of 64621 LinkedIn

Autogebruik bedreigt duurzame doelen

In het mobiliteitsbeleid van gemeenten ontstaat een kloof tussen Randstad en platteland. Waar in de grote steden wordt ingezet op vernieuwende vervoersconcepten heeft daarbuiten de auto de komende vier jaar nog vrij spel.

In het mobiliteitsbeleid van gemeenten ontstaat een kloof tussen Randstad en platteland. Waar in de grote steden wordt ingezet op vernieuwende vervoersconcepten heeft daarbuiten de auto de komende vier jaar nog vrij spel.  

Onderzoek naar regionaal mobiliteitsbeleid

Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur en Advies- en ingenieursorganisatie Arcadis, ingevuld door ruim 650 (beleids-)ambtenaren, bestuurders en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, allen werkzaam in het ruimtelijk domein. Zij werden ondervraagd over ontwikkelingen in de mobiliteit in de komende vier jaar. Bijna de helft (48 procent) van de respondenten voorziet dat het autogebruik in die periode blijft stijgen. Meer dan een derde (38 procent) rekent er ook nog eens op dat het autobezit verder zal toenemen. 

 

Gebrek aan bestuurlijke daadkracht en financiële instrumenten staan vaak verduurzaming van het vervoer in de weg. Meer dan de helft van de gemeenten – veelal de kleinere ­– voert op dit moment geen enkel beleid dat aanstuurt op inzet van duurzame mobiliteit bij investeringen in stedelijke ontwikkeling. En dat blijft volgens de geënquêteerden op termijn niet zonder gevolgen. Hoewel een kleine meerderheid nu tevreden tot zeer tevreden is over de bereikbaarheid van de eigen regio, verwacht een groot deel daar problemen in de komende jaren. Regionale duurzaamheidsdoelen komen er door in gevaar, meent driekwart. Ook voorziet een meerderheid dat de economische ontwikkeling in hun gemeente en het draagvlak voor verdere verstedelijking door die gebrekkige bereikbaarheid worden bedreigd.

Vier op de tien respondenten verwachten dat de investeringen in mobiliteit de komende vier zullen gaan toenemen. Vooral het bedrijfsleven zou daaraan moeten bijdragen. Een krappe meerderheid van 53 procent vindt dat je de burger hiervoor niet extra zou mogen belasten. En die zelfrijdende auto, toonbeeld van nieuwe, duurzame mobiliteit? Die verwacht een meerderheid de komende vier jaar nog niet.  


Grote betrokkenheid
Komen die noodzakelijke verbeteringen in de bereikbaarheid eigenlijk wel van de grond? Arnoud Neidig, hoofd adviesgroep verkeer en vervoer bij Arcadis, ziet het niet zo somber in. ‘Als je de resultaten uitsplitst, zie je dat de meeste gemeenteambtenaren en provincieambtenaren op het gebied van mobiliteit vinden dat de provincie het voortouw moet nemen. Rijksambtenaren zien een belangrijke rol  voor het rijk. Dat duidt op een grote betrokkenheid bij dit dossier.’

 

Wel onderschrijft hij de behoefte aan nieuwe financiële instrumenten om de groei van duurzame mobiliteit te versnellen. ‘Je krijgt meer autoforensen aan een NS Businesscard als een treinritje in het weekend niet meteen fiscaal wordt belast.’ Ook constateert hij dat grote steden nieuwe wettelijke instrumenten zouden moeten hebben, bijvoorbeeld om gelegenheidstaxi’s (‘zombiecars’) die in het weekend naar de binnensteden komen te weren. ‘Die rijden eindeloos rondjes op zoek naar klanten. Dat draagt bij aan de verkeersdrukte en luchtvervuiling.’

 

Nieuwe vormen van mobiliteit, zoals mobility-as-a-service (‘vervoer op maat’), zullen volgens zeven op de tien geënquêteerden de komende vier jaren gaan toenemen. Neidig merkt dat schaalgrootte daarin een kritische factor is. ‘We zijn daar nu zelf mee bezig met een aantal bedrijven op de Amsterdamse Zuidas. Daar kunnen forensende werknemers hun auto inruilen voor een maandelijks tegoed waarvan ze naast het ov ook deelfietsen en deelauto’s kunnen gebruiken. Af en toe een taxi mag ook. Maar dat slaat pas echt aan, als meerdere grote bedrijven het aan hun personeel aanbieden.’

