of 63946 LinkedIn

'Boer weg uit Brabant en Gelderland bij strenge stikstofregels'

© Shutterstock
© Shutterstock
15 reacties

Als een volgend kabinet besluit de doelstellingen rond de stikstofuitstoot aan te scherpen, zal dat ‘een ongekende transformatie van het landelijke gebied in Nederland’ betekenen. Het zal er zelfs toe leiden dat in de 'stikstofgevoelige' provincies Gelderland, Brabant en Overijssel geen landbouw meer mogelijk is, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een beleidsadvies.

Helemaal geen stikstof
Boerenbedrijven zouden dan namelijk helemaal geen stikstof meer mogen uitstoten. ‘Zelfs wanneer ze biologisch of extensief zijn of gebruik maken van innovatieve technologie’ is daarvoor dan geen ruimte meer, aldus het PBL. En datzelfde geldt min of meer ook als het Europese klimaatdoel van een ‘netto nul’ broeikasgasuitstoot in 2050 één op één doorvertaald wordt naar de Nederlandse landbouw.

Oplossingen per regio
Volgens het adviesorgaan kan in plaats van de huidige ‘niet-gebiedsgerichte’ stikstofaanpak beter gekeken worden naar oplossingen per regio. Want het gaat volgens het PBL uiteindelijk om verbetering van de natuurkwaliteit en niet per se om daling van de stikstof. ‘Daarbij is het verstandig stikstofmaatregelen telkens gebiedsgericht af te wegen tegen natuur- en klimaatdoelen en van begin af aan duidelijk te zijn over het langetermijnperspectief voor de landbouw in de betreffende regio’s.’

Natuurkwaliteit
De neerslag van stikstof is volgens het PBL ‘een belangrijke, maar niet de enige indicator’ voor de natuurkwaliteit in een specifiek gebied. Als de stikstofnorm ergens overschreden wordt, zorgt dat ‘niet direct voor verslechtering van de situatie’ van de natuur, behalve als dat fors en langdurig gebeurt.

