of 63623 LinkedIn

Besparingsakkoord levert maar weinig op

Het energiebesparingsconvenant dat de regering in 2017 sloot met de energie- en installatiebranche heeft bij lange na niet opgeleverd wat de partijen oorspronkelijk hadden gedacht. Uiteindelijk werd van de beoogde 10 Petajoule slechts 20% gerealiseerd. Dat blijkt uit een rapport dat staatssecretaris Yesilgöz-Zegerius (EZK) maandag naar de Tweede Kamer stuurde.

Het energiebesparingsconvenant dat de regering in 2017 sloot met de energie- en installatiebranche heeft bij lange na niet opgeleverd wat de partijen oorspronkelijk hadden gedacht. Uiteindelijk werd van de beoogde 10 Petajoule slechts 20% gerealiseerd. Dat blijkt uit een rapport dat staatssecretaris Yesilgöz-Zegerius (EZK) maandag naar de Tweede Kamer stuurde.

Slimme meter

Het ‘Convenant 10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving’ werd in mei 2017 gesloten tussen de ministers van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en brancheorganisaties Energie Nederland, Techniek Nederland, de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en Netbeheer Nederland. Het idee was dat burgers hun energieverbruik zouden aanpassen als ze meer informatie kregen over het verbruik. Om die reden werd de installatie van slimme meters en speciale energiebesparingsapps gestimuleerd, en kwam er extra subsidie op warmtepompen en zonneboilers. Het convenant liep in december vorig jaar af.

 

Rooskleurig

Uit de rapportage blijkt dat de partijen de besparingen te rooskleurig hebben ingeschat. De installatie van slimme meters bleek een groot succes, maar de verwachte besparing bleek veel lager. ‘Weerbarstig’, noemen de convenantspartijen dat zelf. ‘Bij de start van het convenant zijn de effecten rooskleuriger ingeschat dan ze blijkens de effectmeting in de praktijk anno 2020 uitvallen. Dit resulteert in een lagere energiebesparing dan op basis van onderzoek bij de totstandkoming verwacht mocht worden. Duidelijk is geworden dat het aanzetten tot positief gedrag in de vorm van extra besparingsmaatregelen een lange adem vergt. Het gedrag van mensen verander je niet zomaar en blijkt onder invloed te staan van meerdere factoren.’

 

Duidelijke taal

Het programma heeft wel voor veel inzichten gezorgd over hoe de burger omgaat met energie en energiebesparing, vinden de partijen. Om energiebesparing verder te stimuleren is meer onderzoek nodig naar wat mensen precies motiveert om dit soort maatregelen te nemen. Bovendien moeten de partijen het nemen van laagdrempelige maatregelen stimuleren, duidelijke taal spreken en moeten acties en instrumenten, zoals subsidieregelingen, beter op elkaar afgestemd worden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
@Toine Goossens. Je mag toch aannemen dat als een Rijksoverheid een energietransitie start er enige wetenschappelijk benadering achter schuilt. Ik raak er echter steeds meer van overtuigd dat dit onder het Kabinet Rutte bepaald niet het geval is. Rutte en zijn kornuiten uit het bedrijfsleven vonden/vinden het verdienmodel kennelijk veel belangrijker. Maar ook de meeste politieke partijen gaan met dit korte termijn-denken de plank aardig misslaan.
Denk inderdaad aan:
-de realisering van en het veel te lang doorgaan met (notabene gesubsidieerde) kolen- en biomassacentrales.
-de CO2 uitstoot en gezondheidsaspecten bij de productie van windmolens en zonnepanelen (cadminum, lood , chemische stoffen, niet afbreekbaar floatglas) en dus de milieuberg die ontstaat bij de afschrijving na 20-25 jaar.
-het ergste is nog dat je met deze zgn. alternatieve energiebronnen onvoldoende capaciteit kan realiseren. Je kunt het gehele land moeilijk vol zetten met windmolens en zonnepanelen/parken.
Nederland kan zich volgens mij veel beter focussen op kernenergie, waterstof en andere innovatieve technieken. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
Door Hans op
ik herinner mij een politiek kop stuk dat riep dat rustiger rijden op de snelweg overdag, een rot maatregel was, en daarmee gaf hij een prachtig inkijkje hoe vervelend hij duurzaamheid vindt. Niet echt voorbeeldig gedrag, wat bij de laatste verkiezingen beloond werd....... We zijn er voorlopig nog niet.
Door HD op
Misschien moet men eens ophouden met in reclames en televisieprogramma's te laten zien wat er allemaal kan worden bereikt. Het gelukkige gezinnetje dat ontbijt in een keuken met de afmeting van een 4-kamer flat, de warmtepomp toont, de nieuwe Tesla laat zien die opladen met de zonnepanelen, is een utopie. Het gros van de nedelandse bevolking is blij als ze met hun salaris het eind van de maand halen. Vervolgens blijken bij de show projecten die zijn overgeschakeld op warmtepompen o.d de energiekosten soms behoorlijk uit de hand te lopen.
Als er ergens subsidie wordt gegeven blijkt dat in een paar maanden tijd uitgeput of te worden afgeschaft. Gek dat je Nederland niet warm krijgt voor de ombouw naar klimaatneutraal.
Misschien moeten alle politici eens een maandje in een oud flatje kruipen met een minimumsalaris om te begrijpen dat het mooie verhaal niet aankomt.

De signalen die netbeheerders al jaren afgeven dat ze de gestegen vraag naar elektriciteit niet aankunnen omdat het E-net er niet op is berekent is. Worden luider en luider. Maar misschien kunnen we nog een bio centrale bijbouwen die we stoken op "snoeihout". Zo heet kaalslag van bossen tegenwoordig.
Door Toine Goossens op
Spijker,

Reactie op het PBL onderzoek waarom Nederland het zo slecht doet (Schouten):

Hoewel de klimaatdoelstellingen welbekend en ondertekend zijn, loopt Nederland achter met het reduceren van CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving en de elektriciteitssector. Dat het ook anders kan, laat een recente studie van het PBL zien. Omringende landen zoals Zweden en Denemarken hebben wel grote stappen gezet

Schouten: “Fossiele brandstoffen zijn zo verweven met de identiteit van ons land en daarnaast zijn we erg laat begonnen. In 2008 voerde het Verenigd Koninkrijk als eerste een Klimaatwet in, waar wij nog in 2015 en 2016 Kolencentrales hebben geopend.

Weet u nog Spijker dat Nederland kernenergie massaal afwees en dat toen alleen kolen als alternatief overbleef? Het gevolg van de oproep van de milieubeweging om kernenergie uit te sluiten.
Door Toine Goossens op
Spijjker,

de overheid, de politiek, denkt dat je door aan een knopje te draaien gedrag kunt veranderen. Juist het bedrijfsleven weet dat dat niet zo is. Alleen herhaling van de boodschap werkt. Daarom maken bedrijven zoveel reclame.

Alleen dat heeft effect op het gedrag van consumenten. Dat had u kunnen weten.
Door Spijker (n.v.t.) op
Het begint zo langzamerhand opvallend te worden dat het Rijk zich steeds opnieuw in de maling laat nemen door het bedrijfsleven.