of 59761 LinkedIn

Betwiste Varikse nevengeul nog niet afgeblazen

De omstreden aanleg van een nevengeul langs de Waal bij Varik is nog niet van de baan. Een aantal gemeenten aan de rivier heeft bezwaar aangetekend tegen een minder ingrijpend alternatief plan. Zij willen de gevolgen van het schrappen van de geul voor de totale waterstand in de rivier eerst beter in beeld hebben.

De omstreden aanleg van een nevengeul langs de Waal bij Varik is nog niet van de baan. Een aantal gemeenten aan de rivier heeft bezwaar aangetekend tegen een minder ingrijpend alternatief plan. Zij willen de gevolgen van het schrappen van de geul voor de totale waterstand in de rivier eerst beter in beeld hebben.

Gevaarlijke badkuip

Volgens wetenschappers kan de Varikse nevengeul bij hoogwater zorgen voor ‘een gevaarlijke badkuip’. Bij een dijkbreuk zouden de bewoners van de dorpen Varik en Heesselt maar een kwartier de tijd hebben om zich elders in veiligheid te brengen. De provincie Gelderland en Rijkswaterstaat steunden aanvankelijk het plan voor de geul; waterschap Rivierenland en de gemeente Neerijnen (waar de twee dorpen toe behoren) waren tegen.


Rivierdijk versterken

Een stuurgroep waarin provincie, waterschap, rijk en de gemeente Neerijnen waren vertegenwoordigd, kwam daarop in februari met het advies van de nevengeul af te zien. De leden stelden voor om de rivierdijk te versterken en uiterwaarden uit te graven. Dat minder ingrijpende plan lag tot vorige week ter inzage.

 

Inzicht in totale waterstand

Naar nu bekend is geworden tekenen onder meer de gemeenten Nijmegen, Tiel, Druten en West Maas en Waal bezwaar aan tegen het op voorhand schrappen van de nevengeul. Zij vinden dat de stuurgroep zich te veel tot de situatie in Varik heeft beperkt en willen beter inzicht in de gevolgen ervan voor de totale Waalwaterstand. Mogelijk leidt het schrappen van de geul tot extra maatregelen elders langs de Waal.

 

In juni definitief advies

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) geeft naar verwachting in juni een definitief advies over de nevengeul.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Waalzinnig (Communicatie) op
Het is vreemd dat de gemeenten die bovenstrooms van Varik liggen op oneigenlijke gronden hier een zienswijze indienen. De waterstandsverlaging is veel minder dan de wethouder Brink van de Gemeente Tiel in de publiciteit bracht. Geen 30 cm bij Nijmegen maar 0 cm! dit zijn officiële cijfers van de provincie!