of 59318 LinkedIn

Benchmark duurzame mobiliteit

In de deze week verschenen eerste editie van de benchmark blijkt dat Leeuwarden, Nijmegen en Maastricht het slechtst scoren op het gebied van CO2-uitstoot door het wegverkeer. Bij geluidsbelasting door verkeer bungelen dichtbebouwde steden als Haarlem, Amsterdam en Rotterdam onderaan. Met de fietsveiligheid is het veruit het slechtst gesteld in Zwolle, Rotterdam en Groningen.

Een nieuwe, tweejaarlijkse benchmark brengt de beleidsinspanningen van dertig steden op het gebied van duurzame mobiliteit in beeld. Het onderzoek focust op de maatregelen die gemeenten nemen om lopen, fietsen en het openbaar vervoer te stimuleren. 

Ook het beleid om te komen tot een schoner en efficiënter vervoer wordt onder de loep genomen. De benchmark wordt uitgevoerd door CE Delft, in opdracht van onder meer Natuur & Milieu, de Fietsersbond, Rover en Milieudefensie. Het onderzoek moet de gemeenten ertoe bewegen om ‘groene college-akkoorden’ te sluiten.

Eerste editie
In de deze week verschenen eerste editie van de benchmark blijkt dat Leeuwarden, Nijmegen en Maastricht het slechtst scoren op het gebied van CO2-uitstoot door het wegverkeer. Bij geluidsbelasting door verkeer bungelen dichtbebouwde steden als Haarlem, Amsterdam en Rotterdam onderaan. Met de fietsveiligheid is het veruit het slechtst gesteld in Zwolle, Rotterdam en Groningen.

Dat blijkt uit registratie van het aantal fietsers dat binnen de bebouwde kom bij een verkeersongeluk om het leven kwam (gedeeld door het totale aantal inwoners). Een opmerkelijke uitkomst omdat Zwolle in een recent ANWB-onderzoek naar voren kwam als voorbeeldgemeente op het gebied van door fietsers ervaren veiligheid. Wellicht wordt de slechte score beïnvloed door het grote aantal Zwollenaren dat geneigd is voor binnenstedelijk vervoer de fiets te pakken (na studentenstad Groningen het meest). In Rotterdam, Almere en Heerlen wordt relatief het minste gefietst.  

Afbeelding

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.