of 64621 LinkedIn

Blok wil corporaties in krimpgebieden ontzien

Woningcorporatie Acantus in Noord- en Oost-Groningen heeft weinig mogelijkheden over om de verhuurdersheffing te kunnen betalen. Een bezoek van minister Blok aan de regio deed de hoop weer gloren.

Minister Blok onderzoekt of hij de verhuurdersheffing kan differentiëren om woningcorporaties in krimpgebieden te ontzien. Andere corporaties zouden dat dan moeten dragen.

Gedifferentieerde invoering
‘Als het lukt om het op een andere manier te verdelen, dan wil ik  daar natuurlijk naar kijken’, zei hij tijdens een werkbezoek in Winschoten tegen RTV Noord. Een woordvoerder van het ministerie bevestigt dat Blok gaat kijken naar de gevolgen van de invoering van de verhuurdersheffing en de gemaximeerde huur van 4,5 procent van de WOZ-waarde. In krimpgebieden zouden huren dan zelfs moeten worden verlaagd. ‘Als we het rechttoe rechtaan invoeren, krijgen corporaties problemen met de betaalbaarheid. Een gedifferentieerde invoering is een mogelijkheid waar de minister naar wil kijken.’ De verwachting is dat de minister tussen half en eind februari hierover een brief stuurt naar de Kamer.

 

Woningcorporatie Acantus
Woningcorporatie Acantus is een woningcorporatie met een woningbezit van ruim 13.000 goedkope en betaalbare huurwoningen in Noord- en Oost-Groningen. Algemeen directeur Harry Kremer is er nog niet 100 procent gerust op dat de minister daadwerkelijk de woningcorporaties in krimpgebieden tegemoet zal komen wat betreft de verhuurdersheffing. ‘Wel was er het besef dat in krimpregio’s andere normen gelden. Ik ben niet gerust, maar hoop doet gloren.’

Weinig mogelijkheden in krimpgebieden
Kremer vertelt dat Blok vrij rap na een overleg met de drie gedeputeerden uit de krimpgebieden in Groningen, Limburg en Zeeland op bezoek is gekomen. ‘Hij vertelde in het algemeen dat corporaties geld genoeg hebben, maar ook dat de situatie in krimpgebieden anders is. Zelfs zonder regeerakkoord waren we er hier door de omstandigheden al toe gedwongen om maatregelen te nemen. Extra middelen vergaren gaat hier niet op. Ook de markt voor verkoop van bestaande woningen is verzadigd en we hebben geen commercieel onroerend goed. Meer huur van scheefwoners zet geen zoden aan de dijk, want die zijn hier relatief weinig.’

Alternatieve voorstellen
Kremer kreeg de indruk dat Blok met andere voorstellen komt rond de gemaximeerde huur van 4,5 procent van de WOZ-waarde. ‘Wij zouden de huren dan zelfs moeten verlagen.’ Kremer kreeg het gevoel dat daar beweging in zit. ‘Dat is voor ons de grootste angel.’ De woningcorporatie heeft ook voorstellen gedaan om meer aan de verhuurdersheffing tegemoet te kunnen komen. ‘Te denken valt aan een eenvoudiger woningwaarderingssysteem met een WOZ-component, huurharmonisatie waarbij ook bestaande contracten kan worden ingegrepen, mensen inkomensafhankelijk laten huren en de verhuurdersheffing landelijk koppelen aan de WOZ-waarde, zodat je een eerlijkere verdeling krijgt naar draagkracht.’

Steun van gemeente en provincie
Volgens Blok hebben corporaties op termijn wel degelijk investeringsruimte en is het niet zo dat deze door de verhuurdersheffing verdwijnt. Hij noemde dit zelfs spookverhalen. Kremer zegt niet voor andere corporaties te kunnen spreken, maar dat daar misschien best een kern van waarheid in zit. ‘In krimpgebieden is dit niet het geval.’ Van de gemeente verwacht hij ook geen financiële steun. ‘De situatie is voor hen hetzelfde laken een pak. Positief vond ik wel dat zowel provincie als gemeente het voor ons opnamen, voor mogelijkheden om te investeren door de corporaties zelf.’

VNG-commissie
De VNG heeft een commissie ingesteld die de vereniging gaat adviseren over hoe gemeenten meer 'grip' op woningcorporaties kunnen krijgen en hoe corporaties beter kunnen aansluiten op het gemeentelijk woonbeleid. In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte II staat dat corporaties onder directe aansturing van gemeenten komen en dat gemeenten met meer dan 100.000 inwoners extra bevoegdheden krijgen.


Samenstelling commissie

De VNG wil zich actief opstellen in de discussie die gaat ontstaan over deze kabinetsvoornemens en heeft daarom een adviescommissie ingesteld met als voorzitter Sybilla Dekker, oud-minister van VROM. De commissie bestaat verder uit wethouder Loes Meeuwisse uit Goes, de Eindhovense wethouder Staf Depla, bestuurder Wim Hazeu van woningcorporatie Wonen Limburg, Marco Pastors, programmadirecteur bij het Nationaal Programma Kwaliteitsprong Rotterdam-Zuid en Johan Conijn, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en opsteller van het eindrapport dat in maart 2013 wordt gepresenteerd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door joop luster (n.v.t.) op
het volkshuisvestelijk overheidsbeleid creëert een steeds chaotischer werkelijkheid. VVD en CDA-politici hebben jarenlang gefaald door halsstarrig, uit louter politiek winstbejag, vast te houden aan de ongebreidelde HRA.
Terwijl elk weldenkend mens het falen en graaien van bestuurders in de financiële wereld bestraft wil zien wekt het eigenlijk verbazing dat er nauwelijks discussie is over de ellende die politieke bestuurders met hun falende beleid al jaren aan het veroorzaken zijn. Er is vlgs deze politici een woningMARKT waarbij dezelfde politici moeten concluderen dat de waarde van een woning dus niet te bepalen is. Het blijkt slechts een momentopname. De chaos op deze markt wordt nog eens vergroot door wooncorporaties te dwingen om te verkopen en daarmee te concurreren met degenen die hun huis (moeten) verkopen.
Vooral de eengezinswoningen gaan in de verkoop. Als ze bij leegkomen te lang in de verkoop blijken te staan worden de nieuw leegkomende woningen in de vrije sector verhuurd. Beiden gaan aan de neus van de doelgroep voorbij. Die mag zijn he(i)l zoeken in de portiekflats welke binnen afzienbare tijd gesloopt zullen worden. Met de ingezette huurexplosie wordt ten koste van de sociale huisvesting, waar grote delen van de wereld nu nog jaloers naar kijken, tegelijk getracht de huizenprijzen kunstmatige manier op een te hoog peil te houden. Marktmanipulatie door marktdenkers.
Door Joschke op
Echt een VVD'er... waar zijn de kabinetten met links en confessioneel... De huren zijn nu al onbetaalbaar en door dit asociaal rechts beleid wordt huren nog moeilijker.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers