of 58952 LinkedIn

Amsterdamse ICT-hub kan 90 % energie besparen

Amsterdam kan ICT-knooppunt van Europa blijven en toch flink besparen op het energiegebruik, zo blijkt uit gemeentelijk onderzoek. Nieuwe servers bij de 40 datacentra levert een vermindering op van 90 procent, 300 miljoen kilowattuur per jaar.

Amsterdam is met 40 datacentra op haar grondgebied het op één na grootste ICT-knooppunt van de wereld. Tezamen gebruiken deze centra 11 procent van alle bedrijfsstroom in de stad. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat dit met 90 procent kan worden teruggebracht.

 

Prestige en werkgelegenheid

Als je een e-mail verstuurt is de kans groot dat deze ten minste voor een deel via Amsterdam bij de geadresseerde aankomt. De hoofdstad fungeert als belangrijke Europese ICT-hub, met alle prestige en werkgelegenheid van dien: ruim 19.000 ICT-bedrijven in de regio bieden werk aan bijna 100.000 mensen. De omzet bedraagt 18 miljard per jaar.

 

Keerzijde: stroomgebruik

Mooie cijfers, die de gemeente Amsterdam dan ook graag wil koesteren. Keerzijde is wel dat de 40 centra samen goed zijn voor 11 procent van het totale energiegebruik van het Amsterdamse bedrijfsleven. Dat moet anders kunnen, dacht de gemeente die het terugdringen van CO2 naar eigen zeggen nu eenmaal hoog in het vaandel heeft staan.


Vervanging leidt tot besparing
Reden om een onderzoek te starten naar mogelijke besparing. Hieruit blijkt inderdaad dat het energiegebruik zeer sterk teruggebracht kan worden. Eerdere maatregelen leverden al een besparing van 15 procent op, nu ligt zelfs 90 procent in het verschiet. Met name het vervangen van bestaande servers levert al snel een besparing van minimaal 66 procent op. De efficiëntie van dataopslag verdubbelt namelijk elke 1,6 jaar. Afschrijving in drie jaar vermindert het stroomgebruik al met een factor 4. Op het bestaande gebruik van bijna 500 miljoen kilowattuur per jaar scheelt dit al gauw 300 kwh, zo berekenden de onderzoekers.

 

Wet milieubeheer

De gemeente heeft volgens deskundigen het recht om het bedrijfsleven te verplichten zuinig met energie om te gaan. Onder de Wet milieubeheer zijn bedrijven zelfs verplicht alle milieumaatregelen te treffen die zichzelf binnen vijf jaar hebben terugverdiend. Deze wet vormt hiermee een instrument voor gemeenten om het gebruik terug te dringen. Eerder werden  supermarkten bijvoorbeeld al verplicht hun vriesvak af te dekken.

 

Dit najaar reactie

Of de gemeente Amsterdam deze wet ook zal inzetten in de ICT-sector is niet bekend. Een woordvoerster liet weten dat de gemeente het rapport bestudeert en dit najaar met een aantal voorstellen komt  om het gebruik zoveel mogelijk terug te dringen. Dit alles in goed overleg met de  sector. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Door dit eenzijdig te onderzoeken en naar buiten te brengen heeft de gemeente Amsterdam de kansen op energiebesparing bij voorbaat verprutst.

Voor sectorgerichte aanpak is het gezamenlijk stellen van doelen en vervolgens het uitrollen van deze gezamenlijke doelen een primaire voorwaarde.

De 1e discussie die nu losbarst is de vraag of de onderzoekers het onderzoek op een wetenschappelijke, toetsbare, manier hebben uitgevoerd en of de aannames die zij hebben gedaan wel worden gedragen door de ICT sector.

Zeker als de conclusie is dat de besparing slechts wordt gerealiseerd bij een afschrijving van de servers in 3 jaar.

Daarmee komen namelijk ook fiscale elementen van dit voorstel in beeld. Afschrijving van servers in minder dan 5 jaar is fiscaal niet toegestaan. Een 2e aspect is dat ondernemers voor bepaalde milieu-investeringen fiscaal worden gecompenseerd. Servers staan niet op die lijst.

Het is niet voor het eerst dat de gemeente Amsterdam doelen uitzet zonder daar het bedrijfsleven in te betrekken. Hoe lang blijft het college van B&W nog zo hardleers? Ik raad het college aan om voordat het een standpunt formuleert in gesprek te gaan met de sector om gezamenlijke doelen en plannen te formuleren.

De praktijk wijst uit dat dat veel sneller tot resultaten leidt.