of 61441 LinkedIn

Blijvende twijfel over dividendregeling ex-wethouder Veere

Ook na de uitleg van het Veerse college blijft de Rotterdamse hoogleraar financial accounting Jeroen Suijs vraagtekens zetten bij de regeling met het bedrijf waar ex-wethouder Jaap Melse aandeelhouder van is.Het dividend over opdrachten voor de gemeente Veere komt niet bij Melse terecht via de algemene reserve van het bedrijf, want deze gaat uitsluitend naar twee andere vennoten, stelt het Veerse college.

Het dividend over de winst uit opdrachten voor de gemeente Veere komt niet bij aandeelhouder (en ex-wethouder van de gemeente Veere) Jaap Melse terecht via de algemene reserve van het bedrijf Melse Maljaars Beheer B.V., want deze komt uitsluitend ter beschikking van twee andere vennoten. Dat stelt het Veerse college. Toch blijft de Rotterdamse hoogleraar financial accounting Jeroen Suijs vraagtekens zetten bij de uitleg van de regeling.

Dividend naar andere vennoten
Het besluit dat ex-wethouder Jaap Melse (SGP/ChristenUnie) van de gemeente Veere de komende twee jaar niet terugkeert in zijn functie als bestuurder van Melse Maljaars Beheer B.V. is voor het Veerse college hoofdreden voor zijn mening dat aan bepalingen van de gemeentelijke gedragscode is voldaan. Daarbij wordt dividend uit winst op opdrachten voor de gemeente Veere de komende twee jaar niet in de algemene reserve gestort, maar enkel aan de twee andere vennoten uitgekeerd. Dat geldt ook voor het evenredige deel van de niet als dividend uitgekeerd, maar in het bedrijf gehouden jaarwinst over deze twee jaar. Het bedrijf zegt dat de accountant zal toezien op de naleving van de afgesproken regeling.

Dividend ‘doorsluizen’
Daarmee heeft het college gereageerd op kritiek die oud-accountant Bram van Langevelde op de dividendregeling leverde in een brief naar het college en de verschillende fractievoorzitters in de Veerse raad en op vragen van CDA-fractievoorzitter Pieter Wisse. Van Langevelde behoudt zijn twijfels over de regeling net als het CDA en hoogleraar financial accounting aan de Erasmus University Rotterdam Jeroen Suijs. Die heeft de regeling niet kunnen inzien, maar oppert wel de mogelijkheid dat de twee andere vennoten een deel van het uitgekeerde dividend ‘doorsluizen’ naar de heer Melse. ‘Als dat tot de mogelijkheden behoort, stelt de regeling weinig voor.’

Verbod niet nodig
Ook vindt Suijs het vreemd dat in aanvulling op de regeling er een verbod op dividenduitkering is afgesproken voor twee jaar. ‘Dat verbod zou niet nodig zijn omdat de regeling al uitsluit dat de heer Melse de winst op de Veerse opdrachten als dividend zou kunnen ontvangen. Wat is dus de toegevoegde waarde van het verbod op dividenduitkering? Of zegt dat iets over de doeltreffendheid van de getroffen regeling?’ Het college sluit zijn brief af met de opmerking dat de omvang van het dividend dat herleidbaar is naar de gemeente Veere 900 tot 1100 euro per jaar is. Dat bedrag lijkt Suijs ‘niet materieel’. ‘Het gaat hier in mijn ogen vooral om het principe van belangenverstrengeling en niet zo zeer het geldelijke gewin.’

Niet wenselijk
Over de belangenverstrengeling zou de gemeente naar de mening van Suijs een steviger standpunt in mogen nemen. De discussie lijkt zich volgens hem vooral te richten op het geldelijke gewin uit de Veerse opdrachten voor Melse en hoe dit gewin beperkt kan worden of zelfs uitgesloten. Maar dat is niet zo relevant. ‘Melse zou een jaar lang geen opdrachten voor de gemeente Veere uitvoeren, maar heeft dat toch gedaan. Men heeft zich dus niet aan gemaakte afspraken gehouden, maar de gemeente Veere lijkt wel heel makkelijk over dit gegeven heen te stappen. Naar mijn mening is dit niet wenselijk.’

Vanavond gaat het college in de Veerse gemeenteraad wellicht nog nader in op de kwestie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners