of 63966 LinkedIn

'Boeren moeten zelf betalen voor stukrijden wegen'

Twee PvdA’ers uit Friesland pleiten voor een wetswijziging om een zogenoemde “landwegheffing” mogelijk te maken.

Boeren die met hun landbouwvoertuigen gebruik maken van openbare wegen moeten meebetalen aan het onderhoud daarvan. Twee PvdA’ers uit Friesland pleiten voor een wetswijziging om een zogenoemde “landwegheffing” mogelijk te maken.

Twee promille van de grondwaarde

Als alle grondgebonden agrariërs een heffing betalen van twee promille van de getaxeerde waarde van hun grond, zou dat veel gemeenten enorm helpen om het wegonderhoud op orde te houden, stelt Jelle de Visser, gemeenteraadslid in Leeuwarden. Hij probeerde het onderwerp twee jaar geleden al vergeefs op de politieke agenda te krijgen. Inmiddels heeft hij steun van partijgenoot Remco Admiraal, die lid is van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. In een ingezonden brief in VNG Magazine pleiten zij voor de landwegheffing.

 

Gemeenten steeds meer geld kwijt

Landbouwgemeenten zijn de afgelopen jaren steeds meer geld kwijt aan wegonderhoud in hun landelijk gebied. Veel wegen dateren nog uit de tijd dat landbouwvoertuigen maximaal twaalf ton wogen en 2,50 meter breed waren. ‘Door de schaalvergroting in de sector zijn de voertuigen steeds groter en zwaarder geworden’, licht Admiraal toe.  Een tankwagen vol melk of een vrachtwagen vol bieten weegt al snel vijftig ton. En hoewel het officieel niet is toegestaan, rijden er op smalle weggetjes regelmatig tractoren met machines van meer dan drie meter breed.

 

Onveiligheid en onderhoud

Dat leidt tot onveilige situaties, vooral voor fietsers. Maar ook tot hoge onderhoudskosten, zeker voor wegen op veengrond. De wegen moeten worden gerepareerd, verbreed en zo mogelijk versterkt. Uitstel daarvan leidt op termijn tot nog hogere kosten, stelt Admiraal, terwijl juist plattelandsgemeenten krap bij kas zitten.

 

Gemeente haalt miljoenen binnen

De oplossing is volgens De Visser en Admiraal  grondgebonden agrariërs te laten meebetalen aan het wegonderhoud. Volgens berekeningen van De Visser volstaat een heffing van twee promille. ‘De gemiddelde waarde van landbouwgrond is nu 50.000 euro per hectare, dus dat zou komen op 100 euro per hectare landbouwgrond. Een gemiddelde grondgebonden agrariër met een melkvee- of akkerbouwbedrijf bezit vijftig hectare land, dus dat komt neer op een jaarlijkse heffing van 5.000 euro. De Europese Unie verstrekt diezelfde boer gemiddeld 20.000 euro subsidie, dus dat moet geen probleem zijn’, stelt De Visser. Gemeenten levert het een structurele inkomstenbron op. Waarmee het wegonderhoud op peil is te houden. De grootste gemeenten – qua oppervlak – van Nederland, Súdwest-Fryslân, zou er enkele miljoenen euro’s mee binnenhalen.

 

Waterschap heeft al zicht op gegevens

Met een wetswijziging is de heffing volgens de PvdA’ers eenvoudig te realiseren, uitgevoerd op vergelijkbare wijze als het omslagstelsel van de onroerende zaakbelasting. De noodzakelijke gegevens liggen al bij het waterschap, zegt Admiraal. ‘De waterschappen hebben voor de watersysteemheffing al zicht op welk grondoppervlak in gebruik is voor agrarische doeleinden en wat de geschatte waarde daarvan is. De gemeenten zouden die informatie van het waterschap kunnen krijgen. Het ligt voor de hand dat zij de heffing innen, omdat zij ook de kosten dragen van het wegonderhoud.’

 

