of 63966 LinkedIn

ANBO: tekort aan seniorenwoningen

Ook blijkt uit het onderzoek van ANBO en het ministerie van Binnenlandse Zaken dat de helft van de gemeenten geen zicht op het aantal woningen voor ouderen.
3 reacties

Er is nog altijd een tekort aan seniorenwoningen. Dat blijkt dinsdag uit een onderzoek in opdracht van ouderenbond ANBO en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook heeft bijna de helft van de gemeenten geen goed zicht op het aantal woningen voor ouderen.

Schrikbarend

56 procent van de gemeenten die wel goed zicht heeft op het aantal seniorenwoningen in hun gemeente zegt dat er sprake is van een tekort. Dat is minder dan in vorige metingen, toen het percentage rond de 80 procent lag, maar de ANBO spreekt nog altijd van een 'schrikbarend tekort'.

Levensloopbestendig

Hoeveel woningen er precies te weinig zijn, kon een woordvoerder niet zeggen. De laatste cijfers dateren van 2009, toen waren er 85.000 woningen te weinig. ,,Jaarlijks zouden er 36.000 tot 40.000 woningen bijgebouwd moeten worden, maar het is duidelijk dat het tekort voorlopig in stand blijft.'' Uit eerder onderzoek bleek dat ongeveer de helft van de nieuwbouw uit levensloopbestendige woningen zou moeten bestaan. Zulke woningen hebben geen traptreden en liggen in de buurt van voorzieningen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Penninks bouwadvies (adviseur) op
Geachte heer, mevrouw,
De definitie van een seniorwoning is er niet tenzij de ANBO dat weet. Er zijn in nedeland voldoende woningen die gelijkvloers zijn maar het probleem met de drempels op de galarijen kunnen dmv oplussen.
Dit zou bij nieuwbouw zo moeten dat deze voldoet aan het MIVA richtlijnen. Wat levensloopbestendige woningen betreft ben ik van mening dat hiervoor te weinig animo is wel in de vorm van boven - beneden woning of een kombinatie ervan.
Graag wil ik deze bij komen toelichten.
Met vriendelijke groet,
Penninks Bouwadvies.
ing. B.W.Penninks
Door t. faber op
Zoals op vele andere terreinen wordt ook hier de Nederlandse kiezer door de politiek niet voor vol aangezien en zelfs in de steek gelaten. Zowel de rijksoverheid als de lagere overheden hebben de afgelopen decennia niet of nauwelijks aandacht besteed aan de huisvesting van de z.g. senioren, laat staan dat er op dit terrein enig beleid is ontwikkeld. Daarvan is althans tot nu toe niet gebleken getuige het schrijnende tekort aan adequate huisvesting voor ouderen. De marktpartijen (projectontwikkelaars e.d.) konden vrijelijk hun gang gaan in hun streven naar winstoptimalisatie. Senioren werden geacht graag in – veelal te dure – appartementen te willen wonen. Niet dus!! Uit eigen ervaring weet ik dat er talloze senioren zijn die thans noodgedwongen nog steeds in hun vaak royale eengezinswoning zitten. Een woning waarin zij jaren met hun kinderen hebben gewoond en waarin zij nu alleen of met z’n tweeën moeten blijven zitten, omdat betaalbare op hun huidige situatie toegesneden alternatieven ontbreken. Niet iedere oudere wil nl. in een veredeld kippenhok (appartement zo u wilt) wonen.
Het is kortom aan de politiek om zich een reeel beeld te vormen over de woonwensen van ouderen in de verschillende leeftijdsgroepen en ten aanzien van hun huisvesting op korte termijn een adequaat beleid te ontwikkelen.
Door de jong op
Nu hopen dat op het moment er meer seniorenwoningen gebouwd worden, de oude woningen gesloopt worden. Dit om ervoor te zorgen dat de huizenprijzen in de toekomst niet nog verder dalen als gebrek aan vraag naar gezinswoningen.

Bepaalde categorie burgers kunnen door een cumulatie van factoren een grote inkomensval verwachten rond 2040 (agv demografische opbouw bevolking, daling huizenprijzen, stijging zorgkosten, uithollen 2e en 3e pijler pensioen door verlaging fiscaal kader, waarbij deze 2e en 3e pijler de financiering gaan vormen van de eigen AOW (in veel grotere mate dan de rijke gepensioneerde generatie nu), vergrijzing EU en als gevolg vermindering inkomsten uit export, uitputting grondstoffen en toename kosten.

Laten we zo snel mogelijk de staatsschuld aflossen, zodat de huidige rekening niet wordt doorgeschoven naar de toekomst. Laat de ANBO het voortouw nemen wat betreft de maatregelen op het gebied van aanvullend pensioen en een andere weg kiezen dan welke zij nu heeft gekozen. Van solidariteit is op dit moment geen sprake.