 

Voor Neidig is de verwachte groei van het aantal (elektrische) fietsen misschien wel het opvallendste signaal uit het onderzoek. De aanleg van fietsvoorzieningen heeft, blijkens de antwoorden, overal de hoogste prioriteit. ‘Daar moeten we in de steden echt ruimte voor maken. Het duidt erop dat over de hele linie de verduurzaming toch inzet.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door TIP! (PR-/Imagospecialist) op
Misschien olie op het vuur voor wie het eigen vervoer zo dierbaar is; maak het OV goed en gratis voor iedereen en sluit steden en dorpen voor alle overig (vervuilend) (in breedste zin van het woord) vervoer wat niet absoluut noodzakelijk is. Toelevering winkels/theaters e.d. op vaste tijden wanneer regulier maatschappelijk verkeer nog niet op gang is, tussen bijvoorbeeld 04.00 - 07.00 uur of een beter tijdstip. Dit geldt ook voor zakelijke interacties; maatschappelijk breed. Het is een mindset; what if...; voorzieningen gericht op meer groen, meer gezond, meer lucht, meer aarde voor onze kinderen. Alleen nog (zolang hier in OV nog niet goed in is voorzien) "(vervuilend) eigen vervoer" tussen steden en dorpen maar niet meer daarbinnen. Aan de rand voldoende parkeer-/oplaad-/carpoolfaciliteiten om daar te parkeren wat men nodig heeft, dus niet meer aan huis. Ik kijk ernaar uit! En begrijp me niet verkeer; I do love my car, my mobility, my freedom, maar sta open voor een gezonde toekomst!
Door Eric (Beleidsmedewerker ) op
Rijdende over de Erasmusbrug in Rotterdam wordt je kenteken gelezen en krijg je op een bord te lezen of je welkom bent in de milieuzone. Even naar links kijken over de Maas en je ziet grote schepen roetwolken veroorzaakt door zware stookolie en geen enkele filtering uitstoten. Geeft toch een goed gevoel zo'n mileuzone.
Door Achterhoeker op
Lekker allemaal in de randstad blijven...... prima

Door Jos op
Trendsportal! Al ooit van gehoord. Een beetje meer research vergroot je kennis BB.
Door Petra op
Waarom blijven we het grootste gedeelte van de werkgelegenheid concentreren in de Randstad waardoor veel mensen iedere dag weer veel kilometers moeten maken? Kan iemand mij vertellen waarom bijvoorbeeld de banken van de Zuidas niet net zo goed ergens in Drenthe hadden kunnen staan? Is het huidige begrip 'prestige' onderhand niet aan vernieuwing/verduurzaming toe?
Door Gepensioneerd (Gepensioneerde) op
Het zijn allemaal mooie theorieën en voornemens, maar de kern van de gehele problematiek in Nederland is, dat we over en overbevolkt zijn en dat we zo snel mogelijk een beleid dienen te ontwikkelen om van de 18 miljoen inwoners naar 10 miljoen inwoners moeten. Blijven we dit wezenlijk belangrijkste aspect van het voortbestaan negeren, dan zullen op termijn de gevolgen niet meer te zijn overzien. Nederland is hard op weg onleefbaar te worden door een verstikkende toename van inwoners.
Door Criticus op
Gelukkig heeft het Rijk zijn steentje al bijgedragen aan de duurzaamheid door het verhogen van de maximale snelheid naar 130km/u. Goed voor toename in gebruik van fossiele brandstoffen, goed voor toename CO2-uitstoot , goed voor toename geluidsoverlast én goed voor toename fijnstof.
Symboolpolitiek is blijkbaar toch belangrijker dan milieu en duurzaamheid...
Door Wottsjer (Watcher) op
Nog meer randwegen aanleggen, westelijk om Woerden, buitenring Parkstad, ruit Eindhoven en dan verbaasd zijn dat dat asfalt volgereden wordt. Nog minder kaderstelling vanuit Den Haag, OV en fiets moeten zichzelf bedruipen, milieuafdelingen weg organiseren en met miljoenen subsidie wel vol inzetten op debiel gevaarlijke speeltjes als de zelfrijdende auto's. Hoe zou het toch allemaal komen dat het zo mis gaat?
Door Hans op
"En die zelfrijdende auto, toonbeeld van nieuwe, duurzame mobiliteit" Eh, zelfrijdende=duurzaam? Ben ik de enige die niet snapt waar het hier over gaat?
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
UIt gaande van het beginsel; hoe meer inwoners, hoe hardnekkiger duurzamer doelen bedreigt blijven worden, Het een is een logisch gevolg van het ander.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers