De IJsselmeerkust kan tegelijkertijd aantrekkelijker worden gemaakt voor watersporters en recreanten. 'Dit is een mooi voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik waarbij energie, economie en ecologie hand in hand gaan', vindt gedeputeerde Edward Stigter van de provincie Noord-Holland. 'Wij willen over het onderzoek in gesprek gaan met mede-overheden, omwonenden, bedrijfsleven en belangenbehartigers. Kunnen we samen tot gedragen beslissingen over het gebied komen?' Ook de gemeente Medemblik wil graag met de plannen aan de slag. (ANP)