of 61441 LinkedIn

Attero schoon aan de haak verkocht

Een marktconforme prijs noemt de Brabantse gedeputeerde Bert Pauli de 170 miljoen euro waarvoor zes provincies en 116 gemeenten afvalverwerker Attero van de hand doen aan investeringsmaatschappij Waterland.

De Brabantse gedeputeerde Bert Pauli is tevreden over de voorgenomen verkoop van afvalverwerkingsbedrijf Attero aan Waterland Private Equity Investments voor 170 miljoen. De SP is kritisch op de verkoopprijs, maar Pauli spreekt van een marktconforme prijs.

Bestendig toekomstperspectief

De ondernemingsraad geeft nog een advies, de Autoriteit Consument en Markt moet de verkoop nog goedkeuren en de individuele aandeelhouders, waaronder 116 gemeenten en zes provincies, moeten nog formeel akkoord gaan, maar de aandeelhouderscommissie heeft ingestemd met de verkoop van afvalverwerkingsbedrijf Attero aan Waterland Private Equity Investments voor 170 miljoen euro. Voorzitter van de aandeelhouderscommissie, de Brabantse gedeputeerde Bert Pauli (VVD), verwacht Attero met de verkoop een bestendig toekomstperspectief te bieden. ‘We hebben gehandeld in opdracht van de aandeelhouders en bieden de verschillende raden en staten nog de gelegenheid wensen en bedenkingen aan te geven.’


Afvalverwerking niet langer kernactiviteit

De provincie Brabant is met 30,8 procent de grootste aandeelhouder van Attero. In 2009 was bij de verkoop van het commerciële deel van Essent aan RWE al besloten dat afvalverwerking niet meer tot de strategische kernactiviteiten van behoort van provincies en gemeenten. Pauli: ‘Andere redenen zijn dat we meer aan duurzaamheid doen, dus meer recyclen dan verbranden. Verder was er sprake van overcapaciteit in afvalstromen, waardoor veel contracten voor afval uit Engeland werden afgesloten. De vraag is of maatschappelijk geld van de provincie daarvoor nodig is. Tot slot hebben we geprobeerd om gemeenten naast de zakelijke relatie ook een aandeelhoudersrelatie aan te bieden. Dat heet inbesteding. Vijftig procent van het volume zou dan van hen afkomstig moeten zijn, maar ze wilden hun handen vrijhouden en zelf bepalen met wie ze zaken wilden doen. Met deze verkoop kunnen we continuïteit verzekeren voor de medewerkers, stakeholders en gemeenten in de sector duurzaamheid.’


SP: verkoopprijs minder dan verwacht
Statenlid Mark Vissers (SP) is in verwarring over de verkoopprijs. ‘Ik vind die aan de lage kant. Als je naar de balanswaarde van Attero kijkt, is die 500 miljoen. Ik weet niet welke omstandigheden een rol hebben gespeeld, maar het verkoopbedrag is minder dan ik had verwacht.’ Private equityfondsen hebben over het algemeen niet zo’n goede naam, weet ook Vissers. ‘Ze kopen een onderneming, maken die winstgevend, keren de winst uit en laten een lege huls achter. Dat is hier wellicht anders, ik kan met niet voorstellen dat daar niet over is gesproken. Ik hoop dan ook op zekerheid voor de werknemers.’ Onlangs zijn bij Attero na een reorganisatie 120 van de 835 banen verdwenen vanwege de overcapaciteit. ‘Ik ken de koper niet goed, ik hoop niet dat Attero een cashcow wordt.’

Marktconforme prijs
Maar volgens Pauli hoeft Vissers daar niet voor te vrezen. Vijf tot tien jaar geleden was er nog een hogere waardering, maar daarna heeft overcapaciteit toegeslagen en is de trend naar duurzaamheid ingezet. ‘Afvalverwerking is een door vaste kosten gedreven activiteit. Het aanbod overstijgt de vraag. 170 miljoen is dan een marktconforme prijs. Dat kunnen we fier en goed uitleggen. We hebben bijvoorbeeld ook verplichtingen als de nazorg van stortplaatsen overgedragen.’ Pauli vindt dat een uitstekende afspraak is gemaakt. ‘Waterland is een Nederlandse private equityclub met een vermogen van 2,5 miljard. Attero wordt uit eigen vermogen gefinancierd, dus niet uit de balans van de over te nemen onderneming zelf. Verder is er een prachtig strategisch plan en willen ze vermogen toevoegen voor duurzaamheid.’

Interessante en nette deal
De provincie Brabant krijgt als grootste aandeelhouder het grootste deel van het verkoopbedrag en bij de totale verkoopprijs van 170 miljoen daar komt nog ongeveer 5 miljoen aan rente bij. Pauli: ‘We moeten nog geld achter de hand houden voor eventuele fiscale en juridische uitkomsten. Het was een interessante en nette deal. Attero is schoon aan de haak verkocht.' Over de besteding van het te ontvangen bedrag zijn afspraken gemaakt, waarover Pauli om juridische redenen niet de details kan geven. ‘Maar daar hebben we afspraken over gemaakt. Al het geld is geoormerkt. We hebben dat afdoende goed geregeld.’ Gemeenten baalden vorig jaar nog van de hoge tarieven van Attero, waar ze tot 2017 aan vast zitten. Die contracten blijven na de verkoop bestaan, zegt Pauli. ‘Wel zijn al een aantal contracten vernieuwd tegen veel lagere tarieven.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.