of 60715 LinkedIn

Boekel wil aanpassing Klimaatakkoord

De gemeente Boekel zal waarschijnlijk tegen het ondertekenen van het klimaatakkoord stemmen tijdens de Buitengewone ALV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De gemeente wil meer garanties over de een toereikende vergoeding voor de extra uitvoeringslasten van de energietransitie.

De gemeente Boekel zal waarschijnlijk tegen het ondertekenen van het Klimaatakkoord stemmen tijdens de Buitengewone ALV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De gemeente wil meer garanties over de een toereikende vergoeding voor de extra uitvoeringslasten van de energietransitie.

Afspraken

Het gemeentebestuur van Boekel heeft namens de gemeenteraad een motie ingediend om pas te ondertekenen als de VNG met het kabinet heeft onderhandeld over aanvullende afspraken. Volgens de motie zijn er nog geen goede afspraken over het geld dat gemeenten moeten uitgeven aan de maatregelen voor de energietransitie, en is er nog geen boring van de haalbaarheid en betaalbaarheid van de maatregelen voor de samenleving.

 

Advies

Boekel weet zich gesteund door een recent advies van de Raad van State die de centrale rol van gemeenten in het Klimaatakkoord benadrukt. ‘Zij moeten deelnemen aan de RES, warmteplannen maken en vorm geven aan de wijkgerichte aanpak van het Klimaatakkoord. Dat vereist een forse inzet op onder meer kennis en capaciteit.’ Gemeenten moeten kunnen rekenen op financiële steun van het rijk, stelt de Raad van State.

 

Ontraden

De VNG ontraadt leden om komende vrijdag voor de motie te stemmen. Volgens het bestuur zijn er voor de eerste fase in het akkoord financiële afspraken gemaakt, en worden er voor een nieuwe fase nieuwe afspraken gemaakt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners