Beide bezwaarmakers voerden aan dat het marginale effect van de maatregel, mocht daarvan al sprake zijn, niet opweegt tegen de nadelen ervan. Ze betwistten eerder bij de rechtbank de noodzaak van de maatregel. De rechtbank vonniste ten gunste van de gemeente en vond dat de milieuzone rechtmatig was ingesteld. De clubs tekenden daarop beroep aan.

Afgewogen besluit

Volgens de Raad van State hoeft de absolute noodzaak van een verkeersbesluit niet te worden aangetoond. 'Het is voldoende dat het milieubelang wordt gediend en dat het gemeentebestuur inzichtelijk maakt hoe de belangen, voor en tegen de milieuzone, tegen elkaar zijn afgewogen' aldus hoogste bestuursrechter. De Utrechtse milieuzone is sinds 2007 van kracht en geldt voor de binnenstad, het stationsgebied en het Jaarbeursterrein. (ANP)