Schaars
'De ruimte in Amsterdam is schaars en moet daarom zo goed mogelijk worden benut', aldus woonwethouder Laurens Ivens. 'Amsterdam handhaaft streng op alle vormen van woonfraude. Met deze nieuwe regels kunnen vanaf nu ook leegstaande woningen aangepakt worden. Zo worden alle huizen in de stad gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk om in te wonen.'
 

Kantoren
Tot nu toe kon er alleen worden opgetreden bij de leegstand van kantoorgebouwen, maar ontbraken middelen om eigenaren van particuliere woningen tot actie te bewegen. Als de gemeenteraad in november met het plan instemt, kan de verordening volgens het gemeentebestuur op 1 december in werking treden. (ANP)