Admiraal en De Visser hopen dat hun plan weerklank krijgt in Den Haag.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door hoekstra (adviseur) op
Opcenten zijn voor de provincie waar provinciale wegen mee worden aangelegd en dus niet de gemeentelijke. Verder is volgens mij maar een goed tegenargument: gemeenten krijgen geld voor wegenonderhoud via het gemeentefonds. Binnen de nl financiele verhoudingen is her dan beter om tractoren e.d. wegwnbelasting te laten betalen. Het extra geld gaat in het fonds en er komt een maatstaf landbouwwegen bij voor de verdeling van het fonds.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Eerst landbouwvoertuigen van boeren van bepaalde wegen weren, omdat ze het andere gemotoriseerde verkeer hinderen/belemmeren. Vervolgens diezelfde boeren via parallelle wegen laten rijden om ze vervolgens aan diezelfde wegen mee te laten betalen. De redelijkheid van dit idee is ver te zoeken.
Door Gerrit (adviseur) op
De opcenten die de provincie ontvangt op de wegenbelasting is bedoeld voor herstel en onderhoud van wegen. Het is voor een ieder met dossierkennis bekent dat niet alleen de overheid landelijk maar ook de provincie bakken met geld overhoudt en niet besteed aan wegenonderhoud. Dus zorg eerst voor dossier kennis en roep dan eens iets zinnigs
Door Monique V. (boerin) op
Landbouwsubsiedies? Eigenlijk is dat een verkeerde naam. Kijk maar eens op http://www.hetlnvloket.nl/databank-eu-subsidiege … Regeling: "Gemeenschappelijk Landbouwbeleid". Naam begunstigde: "bevat" aanklikken en "Gemeente" invullen. "Bedragen per begunstigde" aanklikken. Evt. Provincie Friesland aanklikken. "Zoek" aanklikken en dan evt. sorteer op bedrag. Gemeente Súdwest Fryslân bijvoorbeeld krijgt al 1.155.662,00 Euro uitbetaald. Ik denk niet dat dat iets met landbouw te maken heeft, wel??? Het grootste gedeelte van de landbouwsubsidies gaat namelijk helemaal niet naar de boeren, zoek maar eens verder op deze databank. Ben het verder met reactie van Juridisch adviseur eens. Doe het dan eerlijk, via kentekenregistratie. Hopelijk denken de heren Admiraal en De Visser daar eens aan als ze groenten, melkproducten of vlees "in de aanbieding" kopen!
Door Bert de Rooij (directeur en voormalig ambtenaar) op
Ik volg de lijn van Albert, die lijkt me het beste uit te voeren; maar vooral belangrijk is dat er wat mee gedaan wordt; bijv. Boomkwekerij Ebben uit Cuijk oefent een ware boomterreur uit, door alsmaar meer landbouwgrond in te pikken EN vooral met hun zware machines de toegangswegen aan gort te rijden.,Het speelt dus overal !
Door Monique op
Wanneer gaan MOE-landers ook meebetalen aan het gebruik van de nederlandse wegen?
Door Juridisch adviseur op
Wat een onzinnige stemmingmakerij! Er worden allerlei, niet cq. niet correct onderbouwde, argumenten op een hoop geveegd. Bovendien wordt een beroepsgroep, grotendeels onterecht, belast. Als je zwaar verkeer wilt laten meebetalen aan het wegonderhoud, dan moet dat voor ieder voertuig en niet alleen voor tractoren gelden. De hoeveelheid grondeigendom is ook een foutief criteria, want dit zegt niets over het feitelijk gebruik van de weg. En je treft met het voorstel alleen de agrariërs en niet de toeleveranciers/transporteurs (melk, mest, voer, vee) en loonwerkers. Zij rijden met steeds zwaardere voertuigen, waar de agrariërs niet om verzocht hebben. Die ondervinden zelf ook hinder in de vorm van schade aan erf en verdichting en spoorvorming op de landerijen. Gemeenten die aan het voorstel uitvoering willen geven hebben bovendien boter op hun hoofd; menig tractor met kieper rijdt over de weg t.b.v. bouwstoffen aan- en afvoer voor ontwikkelingsprojecten waarin de overheid betrokken is! Dat zijn doorgaands de echte "zware jongens", die veel kunnen meenemen en goedkoper zijn dan de inzet van vrachtwagens.
Overigens lijkt een kentekenregistratie en wegenbelasting voor (bepaalde) landbouwvoertuigen mij om meerdere redenen wel terecht.
Door bram op
Denkfoutje #Sneuf:
De wieldruk per cm2 mag dan zeer laag zijn, dat is echter alleen maar nuttig als je op losse grond rijd, dus op de te bewerken akker.
Ook een oceaanstomer weegt zo geredeneerd niets.
De totale wiel- en aslasten zijn daar niet minder om en dat jeukt bij die smalle weggetjes met hun minimale asfalt- of halfverhardingen.
Door Ad op
Landbouwvoertuigen worden groter, wat door de schaalvergroting niet te keren is Haaks daarop staat dat de wegbeheerders de wegen steeds smaller maken. Koekje van eigen deeg dus. Leg nu langs alle wegen maar 2 grastegels om zodoende de wegkanten te verharden. Dan zijn de meeste problemen wel opgelost.
Door steven op
nu de pleziervaart nog.... kadeonderhoud wordt naar mijn idee nog steeds deels uit de WBelasting bekostigd.