen bouwen is dat ze daar grond in bezit heben; die speculatie levert hen meer geld op dan de bouw zelf. Niet intrappen!
Door Hero Klinker op
Dit is te makkelijk. Beter een premie op renovatie van de huidige woningvoorraad dan op nieuwbouw. Daar ligt denk ik de echte uitdaging voor de toekomst. Hoog tijd dat de bouwsector zich daar wat meer op toelegt. Zoals bv in Duitsland waar dit ca 40% van de bouwproductie schijnt te zijn. Qua innovatie valt er volgens mij ook nog veel te winnen in dit marktsegment. Bv op het gebied van isolatietechnieken. Nu past men over het algemeen nieuwbouwconcepten toe. En onderzoek naar technieken die zich bouwfysisch goed gedragen in bestaande bouw wordt en in Nederland nauwelijks gedaan. Bewust stimuleren van meer nieuwbouw op nieuwe locaties maakt het herstructuren en renoveren in bestaand bebouwd gebied in de toekomst naar mijn mening alleen maar nog moeilijker en duurder dan het nu al is! Iedereen weet dat er in de toekomst over het geheel genomen niet zoveel huizen meer bij hoeven. Trouwens, als de bestaande grondposities in de binnensteden wat worden afgeboekt kun je daar ook best grondgebonden bouwen in plaats van de appartementen die volgens de sector niet te verkopen zouden zijn. Zo groot en groen zijn die vinextuintjes nu ook weer niet.
Door Miriam Oosterwijk (Gemeentesecretaris/alg. directeur) op
Dat is wel erg makkelijk zeg! Wat draagt de NVB zelf eigenlijk bij?? Het 10-puntenplan van de NVB begint 10x met het woord "gemeenten" (moeten dit en moeten dat). De NVB is toch de koepel van al die projectontwikkelaars en bouwers, die Nederland jarenlang hebben verrijkt met slecht gebouwde woningen in akelige wijken en daarmee schatrijk zijn geworden. Waar is hun 10-puntenplan? Kom op NVB, maak ook eens een creatief lijstje voor jezelf! De gemeenten staan in deze al meer dan voldoende onder druk.
Door Jan op
Vooral punt 7 is een prima idee. Nederland en Denemarken, dat echter een lichter regime kent, zijn de enige landen ter wereld waar het verboden is permanent te wonen in je eigen recreatiewoning, ook al voldoet die aan alle bouw- en veiligheidsregels. Wat een betutteling!
Door Huis Te Koop op
@ Lukas K.
Leuk idee, maar ieder kijkt naar zijn eigen portemonnee. Jij hebt zeker geen woning in de verkoop waar de waarde met 40% gekelderd is tov de er op rustende hypotheek? Slik jij een forse restschuld?
Elk initiatief is het bestuderen waard.
Ook de gemeenten kunnen in de stagnerende huizenmarkt hun steentje bijdragen, maar dat geldt evengoed voor banken, politiek, huizenbezitters etc.