of 58952 LinkedIn

Bijna overal gaat het beter met de natuur

Na jarenlange achteruitgang gaat het structureel beter met de natuur. Dat blijkt uit de Derde Voortgangsrapportage Natuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO) over het jaar 2016. Wel blijven duin- en heidegebieden zorgenkindjes en dreigt de aanwas van nieuwe natuur achter op schema te raken.

Na jarenlange achteruitgang gaat het structureel beter met de natuur. Dat blijkt uit de Derde Voortgangsrapportage Natuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO) over het jaar 2016. Wel blijven duin- en heidegebieden zorgenkindjes.

Biodiversiteit neemt toe

‘De trend is gekeerd, macro gaat het echt beter’, stelt Gelders gedeputeerde Jan-Jacob van Dijk tevreden. Sinds de provincies met het Natuurpact van 2013 voor natuurbeleid verantwoordelijk werden, neemt de biodiversiteit weer toe. ‘Je ziet dat je met actief beleid een negatieve tendens kunt keren. De opvatting van veel mensen dat je de natuur vooral haar gang moet laten gaan, wordt hiermee gelogenstraft.’


Kwetsbare duin en heide
Toch zet het herstel zich nog niet over de hele linie door. Duin- en heidegebieden blijven kwetsbaar. Het is volgens Van Dijk ‘niet zo makkelijk’ daar de oorzaak van aan te wijzen. ‘Op de heidevelden van de Veluwe is veel stikstof neergedaald. Dat kun je daar niet met verdere vernatting oplossen. Heide is sowieso erg gevoelig.’ In algemenere zin wordt de kwaliteit van de Nederlandse natuurgebieden volgens het IPO vooral bedreigd door vermesting, verzuring, verdroging, een slechte waterkwaliteit en gebrek aan ruimtelijke samenhang.


Functieverandering lastig
De provincies liggen op schema voor wat betreft de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) dat in 2027 gereed moet zijn. In 2016 werd 5.570 hectare nieuwe natuur ingericht, waarmee de provincies in de pas lopen met de voorgaande jaren. Wel bestaan er grote regionale verschillen. In Noord-Brabant en Limburg kwam vorig jaar veel meer nieuwe natuur tot stand dan in de noordelijke provincies. De verwerving van nieuwe, tot natuur om te vormen gebieden verliep vorig jaar stroever en kwam daardoor bijna 10 procent lager uit dan het gemiddelde over de jaren 2011-2015. ‘Functieverandering blijft een lastig proces’, aldus Van Dijk. ‘We gaan de redenen van de terugloop onderzoeken.’

Betrokkenheid burgers
Een ander aandachtspunt is de betrokkenheid van burgers en recreatie-ondernemingen bij het natuurbeleid, hoofdonderwerp van de door provincies dit najaar georganiseerde Natuurtop. Van Dijk: ‘We zijn er volop mee bezig om het draagvlak voor natuur te vergroten. Ook uit financiële overwegingen. Recreatie-ondernemingen liggen vaak in natuurgebieden. Ook organisaties van bijvoorbeeld mountainbikers of ruiters kunnen ons helpen om de natuur in stand te houden. Maar om dat echt voor elkaar te krijgen blijkt nogal eens een ingewikkeld traject.’

Ook water in rapportage
De Derde Voortgangsrapportage concentreert zich nog volledig op natuur te land. ‘Het water is nu eenmaal de verantwoordelijkheid van de waterschappen en Rijkswaterstaat’, zegt Van Dijk. ‘Maar achter de schermen werken we aan meer samenhang. Ik durf niet te beweren dat we dit jaar al met een gezamenlijk natuurrapport komen, maar voor volgend jaar is dat zeker de ambitie.’ 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Club van 10 miljoen op
Nou nog doorpakken met groene daken/muren en elektrisch vervoer om ook steden "terug" te geven aan de natuur. Btw die straatlampen mogen snachts gewoon uit.
Door Piet van Noort (Kustbewoner) op
Bijna overal maar helaas niet langs de kust. Het opgespoten zand tussen Camperduin en Petten mag er dan mooi uit zien, veel natuur is hier niet te bekennen. Ik woon nu 47 jaar in Petten en heb 44 jaar genoten van de jaarlijkse garnalen die ik met mijn netje zelf ving. Ik kon er mee mij zelf en gasten het hele jaar door verassen met een cocktail, gebakken op de boterham of lekker door een pasta. Twee jaar geleden heb ik nog een poging gedaan en dacht dat het na 3 jaar weer wat hersteld zou zijn. Gisteren een trek in Petten vandaag in St. Maartenszee tussen de strekdammen en beide keren was het niet de moeite. Nog geen toastje vol en niet een knappe dikke. Gelukkig had ik beide keren iemand die dit kan bevestigen, de natuur langs de kust is dus verre van beter!
Door Petra op
Goh, geen gebruikelijk CO2-geneuzel in dit rapport?
Door Jan op
Mooi, maar dat gaat toch niet op voor de bossen in Brabant. Ik zag laatst een verontrustende reportage van de gevolgen van de uit de hand lopende veeteelt daar.
Door Lammert (gemeenteambtenaar) op
Veertig tot vijftig jaar geleden kon je niet in de rijn zwemmen en struikelde je over de lucht- en bodemverontreinigingen, om over de gifschandalen nog maar te zwijgen. Nu struikel je over roofvogels, reigers, aalscholvers, wilde zwijnen, reeën en sinds kort ook wolven. Beesten die je toen zelden of nooit zag.