Sleutel
Bij een beperkte overschrijding van de stikstofnormen, kunnen andere factoren veel bepalender zijn voor de natuurkwaliteit. Het PBL denkt dat ‘de sleutel’ voor het verbeteren van natuurkwaliteit daarom ligt bij een integrale strategie, waarbij naast stikstof ook gekeken wordt naar waterbeschikbaarheid en -kwaliteit en de inrichting en de omvang van natuurgebieden. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Piet (Gelensioneerd) op
@p ach zo woonden de Turken en de Marokkanen die vroeger in onze slachthuizen werkten ook. Die wonen nu ook in een normaal huis. Er is in 40 jaar helemaal niets veranderd. Je moet de lijn doortrekken: wat is het uiteindelijke effect? Waar wonen ze over tien jaar? Dan zie je dat bepaalde economische activiteiten een lange termijn effect hebben, namelijk bevolkingstoename en dus druk op de beschikbare ruimte. De vleessector veroorzaakt zeker bevolkingsgroei, net als de distributiesector dat op dit moment zeer sterk doet. Alles is met elkaar verbonden. We gaan in Nederland alleen voor het geld verdienen op de korte termijn. De politiek stuurt alleen daar waar het echt niet anders kan en kiest dan de weg van de minste weerstand. Als dan de boeren kunnen worden gepakt, dan pakken ze die.
Door p op
@Piet, gezien hoe/waar arbeidsmigranten nu worden gehuisvest...helpt niet echt ben ik bang.
Door Piet (Gepensioneerd) op
Als de agrarische sector en de daaraan gekoppelde vleesindustrie flink krimpt, dan hoeven we minder huizen te bouwen. Minder slachterijen, landbouw en kwekerijen = minder arbeidsmigranten = minder druk op de woningmarkt. Tel maar uit.
Door p op
Mooi, sluit goed aan bij de oproep van de waterschappen om niet meer onder zee niveau te bouwen...kunnen we dat miljoen huizen in Gelderland, Brabant en Overijssel kwijt
Door Henk (Medewerker) op
@Ben Stikstof is zeker geen fake probleem. Vastgoed boeren zijn niet fake, er zullen er zijn die hun argumenten kiezen alleen om grond te bemachtigen. Echt Nederland. Vergeet niet dat de boerenstand zelf ook verantwoordelijk is voor de vraag naar meer woningen. Al decennia lang zitten de slachthuizen vol met arbeidsmigranten, eerst Turken en Marokkanen, nu Oost Europeanen. Het probleem is dus deels door de geldhonger van de vleesindustrie veroorzaakt. Naar stapelt zich nu weer een nieuw probleem bovenop dat het kabinet uit de klauwen laat lopen en dat is de transport- en distributie economie. Ook daar halen we half Oost Europa voor naar Nederland. Is het gek dat we een probleem hebben met 700.000 arbeidsmigranten, waarmee we sectoren ondersteunen die we eigenlijk niet willen, waaronder de intensieve vleessector.
Deze discussie moet helemaal niet over boeren gaan, maar over ons hele economische stelsel in combinatie met bevolkingsgroei. Maar wat doen we? Er wordt direct gezwarte piet. Maar een zeker fundamenteel stadium waarin we komen tot een goede probleem analyse, slaan we over. Als er geen goede probleem analyse is, dan komt er ook geen goede oplossing.
Door Ben (jurist) op
Bijna niet te vatten dat zulke radicale ideeën naar boven komen. Stikstof is een fake probleem. De natuur staat er prima voor. In Nederland is het toch maar gecreëerde natuur. Mooi dat het er is, maar het gebruiken als een excuus voor een moordaanslag op de boerenstand in drie provincies is krankzinnig. Alle investeringen die boeren hebben gedaan om aan milieunormen te voldoen en al die boeren die biologisch aan de slag zijn gegaan. Het is dan allemaal voor niets geweest. De overheid anno nu betoont zich als uiterst onbetrouwbaar. Waarom niet de Duitse normen overnemen? Voilà weg 'stikstofprobleem'. Die onzin is alleen interessant voor een stelletje milieufreaks die gebruikt worden door vastgoedboeren die begerig naar de landbouwgrond gluren. Vergeet niet; de boeren houden het platteland open. Zijn ze weg dan komt er een ellende aan nieuwbouwwijken, bedrijventerreinen en windmolenparken.
Door Spijker (n.v.t.) op
Geen expert, maar ik heb de stellige indruk dat de natuurkwaliteit meer onder druk staat door jarenlange hete voorjaren en hete zomers dan van stikstof. Kijk om je heen en met dit natte voorjaar zie je de natuur weer groeien en bloeien. Ook de biodiversiteit neemt weer toe. Wat is de mening van experts?
Door Henk (Medewerker) op
Zijn het de regels waar wij in vastlopen, of is het ons economisch groeimodel waar wij in vastlopen? Denk toch na dames en heren, het is ons economisch groeimodel. Aan de regels mankeert niets. Ons land is zwaar overbevolkt, we stoten heel veel rommel uit, de luchtkwaliteit is zeer slecht. We poepen ons eigen nest vol in een angstaanjagend tempo. Nog steeds, bijna 50 jaar na het rapport van de club van Rome, onderkent de politiek nog steeds niet dat er grenzen zitten aan de groei. Grenzen aan datgene wat wij consumeren, grenzen aan de omvang van de bevolking. In die vijftig jaar verdubbelde de wereldbevolking bijna. Maak een plan om her beslag van ons leefpatroon op ons milieu en dit land te verminderen. Minder economie, minder consumptie, verminder overbevolking door de bron, de migratie, aan te pakken. En deel de welvaart. Fiets naar de winkel. Stop met het bestellen van rommel in China. Doe eens tien jaar met een telefoon. En luister niet naar Greenpeace die propageren dat we de aardbol ook met 10 miljard kunnen bevolken. Wat een onwetenschappelijke nonsens.
Door drs. E. Nabled op
Een vriend van mij heeft een melkvee bedrijf in Drenthe; 50 hectare, tussen 2 Natura 2000 heide-gebieden. Als pensioenvoorziening verkocht aan de grootste leliekweker van Nederland; zij mogen er zo lang blijven wonen als zij leven of eerder vertrekken want wil geen last hebben van de bestrijdingsmiddelen die bij leliekweek worden gebruikt. En dat is gigantisch; er wordt veel verenmeel - inderdaad: meel van veren van geslachte kippen, eenden, kalkoenen - gebruikt waarin 13% stikstof zit. Die heidegebieden zijn ten dode opgeschreven, maar ja: valt buiten het beleid...
Door Gerrit op
Zo nu mag ik eindelijk als veehouder mijn weiland volplempen met betaalbare woningen. Krijg al jaren nee te horen van gemeente vanwege bestemmingsplan en open agrarisch karakter. Kom maar op dan. Mooie woningen met natura 2000 als achtertuin. Hop hop hop gas erop