of 63561 LinkedIn

Bellingwedde verwerpt regelzucht provincie

De provincie Groningen stelt in haar ontwerp-omgevingsverordening veel te gedetailleerde regels aan de ruimtelijke ordening. Die schaden de autonomie van de gemeenten en geven onnodige beperkingen aan burgers. Het stuk moet drastisch worden aangepast.

De provincie Groningen stelt in haar ontwerp-omgevingsverordening veel te gedetailleerde regels aan de ruimtelijke ordening. Die schaden de autonomie van de gemeenten en geven onnodige beperkingen aan burgers. Het stuk moet drastisch worden aangepast.

Op stoel gemeente zitten 

Dat vindt de gemeente Bellingwedde. In een zienswijze reageert het college van burgemeester en wethouders op de nieuwe verordening die Groningen vast wil stellen. ‘Met deze verordening gaat de provincie op de stoel van de gemeente zitten’, vindt Bellingwedde. Opvallend genoeg stellen Gedeputeerde Staten in de inleiding van de verordening dat zij minder regels, minder gedetailleerde regels en eenvoudiger regels willen, ziet Bellingwedde. Ook wil de provincie bevoegdheden overdragen aan gemeenten en waterschappen.

 

Regels aan vergunningvrij

In de uitwerking van die visie in de Omgevingsverordening komt van die uitgangspunten echter weinig terecht, constateert wethouder Bart Huizing. Hij ziet er veel gedetailleerde en complexe regels in staan. ‘Een voorbeeld van de regelzucht is dat de verordening regels stelt aan onderwerpen die intussen vergunningvrij zijn en aan onderwerpen waar de provincie geen bevoegdheid heeft.’ Het college van Bellingwedde vindt dat de provincie meer vertrouwen in de gemeenten moet hebben.

 

Toestemming van mogelijke herindelingspartners

Bellingwedde heeft ook bezwaar tegen de benodigde toestemming van mogelijke herindelingspartners. Voor de bouw van een woning of de uitbreiding van een bedrijventerrein moet niet alleen de eigen gemeenteraad akkoord geven, maar ook de gemeenteraden van mogelijke herindelingspartners. Daarmee gaat Groningen voorbij aan de autonomie van de gemeente als zelfstandig bestuursorgaan en lijkt de provincie sturend op te treden richting de door haar gewenste herindeling, aldus Huizing. ‘De Omgevingsverordening moet volgens ons gaan over de ruimtelijke ordening en niet over de toekomstige herindeling.’

 

Niet de enige

Bellingwedde is waarschijnlijk niet de enige gemeente die kritiek heeft op de omgevingsverordening, verwacht Jeroen Lalleman, secretaris van de Vereniging Groninger Gemeenten (VGG). ‘De kritiek is altijd geweest dat de provincie flink stuurt op ruimtelijke ordening. Landelijk gezien heeft Groningen een van de meest stevige verordeningen, dat is met deze nieuwe versie overeind gebleven.' Het is volgens hem nog wel spannend of dat zo blijft. 'Je ziet dat in het collegeakkoord van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten dat er meer ruimte gaat ontstaan. Dat is echter nog niet verwerkt in dit stuk.' De VGG hoopt op meer ontspanning op dit terrein, ook bij Provinciale Staten. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Donald van Draak op
Dit is nog een nawee van de vergaande bemoeizucht van de PvdA. De ambtenarij op het provinciehuis moet er nog aan wennen dat er een andere (socialistische) wind gaat waaien.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het lijkt er inderdaad veel op dat de provincie Groningen weer dat wil regelen waarvan de Omgevingswet zegt dat het tot de gemeentelijke autonomie behoort. In plaats van minder regels komen er weer meer onnodige regels, nog afgezien van het feit dat de bureaucratie van de provincie weer eens zijn doel voorbij schiet. Derhalve gauw de prullenbak in met die concept-verordening. Gemeenten steun de gemeente Bellingwedde!