of 64231 LinkedIn

Assen ziet na provinciale druk af van outlet

Assen ziet toch af van het geplande Factory Outlet Center (FOC) aan de rand van de stad. Burgemeester en wethouders beroepen zich daarbij op de nieuwe omgevingsvisie van de provincie Drenthe, die de ontwikkeling van dergelijke ‘weidewinkels’ uitsluit.

Assen ziet toch af van het geplande Factory Outlet Center (FOC) aan de rand van de stad. Burgemeester en wethouders beroepen zich daarbij op de nieuwe omgevingsvisie van de provincie Drenthe, die de ontwikkeling van dergelijke ‘weidewinkels’ uitsluit. 

Niet haalbaar  
‘Ons college ziet geen mogelijkheden meer om de door uw raad genomen besluiten uit te voeren’, schrijft het college deze week in een brief aan de raad. ‘Onze conclusie is dat het realiseren van een Fashion Outlet Center (FOC) niet haalbaar is. Als gevolg van het besluit van Provinciale Staten is de ontwikkelovereenkomst met FOC Assen B.V. geëindigd.’

Geen toelichting
Het Asser college wil geen nadere toelichting geven op het besluit, en ook niet aangeven of de leden het met de visie van de provincie eens zijn of niet. Het outlet center houdt de gemoederen in de Drentse hoofdstad al sinds de eerste planvorming in januari 2015 bezig. Na een investering van 40 miljoen euro zou het nieuwe centrum de krimpregio vijfhonderd banen en jaarlijks anderhalf miljoen bezoekers opleveren.

Uittocht van winkels
De middenstand in het Asser centrum keerde zich van meet af aan tegen het plan, uit vrees voor een verdere uittocht van winkels. In 2016 stemden raad en college voor de outlet, nadat onderzoek aan het licht bracht dat de gevolgen voor de binnenstad beperkt zouden zijn. Ook Gedeputeerde Staten schaarden zich dat jaar achter het plan, maar de Provinciale Staten verwierpen het na een succesvolle lobby vanuit de Asser middenstand. Uitbreiding van de recreatieve voorzieningen door de initiatiefnemer – en beperking van het aantal geplande winkels – overtuigde daarna opnieuw de gemeente, maar niet de provincie. Nu lijkt er dus een definitieve streep door het plan te kunnen.

Outlet Zevenaar
De mogelijke komst van outlet centers leidt her en der in het land tot discussie. Eerder probeerden de provincie Gelderland en omliggende gemeenten de komst van een outlet centrum bij Zevenaar te voorkomen. Volgens de Raad van State kon echter niet worden aangetoond dat de komst van de outlet tot onacceptabele leegstand in omringende gemeenten zou leiden. Dus mocht het toch  worden ontwikkeld. Het is nog niet bekend of de Asser initiatiefnemer tegen het besluit van de provincie Drenthe en de gemeente Assen in beroep gaat.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door J. de Niet (fin. adv. ) op
Die anderhalf miljoen bezoekers tover je niet als nieuwe mensen uit de hoge hoed. Als die komen, gaan ze ergens anders niet naar toe. In feite praat je over verschuiving van koopstromen. De gevestigde middenstand - die altijd beren op de weg zien - heeft hier zowaar een punt. Het gekke is dat er momenteel al zoveel FOC zijn, dat het beschouwd mag worden als reguliere detailhandel. Ik ben van de zomer in Frankrijk geweest en opvallend is hoeveel middenstand daar op bedrijventerreinen is gevestigd. Goed bereikbaar, plenty parkeerruimte, mooi overdekt met fatsoenlijke horeca. Zal ik eens een tip geven?
Door Cor, Assen (Jurist) op
Zie link naar RvSt.-uitspraak inzake 'Zevenaar':
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in …
In onderdeel 8.3 van de uitspraak constateert de RvSt. dat in Zevenaar het door de provincie goedgekeurde bestemmingsplan al in principe detailhandel toestaat, mits nader uitgewerkt in een zorgvuldig opgesteld en goed onderbouwd uitwerkingsplan. En met name die onderbouwing stond in deze zaak ter discussie. Dat verschilt wezenlijk van de Asser casus, waar detaihandel op de beoogde FOC-locatie gewoon niet is toegestaan en de provincie niet van zins is om dat mogelijk te maken, ook niet in 'leisure' vermomming. In Zevenaar stond de planologische deur voor detailhandel dus vantevoren al half open en Assen blijft 'ie gelukkig dicht.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers