of 62812 LinkedIn

Besluit zonneparken overvalt Friese gemeenten

Plannen van de provincie Fryslân om de verordening Romte te wijzigen vallen niet in goede aarde bij Friese gemeenten. De provincie wil graag beperkingen opleggen aan de realisatie van grootschalige zonneparken en daar zijn de gemeenten niet blij mee. ‘De manier waarop het voorbereidingsbesluit is genomen verdient geen schoonheidsprijs.’

Plannen van de provincie Fryslân om de verordening Romte te wijzigen vallen niet in goede aarde bij Friese gemeenten. De provincie wil graag beperkingen opleggen aan de realisatie van grootschalige zonneparken en daar zijn de gemeenten niet blij mee. ‘De manier waarop het voorbereidingsbesluit is genomen verdient geen schoonheidsprijs.’

'Overvallen door besluit'
‘De gemeenten zijn zeer laat gekend en daardoor overvallen door dit besluit’, schrijft de Vereniging Friese Gemeenten, waar de achttien gemeenten in Friesland bij zijn aangesloten. ‘Er heeft vooraf geen enkele communicatie naar de gemeenten plaatsgevonden, terwijl dit besluit een behoorlijke impact heeft op de gezamenlijke opgaven die voorliggen.’ De gemeenten verwijzen naar de Regionale EnergieStrategie (RES) en het daarmee samenhangende ruimtelijke beleid.

'Gelijkwaardigheid verstoord'
‘Zoals bij u bekend gaat de RES uit van gelijkwaardigheid van alle deelnemers. Deze gelijkwaardigheid is door uw voornoemde actie verstoord’, gaan de gemeenten verder. Wat betreft de inhoud van het voorbereidingsbesluit staan de gemeenten er weliswaar op nuances verschillend in, maar over het proces en de communicatie van de provincie is men eensgezind teleurgesteld.

'Niet handig en onverstandig'
De gemeenten hebben eind vorig jaar al een zienswijze ingediend waarin ze al lieten blijken niet blij te zijn met de plannen. Tegenover Omrop Fryslân laat de Leeuwarder wethouder Bert Wassink weten dat gemeenten bezig zijn met de invulling van het Klimaatakkoord. Daarvoor moeten gemeenten, provincie en waterschap een ambitie formuleren over hoe Friesland duurzame energie wil realiseren. ‘Het is dan niet handig en onverstandig om nu al piketpaaltjes te gaan slaan over wat we wel en niet willen’, aldus Wassink.

Onplezierig
De wethouder wijst op het project ‘Plan voor de zon’ dat de gemeente Leeuwarden met de provincie en de rijksoverheid tot stand heeft gebracht. ‘Volgens dat plan mochten bepaalde ontwikkelingen wel en daar zijn ook al aanvragen op binnengekomen. Die zouden door dit besluit van Provinciale Staten in de kiem worden gesmoord. Dat vinden we onplezierig.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Robert (Adviseur Overheidsparticipatie) op
Zonnepanelen ontploft in Schagen? Dat wordt gelukkig goed onder de pet gehouden.
Door Spijker (n.v.t.) op
Als je zonneparken laat aanleggen en/of zonnepanelen laat plaatsen moet je wel weten waar je aan begint en ook de negatieve aspecten overwegen. Hoe komen we bijvoorbeeld over 20 - 30 jaar weer van de afgeschreven panelen af? Het lijkt er op dat we hier te maken hebben met "na mij de zondvloed - beleid". Ga maar eens buurten in de gemeente Schagen wat de effecten kunnen zijn van grootschalige zonnepaneelontploffingen.
Door de vries (ambtenaar) op
Het is volgens mij een fabeltje dat zonneparken ten koste gaan van de agrarische sector. Geen enkele boer wordt gedwongen om zijn grond af te staan voor zonneparken. Maar, en daar wringt wel een schoen, het wordt wel steeds aantrekkelijker voor boeren om in plaats van koeien zonnepanelen op het boerenland te zetten. En zint boerenorganisaties niet altijd.
Door Hans op
Ik snap niet waarom die zonneparken niet op de platte daken van talloze gebouwen worden gerealiseerd.
Door Opmerker (orig) op
Ehhh, skip (nog) aub
Door Opmerker (orig) op
Nederland heeft ingezet op onder meer zonne-energie.
Gronden die minimaal (nog) ingezet (kunnen) worden aanwenden voor zonnevelden is behulpzaam bij het winnen van andere energie. Geen kolencentrale voor nodig.
Laten we nu @Vreeswijk niet wéér gaan praten over boringen in de Waddenzee!
Door Spijker (n.v.t.) op
Al eens in de gemeente Schagen geweest? Daar is na een ontploffing bij een grootschalig zonneparkproject tot ca. 3 km in de omtrek floatglas aangetroffen. Dit niet afbreekbare (!!!) verbrokkelde glas moet vervolgens worden opgeruimd. Het gaat hier om een miljoenenschade. Misschien tot eens goed nadenken over de nadelige milieueffecten (floatglas, cadmium, lood e.d.) voor het plaatsen van zonnepanelen/zonneparken?
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Zelf ben ik ook niet kapot van de aanleg van zonneparken die ten koste gaan boeren en bouwgrond. Friesland kan beter gasboringen gaan realiseren in de waddenzee en verder gaan kijken dan hun bestuurlijke neus lang is.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners