of 58952 LinkedIn

Benchmark moet woonlasten matigen

Om jaarlijks de ontwikkeling van lokale lasten inzichtelijker te maken en een gematigde lastenontwikkeling te borgen wordt vanaf 2020 een benchmark woonlasten ingevoerd . Dat hebben het rijk en de VNG afgesproken. De afspraak dat lokale lastenontwikkeling jaarlijks met de macronorm onroerend zaakbelasting (ozb) wordt gemonitord is van de baan.

Vanaf 2020 wordt een benchmark woonlasten ingevoerd om jaarlijks de ontwikkeling van lokale lasten inzichtelijker te maken en een gematigde lastenontwikkeling te borgen. Dat hebben het rijk en de VNG afgesproken. De afspraak dat de lokale lastenontwikkeling jaarlijks met de macronorm onroerend zaakbelasting (ozb) wordt gemonitord is daarmee van de baan. 

Macronorm geen effectief instrument
Die macronorm stamt uit 2007 en bepaalt de maximale jaarlijkse stijging van ozb-opbrengsten van alle gemeenten samen. In 2014 bleek dat dit geen effectief instrument is, omdat de norm niet aan gematigde lastenontwikkeling bijdroeg. De besluitvorming over die tarieven is namelijk in de eerste plaats gebaseerd op lokale afwegingen.

Meer vergelijkingen
De benchmark vergelijkt naast de ozb ook de riool- en afvalstoffenheffing en geeft een vergelijking van de gemeentelijke woonlasten en de gemeentelijke tariefontwikkeling per provincie, net als de landelijke en provinciale gemiddelden. Dat maakt de onderlinge verschillen tussen gemeenten nog inzichtelijker. Binnen een provincie is er een vergelijking te zien van de tariefswijzigingen per gemeente en het opgetelde bedrag van de drie heffingen per gemeente.

Betere onderbouwing
Volgens de partijen past de invoering van de benchmark goed in de beleidsvrijheid van gemeenten op lokale heffingen en stimuleert het ook het lokale debat over de ontwikkeling van de autonome keuzes over de heffingen. Gemeenten zijn er nu al toe verplicht, maar moeten vanaf 2020 de lastenontwikkeling in hun begroting nog beter onderbouwen.

Gematigde lastenontwikkeling borgen
De partijen wijzen erop dat sinds 2007 de vergelijking van lokale lasten tussen gemeenten beter mogelijk is door die wettelijke verplichting en de jaarlijkse Atlas van de lokale heffingen van het COELO. Met de geïntroduceerde vergelijking en de versteviging van het lokale debat moet de benchmark een effectiever instrument zijn om de gematigde lastenontwikkeling te borgen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk Donkers op
@Spijker
Erg prettig dat u het helemaal met mij eens bent, maar uw toevoeging is niet helemaal wat ik had bedoeld.
Door Henk Donkers op
@Spijker
Erg prettig dat u het helemaal met mij eens bent, maar uw toevoeging is niet helemaal wat ik had bedoeld.
Door Spijker (n.v.t.) op
Henk, helemaal eens. Nederland is zo'n beetje wereldkampioen lastenstijgingen en degradeert op salarissen en pensioenen.
Door Henk Donkers op
Misschien is het wel een goed idee om dan ook eens de rijksbelastingen te monitoren. Burgers betalen veel hogere bedragen aan rijksbelastingen dan aan gemeentelijke lasten maar er is niemand die dat monitort. Daar komt het rijk dus erg goed weg.
Daarbij komt dat sommige rijksbelastingen verkapt door de gemeenten moeten worden geint (bv verbrandingsheffing bij het taakveld Reiniging). De stijging gaat in deze monitor geheel op het conto van de gemeentelijke lasten maar het rijk is direct verantwoordelijk voor de lastenstijging en de gemeenten zien hier geen cent van.
En in de monitor komt op geen enkele wijze tot uiting dat de gemeenteraad eigen keuzes maakt. Sommige gemeenten willen graag veel openbaar groen wat er prachtig bij ligt terwijl dat in andere gemeenten niet van belang is. Dat soort keuzes is direct van invloed op de gemeentelijke woonlasten die democratisch worden vastgesteld.
Ook zegt de monitor helemaal niets over de tevredenheid van de inwoners.
De lastenmonitor doet mij erg denken aan een test van wasmachines door de consumentenbond waarbij uitsluitend gekeken wordt naar de prijs van de machines. Steevast blijkt de allergoedkoopste koreaanse machine met chineese handleiding als beste uit de test te komen.
Ik denk niet dat iemand zo'n onderzoek serieus gaat nemen maar het is wel precies wat het rijk nu met de VNG heeft afgesproken.
Door Marco Karmer (docent) op
Ik krijg sterk het gevoel dat er gemeenten zijn die de OZB dubbel aan het verhogen zijn. Enerzijds gaat de opbrengst al omhoog door de inflatie van de huizenprijzen en door de raad wordt ook besloten om het tarief met de inflatie te verhogen. Dat is toch dubbel op !!!
Door Marco Karmer (docent) op
Ik krijg sterk het gevoel dat er gemeenten zijn die de OZB dubbel aan het verhogen zijn. Enerzijds gaat de opbrengst al omhoog door de inflatie van de huizenprijzen en door de raad wordt ook besloten om het tarief met de inflatie te verhogen. Dat is toch dubbel op !!!