of 59821 LinkedIn

‘Berekening Buitenring Parkstad te gunstig’

De CDA-fractie Provinciale Staten Limburg wil opheldering over de kosten en financiering van de te bouwen Buitenring Parkstad.
3 reacties
De CDA-fractie Provinciale Staten Limburg wil opheldering over de kosten en financiering van de te bouwen Buitenring Parkstad.

Verschil
Jeu Titulaer vindt het merkwaardig dat de begroting voor deze weg op 250 miljoen wordt geschat, terwijl voor eenzelfde soort weg in de buurt van Delft 700 miljoen werd berekend. ‘ Als het echt zo “goedkoop” is, zou dat natuurlijk heel mooi zijn, maar dan zou het wel een erg bijzondere ontdekking zijn. Dat betekent dat op andere plaatsen veel dingen niet goed gaan.’ Om deze reden wil het CDA een berekening van de kosten zien. ‘We zijn heel benieuwd naar de verklaring voor een verschil van een factor zes per kubieke meter. Een deel van het verschil zal wel met de soort ondergrond te maken hebben, maar dat kan een dergelijk fors verschil niet verklaren.’

Financieringsstructuur
Een tweede probleem vindt de CDA-fractie de financiering van het Rijk. Volgens Titulaer is de bijdrage van het Rijk bij de weg bij Delft procentueel veel hoger dan bij de Parkstadring. ‘De laatste keer was er bij ons sprake van een bijdrage van  vijftien miljoen van de rijksoverheid, de rest komt uit de zak van de regio en de provincie Limburg. De financieringsstructuur zou moeten worden vergeleken met bijvoorbeeld de RijnGouweLijn. Als blijkt dat er een groot procentueel verschil is, klopt er iets niet en is het meten met twee maten. Dan moet men zich afvragen of het hemd nader is dan de rok. De ministeries zitten natuurlijk in die regio en rijksambtenaren moeten ook over die wegen, niet door Parkstad.’

Spaghetti
‘We willen graag dat de infrastructurele spaghetti rond Parkstad wordt opgelost, maar dan wel in een keer goed!’, aldus Titulaer. De Limburgse Gedeputeerde Staten wilden nog niet reageren totdat de zaak nader onderzocht is.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door de kritische lezer (zzp) op
Dit dossier roept een aantal vragen op:
1. Waarom moeten gemeenten meebetalen aan een provinciale weg.
Is deze weg überhaupt nog wel noodzakelijk gezien de vergrijzing en ontgroening van de regio.
3. Is de financiering geen "open end" constructie en loopt de provincie, en mogelijk ook de deelnemende gemeenten, niet het risico met een financiële kater achter te blijven.
4. Is de aanleg van deze weg niet een speeltje geworden van politieke en bestuurlijke bobo's die niet gehinderd door enige kennis op deze wijze proberen om hun grauwe en troosteloze carriere enige glans te geven. Ze worden daarbij gesteund door de ambtelijke top die hun CV willen opvrolijken met zo'n mega project en eens in hun leven ook een beetje belangrijk willen zijn.
Door frank menger (PA) op
@hans, helaas niet zo. Want dit is een onderdeel van de nationale corridoren naar Duitsland op het wegen gebied.
Die scheefte in de bedragen zit er echt in. Regio noord kan er ook een balade van zingen. Nog sterker als ze geld tekort komen voor een project in de Randstad wordt een project in het noorden als eerste opgeschoven of versoberd.
Door Hans (gemeente) op
We kunnen ons beter afvragen of zo'n megalomaan project (vergelijkbaar met Blauwe Stad) uberhaupt wel nodig is. Voorlopig is Limburg een regio waar het aantal infwoners snel afneemt. Da wil natuurlijk niet zeggen dat je niet moet investeren. Echter, ik kan mij dan wel een nuttiger project voorstellen. Daarnaast is het zo dat uniek landschap nabij Parkstad verziekt wordt. Al met al, redenen om e.e.a. nog eens te heroverwegen. Daarnaast klopt die 250 miljoen natuurlijk niet. Lekker laag begroten om besluitvorming te vergemakkelijken. Een wel erg doorzichtige en oude truuk.