of 59082 LinkedIn

Beleid vakantieparken ingewikkeld voor gemeenten

Het is voor sommige gemeenten moeilijk om gestructureerd beleid te maken voor het aanpakken van vakantieparken met problemen. De VNG en Platform31 hebben nu een handreiking uitgebracht die gemeenten meer houvast moet geven.

Het is voor sommige gemeenten moeilijk om gestructureerd beleid te maken voor het aanpakken van vakantieparken met problemen. De VNG en Platform31 hebben nu een handreiking uitgebracht die gemeenten meer houvast moet geven.

Beginnen

De handreiking moet gemeenten meer informatie geven over de mogelijkheden die er zijn om de ingewikkelde problematiek het hoofd te bieden en hoe andere overheden de problematiek hebben aangepakt. 'Gemeenten moeten eigenlijk beginnen met de informatie over het park,' zegt projectleider Tineke Lupi van Platform31. 'En men moet zich afvragen: Hoe is de situatie daar? Wat speelt er precies?'

 

Kwijnend

Nederland is het land met de grootste dichtheid aan terreinen met caravans, bungalows, stacaravans en recreatiewoningen ter wereld. Naar schatting zijn het er zo'n tweeduizend. Met de meeste daarvan gaat het goed, maar sommige zijn economisch niet rendabel, leiden een kwijnend bestaan en verloederen. Ze worden soms permanent bewoond door mensen die geen andere woonplek hebben of ingezet als schuilplaats voor criminele activiteiten. Maar voor een gemeente is het niet altijd makkelijk om beleid te voeren op vakantieparken, of zelfs maar te handhaven. 'Waar begin je mee? Een gemeente kan wel handhaven op bijvoorbeeld bewoning, maar veelal blijkt dat daaronder meer problemen naar de oppervlakte komen. Of het probleem verplaatst zich alleen maar naar een ander vakantiepark.'

 

Regels

De regelgeving werkt ook niet mee. Het gaat vrijwel altijd over priveterrein, waardoor het voor gemeenten al moeilijk kan zijn om toegang te krijgen tot het park. Daarnaast is het niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is. Soms zijn de eigenaar en de exploitant verschillende personen of organisaties, of zijn kavels verpacht aan particulieren die zelf eigenaar zijn van de opstal. De vraag is dus wie de gemeente moet aanspreken of met wie ze afspraken moet maken. 

 

Middelen

En juist die complexiteit maakt het zo moeilijk, zegt Lupi. 'En parken staan ook in kleine gemeenten, waar weinig middelen en expertise aanwezig is om dit probleem aan te pakken.' De handreiking geeft gemeenten informatie over hoe ze problemen kunnen signaleren en parken kunnen monitoren, hoe ze het probleem integraal kunnen aanpakken en welke middelen daarbij gebruikt kunnen worden. 'Het is bedoelt als levend document, dat we de komende periode kunnen aanpassen en aanvullen met best practices van andere gemeenten.'

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
@jJan. Als je weet hoe het werk in recreatieland kom je misschien ook nog eens tot andere gedachten. Je onderschat de huidige situatie compleet.
Door Jan op
@Spijker. Dat is maar een veronderstelling. Bovendien: als alle recreatiewoningen voldoen aan het Bouwbesluit en dan permanent bewoond zouden mogen worden, wordt het recreatiepark een gewone woonwijk. Vele ouderen zullen ervoor kiezen en vele gezinswoningen elders komen zo beschikbaar voor woningzoekenden.
Door Spijker (n.v.t.) op
@Jan. Ik denk dat het niet zo simpel is als jij stelt. Vermenging van recreanten en permanente bewoning geeft frictie. Recreanten willen niet tussen permanente bewoners recreëren en andersom wil men dat liever ook niet.
Door Jan op
Het wordt tijd permanente bewoning van recreatiewoningen landelijk toe te staan, met als enige voorwaarde dat de bouwwerken geheel moeten voldoen aan de eisen voor woningen. Alle andere recreatiewoningen mogen alleen voor recreatie worden gebruikt. Hoe moeilijk kan het zijn?
Door C.Slager (Voorzitter Recron) op
Misschien handig de sectororganisatie te betrekken?? Of wordt het weer eens een initiatief van en over de sector, maar niet met de sector.