of 64740 LinkedIn

Bewoners Foxhol: biovergister is industrie

Volgens bewoners van het dorp Foxhol in de gemeente Hoogezand-Sappemeer hoort de biovergister die naast het dorp moet komen aangemerkt te worden als industriem en niet als agrarische activiteit. 'Natuurlijk word je emotioneel als je hoort dat je huis 35 procent minder waard wordt.'

Bewoners van Foxhol mogen dan volgens bestuurders door emoties worden geleid, ze baseren zich wel degelijk op officiële bronnen als ze beweren dat de aangekondigde biovergister bij het dorp niet agrarisch, maar industrieel is.

1000 ton per dag
‘Ik ben totaal niet tegen Co-vergisting’, zegt bestuurslid Harry Groen van de Werkgroep Dorpsbeheer Foxhol, ‘maar wel als het om deze omvang gaat: de grootste van Europa.’ Die moet dan ook in de juiste categorie komen: niet agrarisch, maar industrieel: een type D installatie. En niet in milieucategorie 3.2, wat ongeveer een boerenerf is, maar in 5.3.’, legt Groen uit. ‘Dat betekent dat de vergister meer dan 100 ton per dag verwerkt en ook op 1000 meter afstand moet komen te staan van het dorp. Nu is dat 100 tot 150 meter. En deze vergister zou 1000 ton per dag verwerken.’

Geef opheldering over milieucategorie
De bewoners baseren zich op gegevens van kenniscentrum InfoMil, wat onder het ministerie van Infrastructuur en Milieu valt en richtlijnen voor gemeenten uitvaardigt. Groen: ‘Deze vergister zou 360.000 ton per jaar uitstoten. Is dat dan agrarisch of industrieel? Wij maken uit de gegevens van InfoMil op dat de vergister niet onder milieucategorie 3.2 valt, zoals wordt gesteld, maar onder 5.3. Het zou dan ook heel fijn zijn als wij daar opheldering over zouden krijgen, waar vandaan dan ook.’

Onthutste raadsleden
De gemeente heeft de grootte van de vergister onderschat, vinden Groen en andere bewoners van Foxhol. ‘De wethouder heeft dat ook min of meer toegegeven. Het is voor ons gissen, maar we denken dat meerdere personen doelbewust hierop aan hebben gestuurd. We hebben hier onthutste raadsleden ontvangen die niet op de hoogte bleken van de afstand van de bewoonde kern tot het terrein waar de vergister moet komen.’

"Kleine aanpassingen" in bestemmingsplan
Die raadsleden van de gemeente Hoogezand-Sappemeer hadden dan waarschijnlijk niet ingestemd met de “kleine aanpassingen” in het bestemmingsplan voor de locatie, denkt Groen. ‘Destijds vond men dat de bewoners daar niet bij betrokken hoefden te worden. Ze hebben het alleen in de Staatscourant gepubliceerd. Wel was al bekend dat er een Co-vergister zou komen, maar ze dachten toen aan een type B of C. Ze hebben ons er willens en wetens niet bij betrokken. Kijk de notulen er maar op na. Als we ervan hadden geweten, hadden we onherroepelijk onze zienswijzen ingediend.’

Hele traject in vakantieperiode
Pas na de milieuvergunningaanvraag in 2013 werden de bewoners door het bedrijf NPG uitgenodigd, zegt Groen. ‘Omdat ze dat nu eenmaal verplicht waren. Het is extra frustrerend dat dit hele traject zich heeft afgespeeld in de vakantieperiode, zodat veel mensen niet of te laat op de hoogte waren wat er zich afspeelde. Ook wat betreft zienswijzeperiode zijn zes weken erg kort, want er verstrijken al twee of drie weken door de vakantie.’

Experts provincie niet erg bekwaam
Zelf was Groen nog op vakantie tijdens de informatieavond van NPG. Op de bewonersavond van de provincie was hij wel. ‘In tegenstelling tot onze wethouders. Er zijn die avond door bewoners kritische vragen gesteld waar de mensen van de provincie vaak geen antwoord op konden geven, ze waren ons inziens niet erg bekwaam. Dezelfde mensen gaan wel over de vergunningverlening. Overigens verliep de avond redelijk rustig en geordend. Op de YouTube-filmpjes onder jullie vorige bericht zie je hoe die avonden verlopen.’

Huis 35 procent minder waard
Groen beaamt dat bewoners natuurlijk ook geëmotioneerd zijn als het over de komst van de biovergister gaat. ‘Als de makelaar je vertelt dat jouw huis door de komst van die vergister 30 tot 35 procent minder waard wordt en je het waarschijnlijk helemaal niet kan verkopen, omdat dat niemand zich daarnaast wil vestigen, zelfs bedrijven niet, dan word je vanzelf emotioneel.’

