of 63998 LinkedIn

Bedrijventerreinen voor veel gemeenten blinde vlek

Gemeenten benutten de potentie van hun bedrijventerreinen niet. Ze lokken te weinig private investeringen uit en monitoren de bedrijvendynamiek onvoldoende. Vernieuwend beleid ten aanzien van circulariteit en smart industry staat nog in de kinderschoenen.

Gemeenten benutten de potentie van hun bedrijventerreinen niet. Ze lokken te weinig private investeringen uit en monitoren de bedrijvendynamiek onvoldoende. Vernieuwend beleid ten aanzien van circulariteit en smart industry staat nog in de kinderschoenen.

Investeringen gehalveerd

Dat blijkt uit benchmarkonderzoek naar een investeringsgerichte aanpak van bedrijventereinen van  Stec Groep. Aan het onderzoek deden 170 gemeenten mee. Ze verwachten dat de investeringen in bedrijventerreinen de komende vijf jaar zullen halveren (van gemiddeld 2,8 miljoen euro naar 1,4). De teruggang ligt in het feit dat veel terreinen inmiddels zijn geherstructrureerd, in combinatie met een nog steeds lage prioriteit van het onderwerp bij politiek en bestuur.


Helft mogelijkheden benut
De benchmark toont aan dat een gemiddelde gemeente slechts de helft van de mogelijkheden benut die een ondernemersgerichte aanpak biedt. Ook weten veel gemeenten (bijna de helft) niet welke tien bedrijven de hoogste sociaal-economische waarde hebben. Een vergelijkbaar percentage (40 procent) heeft de sterkste groeiers niet in beeld. Hooguit een kwart beschikt over een actuele bedrijventerreinenvisie.


Te weinig capaciteit
Gemeenten die tekortschieten in hun beleid wijten dat vaak aan een gebrek aan ambtelijke capaciteit. Vrijwel de helft geeft aan dat er onvoldoende personeel is voor een investeringsgerichte  aanpak van bedrijventerreinen. De meeste winst valt volgens hen te halen in het vergroten van de milieuruimte en het opzetten van bedrijfsinvesteringszones en parkmanagement.

Vernieuwing in kinderschoenen

Zaken als circulariteit en smart industry staan op de meeste bedrijventerreinen nog in de kinderschoenen. Eén op de tien gemeenten verwacht dat de eigen bedrijventereinen in 2030 circulair zijn. Eén op de vijf zegt klaar te zijn voor smart industry. Wel constateert bijna driekwart dat de regionale samenwerking de laatste jaren duidelijk is verbeterd, hetgeen aansluit bij de bevindingen van recent onderzoek naar bedrijventerreinenbeleid van provincies.       

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jos op
Last nu Stec als adviseur zich in belangrijke mate richten op vraagstukken en opgaven m.b.t herstructureringsopgaven bedrijventerreinen. En belangrijke markt voor deze club. Dus zo vreemd is dezes conclusie niet. Toch een beetje de cateraar die zijn eigen tafel dekt ??