of 59082 LinkedIn

Bijval grote steden voor pleidooi Karakus

Wethouder Hamit Karakus
Wethouder Hamit Karakus
Een pleidooi van de Rotterdamse wethouder Hamit Karakus (wonen, PvdA) voor ruimere wettelijke bevoegdheden om huisjesmelkers aan te pakken, krijgt bijval uit de andere grote steden.

De collega-wethouders van Karakus, Freek Ossel in Amsterdam, Marnix Norder in Den Haag en Harrie Bosch in Utrecht (allen PvdA), vinden een verhuurverbod voor malafide huisjesmelkers een interessant idee. Huisjesmelkers kunnen volgens Ossel met instrumenten als de bestuurlijke boete, last onder dwangsom en ontruiming van het pand over het algemeen goed aangepakt worden. ‘Een kleine groep huisjesmelkers houdt zich echter ook daarna niet aan de regels.’ Met een verhuurverbod kunnen deze huisjesmelkers toch aangepakt worden, verwacht Ossel.

 

De Haagse wethouder Norder verwelkomt in principe ‘elk extra instrument’ om huisjesmelkers te bestrijden. Maar hij vindt dat de bestuurlijke boete eerst voortvarender moet worden ingezet. Als de gemeente nu zo’n boete oplegt, gaat er volgens Norder vaak 1 tot 2 jaar overheen tot het bedrag daadwerkelijk geïnd kan worden. ‘Het is enorm bureaucratisch en ineffectief. Als we goed willen handhaven moeten we een echt lik-op-stukbeleid voeren. Dus vandaag een boete opleggen, morgen innen.’

 

Karakus onderschrijft dat het te lang duurt voordat bestuurlijke boetes worden betaald. Bovendien vist de gemeente volgens hem te vaak achter het net bij de invordering. Norder pleit ervoor dat vermeende huisjesmelkers eerst hun boete (minimaal 12.500 euro) moeten betalen, en pas daarna de kans krijgen om bezwaar te maken. Wanneer het bezwaar van de vermeende malafide vastgoedbezitter gegrond is, kan hij zijn geld terug krijgen. Norder legde vorig jaar acht bestuurlijke boetes op, dit jaar mikt hij op vijftig.

 

Ook wil de Haagse wethouder woningcorporaties de wettelijke taak geven om arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europese landen te huisvesten. ‘Dan haal je de koppeling bij de uitzendbureaus eruit.’ Deze arbeidsmigranten zijn vaak de dupe van huisjesmelkers.

 

De Rotterdamse socioloog Godfried Engbersen, die de leefomstandigheden van Midden- en Oost-Europeanen onderzoekt, vindt het een goede zaak dat steden de strijd aanbinden met huisjesmelkers, maar wijst er op dat ze inspringen op de vraag naar huisvesting in het informele circuit. ‘Als je dat weg haalt, moet je een alternatief bieden, anders krijg je misschien meer Oost-Europese daklozen.’

 

Het illustreert de ingewikkeldheid van de problematiek, zegt Engbersen. ‘Als je het één te veel bestrijdt, krijg je problemen met het andere. Daarom moeten gemeenten altijd een dubbele strategie voeren.’

 


 

Verhuurverbod

 

De Rotterdamse wethouder Hamit Karakus (wonen, PvdA) pleit deze week

in een brief aan de ministers van Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en

Werkgelegenheid, en Veiligheid en Justitie voor verruiming van de wettelijke

bevoegdheden om huisjesmelkers beter aan te pakken.

 

Met de huidige mogelijkheden komt Rotterdam bij het terugdringen van

overbewoning, hennepteelt en malafide pandeigenaren niet veel verder

dan ‘symptoombestrijding’, schrijft Karakus. ‘Ondanks de inzet neemt het

jaarlijks aantal overtredingen niet noemenswaardig af.’

 

Daarom zijn volgens hem ‘instrumenten’ nodig ‘om de praktijk van huisjesmelkers

onaantrekkelijk te maken en uit te bannen.’ Karakus wil pandeigenaren

die regels overtreden eerst een bestuurlijke boete opleggen.

Bij de volgende overtreding moet een verhuurder een verhuurverbod krijgen.

Na de derde overtreding moet de vastgoedeigenaar gedwongen worden

zijn eigendom te verkopen.

 

Ook banken moeten hun verantwoordelijkheid nemen, vindt Karakus. Hij

stelt voor dat als banken niet bereid zijn bij criminele activiteiten de hypotheek

op te eisen, de Nationale Hypotheek Garantie vervalt, zodat de

overheid geen financiële achtervang meer vormt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.