of 61819 LinkedIn

Amsterdam akkoord met afschieten damherten

De meerderheid van de gemeenteraad ging ondanks protesten van dierenbeschermingsorganisaties akkoord met actief ingrijpen. De populatie in het duingebied is nu te groot.
7 reacties

De Amsterdamse gemeenteraad heeft woensdagavond ingestemd met het laten afschieten van het overschot aan damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Populatie te groot
De meerderheid van de gemeenteraad ging ondanks protesten van dierenbeschermingsorganisaties akkoord met actief ingrijpen, omdat de populatie in het duingebied bij Zandvoort nu te groot is. Het aantal damherten nam sinds 2011 toe met ongeveer 550 dieren tot circa 2000 dit voorjaar.

Minder schade en overlast
In de winter stierven 200 dieren door voedselgebrek. Naar verwachting kan dit aantal slachtoffers de komende jaren verviervoudigen als de gemeente niet ingrijpt. Amsterdam wil de populatie damherten geleidelijk terugbrengen tot een aantal dat beter past bij het natuurgebied en minder schade en overlast veroorzaakt.

Vergunningen
De gemeente streeft ernaar afschot zoveel mogelijk te beperken. Amsterdam gaat op korte termijn vergunningen aanvragen bij de provincies Noord- en Zuid-Holland. De ontheffing kan in de loop van 2014 worden verleend.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door dama dama (medewerker Artsen zonder Grenzen) op
Uit het Parool van 26 augustus '15: Een kleine groep damherten uit de Amsterdamse Waterleidingduinen zal in de winter van 2016 mogelijk worden overgebracht naar de streek Rhodopen in het zuidwesten van Bulgarije. De proef moet uitwijzen of het mogelijk is een deel van duizenden damherten uit het duingebied te verhuizen naar een nieuw leefgebied in plaats van de dieren af te schieten.
De gemeente Amsterdam heeft kennelijk geld teveel. Als je op het internet zoekt vind je damherten te koop aangeboden vanaf 40-50 euro. Het kost een veelvoud van dat bedrag om die beesten in de Waterleidingduinen te gaan vangen, verdoven, verzorgen en vervoeren naar Bulgarije. Gewoon afschieten en het vlees uitdelen via de Voedselbank!
Door Ellen op
Het is bekend dat een hoger opleidingsniveau leidt tot een lager kinderaantal. Misschien een idee om de vrouwelijke damherten wat extra opleiding te geven? Dan zal een groter aantal van hen een carriere na gaan streven ipv een hoog kindertal, en neemt de bevolkingsgroei vanzelf af.
Door Voor alle duidelijkheid! (hoofd communicatie) op
" Voor alle duidelijkheid: het zal een combinatie worden van alert reactief beheer met ook een aantal pro-actieve elementen. Hoe dat laatste vorm zal krijgen zullen we zorgvuldig in de gaten houden. "
Hahaha! En dan erbij schrijven: ' Voor alle duidelijkheid'! Wat staat hier nu geschreven? Wat wordt er nu bedoeld? Ik begrijp waarom gewone burgers een hekel krijgen aan de politiek; door dit soort onbegrijpelijke politieke prietpraat!
Door p op
Damherten horen in een hertenkamp, niet in onze duinen. Daar horen reeën, of voor mijn part wisenten.

Oftewel afschieten die exoten of vangen en in een hertenkamp stoppen (voor de mensen die het weer zielig vinden- wel graag zelf voeren aub)
Door voer de herten (documentalist) op
n geleidelijk aan naar stabilisatie van de kudde damherten wordt toegewerkt op een zo natuurlijk mogelijke manier! ???
Wat betekent dat nou weer? Worden er nu wel of geen damherten gesch0ten? Over de wijze waarop we met dieren in de Oostvaardersplassen omgaan wordt internationaal schande gesproken. Waarom brengen we geen voer dat gebied in? Dan gaan de damherten niet dood van de honger.
Door Marcel Vossestein op
Opmerkelijk is dat dit bericht uitgaat van het ongewijzigd aanvaarden van het collegevoorstel, terwijl een motie werd aangenomen, waarmee een andere aanpak werd vastgesteld.

De indiener van de bepalende motie gaf er de volgende betekenis aan:

>> ik stuur je hierbij mijn motie die gisteravond in de Gemeenteraad van Amsterdam is aangenomen met steun van Partij voor de Dieren, D66 en SP.

VVD, CDA en GL stemden niet voor. Vanochtend werd ik door de Dierenbescherming gebeld, die hun tevredenheid uitspraken met de uitslag van de stemming.

Dat betekent dat er GEEN 1400 damherten worden afgeschoten maar een duurzaam beheer uitgevoerd gaat worden geïnspireerd op dat in de Oostvaardersplassen en geleidelijk aan naar stabilisatie van de kudde damherten wordt toegewerkt op een zo natuurlijk mogelijke manier!

Voor alle duidelijkheid: het zal een combinatie worden van alert reactief beheer met ook een aantal pro-actieve elementen. Hoe dat laatste vorm zal krijgen zullen we zorgvuldig in de gaten houden.

met vriendelijke groet,

ger jager
woordvoerder water PvdA-Gemeenteraad Amsterdam<<

Dit maakt duidelijk dat een ander beheer gaat plaatsvinden dan het college voor ogen stond.

Door Bewaarder op
Ik zeg
de rest van NL akkoord met afschieten van A"Dammers..........stelletje malloten daar

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners