of 59082 LinkedIn

Blok geeft grote steden lucht op woningmarkt

Dat blijkt uit de reactie van minister Stef Blok (Wonen) op hun brief van eind vorige maand.

Utrecht en Amsterdam krijgen meer ruimte voor experimenten om de woningmarkt in beweging te krijgen. Dat blijkt uit de reactie van minister Stef Blok (Wonen) op hun brief van eind vorige maand.

Specifieke problemen voor steden

Utrecht en Amsterdam willen experimenteren met maatregelen die hun overspannen woningmarkten wat meer ruimte kunnen geven. Zij hebben te maken met specifieke problemen van de grote steden, waar de maatregelen van het kabinet op de woningmarkt geen rekening mee houden, vinden woonwethouders uit beide steden. In een brief aan minister Blok vroegen zij onlangs toestemming voor diverse proefprojecten, waaronder vijfjaarcontracten voor starters.

 

Positieve reactie

Blok reageert positief. Een aantal van de voorstellen liggen in het verlengde van de plannen van het kabinet om meer ruimte te bieden aan maatwerk op de woningmarkt, schrijft de minister. Hij staat daarom welwillend tegenover de suggesties van de steden, voor zover die binnen het kabinetsbeleid passen.

 

Vijfjaarcontracten

Dat geldt in elk geval voor de vijfjaarcontracten: tijdelijke huurcontracten voor starters onder de dertig jaar. Blok ziet daar wel wat in, maar wil wachten op een initiatiefvoorstel van de ChristenUnie. Die partij probeert een proef hiermee in onder andere Amsterdam een solide wettelijke basis te geven. Ook met andere partijen is Blok hierover in gesprek. Hij wil dit voorjaar een besluit nemen over deze starterscontarcten, laat hij weten.

 

Meer ruimte voor studentenhuisvesting

De mogelijkheden van tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet zijn al verruimd, laat Blok weten.  De starre regels over minimale oppervlaktematen voor studentenwoningen, worden aangepast in het nieuwe Bouwbesluit dat volgend jaar in werking treedt. Dat moet zorgen voor meer mogelijkheden om lege kantoren te transformeren naar studentenhuisvesting. Utrecht en Amsterdam willen ook experimenteren met flexibele huren (huren tussentijds aanpassen aan het inkomen van de huurder). Blok  wil daarover een ‘gezamenlijke ambtelijke verkenning’.

 

Wethouder Utrecht verheugd

Vanuit Utrecht reageert wethouder Gilbert Isabella verheugd op de snelle reactie van Blok. ‘Hij erkent het probleem dat we hebben met de druk op de Utrechtse markt en hij biedt ruimte om met experimenten te onderzoeken hoe we betaalbaarheid kunnen verbeteren en doorstroming kunnen bevorderen.’

 

Corporaties moeten voorfinancieren

Toch had de minister meer kunnen doen, stelt de wethouder. ‘Bij duurzaamheid is Blok niet bereid om te bewegen, de 400 miljoen euro wordt niet naar voren gehaald, wat betekent dat corporaties moeten voorfinancieren.’ Toekenning van het subsidiebedrag biedt wel garantie aan financiers dat het leenbedrag terugkomt. De wethouder gaat kijken of deze vorm voor de Utrechtse corporaties werkbaar is.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jos Praat (beleidsmedewerker) op
Wat een lekker dier is dat toch, die Blok. Eerst de corporaties belasten met een enorme jaarlijkse afdracht, vervolgens stellen dat de corporaties die uit de huuropbrengst moeten compenseren (gevolg: huren maximaal optrekken, liefst tot boven de subsidiegrens) en dan proefprojecten voor starters toestaan. En waar zijn dan die voor starters betaalbare huurwoningen gebleven?
Door S.Taal op
Lucht? Ja, vooral gebakken lucht en druppels die boven de gloeiende plaat al verdampt zijn. Daarbij geteld de huurdersheffing (Blok: 'Dank, nog heel veel dank, Adri!') wordt niet de volkshuisvesting en de aannemerij geholpen maar vooral de schatkist gespekt. Vooralsnog is het beleid van gemeenten gericht op een vlucht naar voren en maar werken aan de groei van schaarste opdat de reeds ingeboekte grondprijzen/WOZ-inkomsten bewaarheid gaan worden. Marktmanipulatie is aan de orde van de dag. Dat de koopkracht daar gruwelijk onder gaat lijden interesseert ze blijkbaar niet. Maar dan ook niet klagen over de leegstand in winkelcentra of de aderlating van de middengroepen. (de groepen er onder telden al niet meer mee)