Draagvlak
Boetes worden kwijtgescholden omdat onder meer verbodsborden niet in orde te zijn. Ook helpen volgens de RAI Vereniging de verschillende regels tussen de gemeenten niet mee. 'Hierdoor valt het draagvlak onder de milieuzones helemaal weg.' Milieuzones zijn alleen toegankelijk voor auto's, brommers of scooters die weinig luchtvervuiling veroorzaken. In de steden Amsterdam, Arnhem, Rotterdam en Utrecht is zo'n zone ingesteld. Komend jaar volgen meer gemeenten. (ANP)