of 60831 LinkedIn

Amsterdam wapent zich tegen hittestress

De gemeente Amsterdam gaat meer maatregelen nemen om de effecten van de klimaatverandering, zoals lange periodes van hitte en droogte en hevige regenval, tegen te gaan. Samen met de waterschappen in de regio hebben ze een Strategie Klimaatadaptie opgesteld.

De gemeente Amsterdam gaat meer maatregelen nemen om de effecten van de klimaatverandering, zoals lange periodes van hitte en droogte en hevige regenval, tegen te gaan. Samen met de waterschappen in de regio hebben ze een Strategie Klimaatadaptie opgesteld.

Warmer

De klimaatverandering is goed te merken in een stad als Amsterdam. Op warme dagen is de temperatuur in de stad 5 tot soms wel 12 graden warmer dan de buitengebieden. En er komen er steeds meer. De afgelopen twintig jaar was er al een forse groei van het aantal zomerse dagen ten opzichte van de twintig jaar ervoor, en naar verwachting zijn er in 2085 40 dagen waarop de stad werkt als een hitte-eiland, waarin de straat en de huizen tijdens de nacht nauwelijks meer afkoelen.

 

Klimaateffecten

Maar ook klimaateffecten als droogte en heftige regenval zullen steeds vaker optreden. Dat is ook nu al het geval: tijdens de droge zomer van 2018 zorgde de sterfte van openbaar groen al voor een schadepost van 3,5 miljoen euro. Bovendien kan de lage grondwaterstand een probleem worden voor funderingen van woningen en voor nog veel meer schade zorgen. Hetzelfde geldt voor het toenemende aantal hoosbuien, waarbij ondergelopen straten, kelders, tunnels en stations voor veel overlast en schade kunnen zorgen.

 

Invullen

Amsterdam neemt al maatregelen, zoals het extra koelen van infrastructuur als bruggen tijdens de hitte, het vasthouden van regenwater voor drogere periodes en reservoirs voor het opvangen van overmatige regenval, en het regenbestendig inrichten van straten en parken. Maar de stad wil meer doen: het rekening houden met klimaatverandering in gemeentelijke plannen, onderhoud, bouw en gebiedsontwikkeling moet het ‘nieuwe normaal’ worden, en standaard meegenomen in gemeentelijke processen. Hoe dit precies gedaan moet worden willen gemeente en waterschappen het komende half jaar concreter gaan invullen, samen met kennisinstellingen, projectontwikkelaars, ondernemers en de Amsterdamse bevolking.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Kees (Lezer) op
Strategie Klimaatadaptie? Adoptie?

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners