of 58952 LinkedIn

Amsterdam laat Schiphol aan Haarlem

Schiphol blijft in de nieuw voorgestelde politieorganisatie onder Haarlem vallen. Amsterdam wil dat voorlopig niet betwisten.

Schiphol blijft in de nieuw voorgestelde politieorganisatie onder Haarlem vallen. Amsterdam wil dat voorlopig niet betwisten.

De nationale luchthaven was jarenlang een twistappel tussen de twee politiekorpsen, Kennemerland aan de ene kant en Amsterdam-Amstelland aan de andere kant. Amsterdam meende dat het veel logischer was om Schiphol, vanwege de oriëntatie op de hoofdstad, te koppelen aan het politiekorps Amsterdam- Amstelland.

 

In het kader van de vorming van de Nationale Politie is Amsterdam-Amstelland de enige politieregio die de inkrimping van 25 politiekorpsen naar tien politie-regionale-eenheden ongewijzigd overleeft.

 

De Noord-Hollandse politieregio Gooien Vechtstreek wordt met Flevoland en Utrecht samengevoegd tot Flevoland- Utrecht onder leiding van Utrecht. Kennemerland krijgt er twee politiekorpsen bij: Zaanstreek- Waterland en Noord-Holland-Noord.

 

Regioburgemeester van de nieuwe zogeheten Noord-West-Holland-politieregio wordt de Haarlemse burgemeester Bernt Schneiders. Die uitte anderhalf jaar geleden zijn twijfels over de bestuurbaarheid van zo’n regio. ‘Ik zou niet graag korpsbeheerder van zo’n grote regio zijn’, aldus Schneiders toen. Als regioburgemeester wil Schneiders vanwege de coördinerende functie in plaats van een besturende taak die rol wel op zich nemen. Met de nieuwe indeling blijven de burgemeester van Haarlem en de Haarlemse regionale politiechef verantwoordelijk voor Schiphol.

 

De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA) stelde deze indeling en het oude verlangen van Amsterdam om ook Schiphol onder zijn hoede te hebben voorlopig niet ter discussie, zo laat zijn woordvoerder weten. ‘De burgemeester heeft die discussie losgeknipt van de vorming van het nationale politiebestel. Hij wil de nieuwe indeling niet aangrijpen om die oude koe uit de sloot te halen. Maar het laat onverlet dat we hierover in de toekomst van gedachten kunnen wisselen’, aldus de woordvoerder van de Amsterdamse burgemeester.

 

Terecht

 

De discussie over Schiphol bij het Amsterdamse politiekorps en de vraag of het Noordzeekanaalgebied onder de veiligheidsregio Amsterdam zou moeten vallen om bestuurlijk de veiligheidszaken beter te organiseren, worden door Amsterdam als ‘terechte’ vraagstukken benoemd. ‘Maar als we hierover beginnen, is het gevaar dat er een tombola ontstaat. Het is de uitdrukkelijke lijn van deze burgemeester om ondersteunend te zijn aan het Rijk. En het gaat hem er om dat de aanpak van de politiezorg in de wijken van de stad goed geregeld is’, aldus de woordvoerder van burgemeester Van der Laan.

 

De twist of Schiphol onder Amsterdam- Amstelland valt of onder Kennemerland, werd in 2006 na interventie van toenmalig premier Balkenende beslecht ten gunste van Haarlem en Kennemerland.

 


 

Zeeland claimt compensatie

 

Het verlies van een eigen politiekorps wil Zeeland gecompenseerd zien met de huisvesting van een van de gecentraliseerde nationale politietaken.

 

De vorming van de Nationale Politie moet er toe leiden dat financiële taken, het gebruik en aanschaf van ICT-middelen, de inkoop van politie-auto’s en bewapening centraal en niet langer per politiekorps wordt geregeld. Zeeland, dat door de vorming van de Nationale Politie opnieuw een belangrijke eigen regionale voorziening kwijt raakt, wil compensatie. ‘Wij raken de werkgelegenheid van de administratieve functie van de regionale politie kwijt, nadat we eerder al de rechtbank, het parket en andere voorzieningen kwijtraakten. Met alle hedendaagse communicatiemiddelen zeg ik: geef ons een van die taken of anders een van de nog te vormen landelijke meldkamers’, aldus burgemeester Koos Schouwenaar van Middelburg.

 

Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten heeft afgelopen dinsdag Gerard Bouman voorgesteld als de kwartiermaker van de Nationale Politie. Bouman moet voor eind dit jaar een plan opstellen. Bouman is tevens de beoogd korpschef van de Nationale Politie en moet ervoor zorgen dat de nieuwe politie-organisatie 1 januari 2012 van start gaat. Voorwaarde is dat Opstelten het wetsvoorstel tot vorming van de Nationale Politie dit jaar door de Tweede en Eerste Kamer weet te loodsen. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.