of 59229 LinkedIn

Blankenburgtunnel Rotterdam komt er

Verkeersminister Melanie Schultz moet wel wat aanpassingen maken. Wethouder Baljeu van Rotterdam is in haar nopjes met het besluit.
Reageer

Tot teleurstelling van onder meer de gemeente Vlaardingen en natuur- en milieuorganisaties heeft een meerderheid in de Tweede Kamer zich uitgesproken voor de aanleg van de Blankenburgtunnel.

55 miljoen euro wijzigingen
Op aandringen van het CDA moet verkeersminister Melanie Schultz van Haegen wel haar plan wat aanpassen. En ze moet nog 55 miljoen euro vinden om de door de Kamer gewenste wijzigingen te bekostigen.

Fatsoenlijke manier

De nieuwe oeververbinding aan de westkant van Rotterdam wordt nu over een lengte van 600 meter op een volgens het CDA ,,fatsoenlijke manier ingepast in de omgeving''. Schultz vond het voldoende om het traject verdiept aan te legen, maar gaat nu met de regio Rotterdam overleggen over de door de Kamer gewenste overkapping. ,,Ik kan ook koppen tellen'', aldus de minister.

2015 start bouw
CDA-Kamerlid Sander de Rouwe wil de nadelige effecten die de komst van de Blankenburgtunnel heeft voor natuur, recreatie en leefomgeving beperken. ,,We willen niet dat de mensen die in het gebied wonen zo'n groot deel van de rekening betalen'', aldus De Rouwe.

Net als Schultz heeft een Kamermeerderheid een voorkeur voor de Blankenkenburgtunnel boven de Oranjetunnel die iets westelijker zou moeten komen. De nieuwe verbinding moet de verkeersdruk rond Rotterdam verminderen, vooral bij Beneluxtunnel. De eerste schop moet in 2015 de grond in.

Overkluizing

De aanleg van de Blankenburgtunnel gaat volgens de minister circa 1 miljard euro kosten. Ze becijferde dat er 80 miljoen euro nodig is voor de zogeheten overkluizing. Aangezien er al 25 miljoen euro was uitgetrokken voor de verdiepte aanleg, komt ze nu dus 55 miljoen euro tekort. De bewindsvrouw hoopt die te halen uit een meevaller: de aanleg van de tunnel gaat naar schatting 1 miljard kosten in plaats van 1,2 miljard.

Wethouder Jeannette Baljeu

De gemeente Rotterdam is positief over de keuze voor de Blankenburgtunnel, want volgens havenwethouder Jeannette Baljeu is die van belang voor de bereikbaarheid van de regio. De gemeente Vlaardingen, waar de tunnel komt, is teleurgesteld, maar vindt wel dat de beloofde overkapping iets van de bezwaren wegneemt. Natuurmonumenten en Milieudefensie zien dat anders en vinden dat er veel natuur verloren gaat.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.