Waarom niet bij Eemshaven?
En waarom bouwen ze die vergister niet bij de Eemshaven, vraagt Groen zich af. ‘Waarom moet dat pal naast een dorp?’ De gemeente zit zelfs nog in de maag met een straat 50 meter naast het terrein. ‘Die hebben ze maar uit het bestemmingsplan geknipt. Er moet later een fonds voor komen om ze uit te kopen, maar dan moet er wel genoeg geld zijn.’ Zelf zou Groen zich dan van zijn vrijheid beroofd voelen. ‘De gemeente moet haar burgers ook beschermen. Het is toch van de zotte dat je je het dorp moet laten uitjagen?’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marga Noordhuis op
De heren Stel en Hartlief, de initiatiefnemers, hebben zelf in een artikel van het Dagblad van het Noorden d.d. 23 juli 2013 aangegeven een plek te zoeken om een industriële installatie te bouwen. Dat zegt al genoeg over de categorie die in elk geval 5.3 wordt in plaats van 3. 2. Om het rendabel te krijgen moeten ze een grotere vergister heenzetten. Ten koste van wat dan ook. Stel en Hartlief mochten in hun woonplaats Tynaarlo (en Norg) niet zo'n mega- vergister heen zetten. Logisch. Zulke schattige dorpjes met zo'n mooi 'historisch' lint door het dorp, daar ga je niet zulke enorme afvalverwerkers toelaten. Gelukkig was daar het dorp Foxhol waar het bestemmingsplan aangepast kan worden en zware industrie 'gewoon' mag! Een chemische fabriek is wat er zal komen. Dat woningen dicht op de locatie staan en dat dat historisch zo gegroeid zou zijn is niet waar aangezien Avebe een groot deel van het 'historische Foxholstermeer' zo nodig moest dempen om er nog meer industrie op te bouwen. En nu ze het terrein niet meer nodig hebben moet het maar verkocht worden.
In alle opzichten wordt er niet aan het dorp Foxhol gedacht maar speelt geld de hoofdrol. Want dat Stel en Hartlief er goed van ' boeren' is duidelijk. Aan de ene kant wordt het restproduct digestaat weer teruggeleverd naar de agrarische bedrijven maar wordt tevens een deel stroom omgezet naar het net, en een ander deel als 'groene stroom' geïnjecteerd. Mooie woorden als het gaat om deze informatie maar het dorp Foxhol heeft alleen maar de lasten en grote risico's en profiteert nergens van.

De Klaas Nieboerweg is vroeger in de jaren 60 voor het GEMAK als bedrijventerrein bestempeld en de woningen van die straat gemakshalve bedrijfswoningen. Hierdoor is de zoneringsgrens van een eerder bestemmingsplan opgeschoven van de Avebeweg naar de Gerrit Imbosstraat. Dan is het ook logisch dat de K. Nieboerweg die daartussen in ligt opeens niet meer in zicht is. Maar wel met zeer grote gevolgen aangezien dit betekent dat alle metingen en waarden van risico's, stank, lawaai- en verkeersoverlast automatisch ook zijn opgeschoven.
Dat de boeren van NPG schrijven dat de omwonenden nauwelijks last zullen hebben is volgens de berekeningen van een onderzoeksbureau PluimPlus niet van betekenende waarde! Avebe geeft nu al geregeld de nodige overlast aan stank en lawaai, en wettelijk al boven de grenswaarden, daar kan niet nog meer bij. Ook al wordt er nog zoveel beloofd van alle kanten.

Nu Aldel in financiële moeilijkheden zit vanwege de te hoge stroomprijzen kan NPG misschien naar Delfzijl en alle stroom daar maar bij Aldel inpompen. Dan is Aldel direct uit de problemen en Foxhol en omstreken kan weer rustig ademhalen!

Volgens Ben Ale, een oud- hoog leraar in veiligheid en rampenbestrijding van het TU in Delft kan het mengen van co- producten zulke onvoorspelbare reacties geven dat de gevolgen niet te overzien zijn. De risicofactoren worden fors onderschat door NPG Energy.
Want zeg nou zelf, wie wil er evacueren omdat er een wolk zwavelwaterstof is vrijgekomen?
wie wil er evacueren omdat de beveiliging van een of andere bron/ silo/ affakkelinstallatie niet goed werkte? Of midden in de nacht uit je bed gehaald worden door een andere calamiteit bij NPG?
Niemand toch?

Gedeputeerde William Moorlag van de Provincie Groningen had in juni nog een opmerkelijke uitspraak. Deze luidde: ' De tijd dat noordelijke bestuurders grote meeslepende plannen over de bevolking uitstortten is voorbij.
Een meeslepend plan dat uitgestort wordt over Foxhol is helemaal niet voorbij.
Gedeputeerde Mark Bouwmans heeft het in het D v.h. N. van 11 juli over voormalige bedrijfswoningen aan de K. Nieboerweg. Aan de K. Nieboerweg hebben nooit geen bedrijfswoningen gestaan. Allen particulier bezit en met een botenverhuurbedrijf aan het Foxholstermeer was er geen sprake van industrieterrein wat wel wordt gesuggereerd. Dus door verkeerd geïnterpreteerde uitspraken kan een biovergister geplaatst worden?

Hier zit inderdaad een luchtje aan zoals de redacteur het beschrijft.


Door Frank van den Hoven (redacteur) op
Dat klinkt of hier letterlijk en figuurlijk een luchtje aan zit. Maar nu? Hebben de inwoners alsnog een mogelijkheid om dit tegen te houden? Mag het volgens de normen nu wel of niet op de beoogde plek worden gevestigd? Hebben de officials al op de reacties van hierboven gereageerd? Is het financieel (uitkopen, huiswaardedalingscompensatie) en maatschappelijk (overlast voor de dorpelingen) inderdaad niet slimmer om deze installatie op een industrieterrein te vestigen waar omwonenden er geen last van hebben?

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers