of 59147 LinkedIn

Amper gemeentelijk toezicht op Brabantse veehouders

Brabantse plattelandsgemeenten controleren onvoldoende bij veehouderijen en treden niet adequaat op tegen overtredingen, zo leert een door de provincie uitgevoerde steekproef.  In twaalf van de vijftien gemeenten waren veehouderijen in overtreding.

Brabantse plattelandsgemeenten controleren onvoldoende bij veehouderijen en treden niet adequaat op tegen overtredingen, zo leert een door de provincie uitgevoerde steekproef.  In twaalf van de vijftien gemeenten waren veehouderijen in overtreding.

Meer dieren 

De boeren hadden bijvoorbeeld meer dieren dan toegestaan of de uitstoot van ammoniak en fijnstof uit hun stallen was te hoog. In zes gemeenten was de ammoniakuitstoot gestegen omdat er meer vee werd gehouden dan vergund. Ook ontbrak bij een op de drie bedrijven de sinds 1 januari 2016 verplichte registratie van de uitstoot.

 

Niet op orde 
Van de toezichthoudende gemeenten hebben de veehouders weinig te duchten. In tien van de vijftien onderzochte gemeenten bleek de correspondentie tussen veehouders en gemeente niet op orde. 
'Controles worden niet overeenkomstig de gebruikelijke frequentie uitgevoerd en hercontroles worden ruim na de hersteltermijn of zelfs niet uitgevoerd', concluderen de onderzoekers.'Dit tast de geloofwaardigheid van toezicht en handhaving aan.' In een enkel geval was het dertien jaar geleden dat een veehouderij was bezocht.

 

Tekortkomingen 

Van de vijtien onderzochte gemeenten scoorden Werkendam en Sint-Michielsgestel het best, met  tekortkomingen in een van de vijf onderzochte domeinen. In Oirschot, Reusel-De Mierden en Hilvarenbeek bleek bij alle vijf domeinen (bijhouden dossier, controles, voorzieningen, dierenaantallen, emissies) sprake van gebreken.  

 

Onrust
Aanleiding voor de steekproef was de onrust over de gevaren van de intensieve veehouderij voor de volksgezondheid. De zorg bestaat dat gemeenten onvoldoende kennis en capaciteit hebben om de controles goed uit te voeren. De provincie Noord-Brabant meent dan ook dat de gemeenten het vaste budget voor toezicht moeten verhogen. Ook ontbreekt een flexibel budget om, als daar reden toe is, extra in toezicht te kunnen investeren. 

 

Rol omgevingsdiensten 
Daarnaast dienen volgens de provincie de omgevingsdiensten een grotere rol te krijgen in het toezicht.  Gemeenten zouden hun mandaat aan de omgevingsdiensten moeten verruimen, waardoor termijnen voor de administratieve afwikkeling van controles worden verkort. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door K. de Beer (adviseur) op
In gemeenteland is er een hele grote weeffout. Handhaving past niet bij gemeentebestuur want ons kent ons en te veel verwevenheid. Bovendien zijn handhavers vaak bezig op het terrein van de vergunningverleners en andersom. Ik denk dat de landelijk werkende politie zich moet gaan richten op criminaliteit/misdrijven en er een provinciale werkende handhavingsorganisatie moet komen die zich richt op overlast/overtredingen. In ieder geval moet handhaving weg bij de gemeente.
Door Ambtenaar uit Brabant (Ambtenaar) op
De provincie start volgend jaar een driejarig project Intensivering Toezicht Veehouderijen en heeft alle gemeenten opgeroepen om deel te nemen en geld daarvoor beschikbaar te stellen. Het kan dus geen toeval zijn dat dit onderzoek nu gedaan is en dat de resultaten zorgwekkend zijn. Gewoon een actie van de provincie om het belang van haar project aan te tonen en om gemeentelijke weigeraars publiekelijk onder druk te zetten.
Door HY op
Graag zou ik een transparanter, concreter en specifieker beeld willen hebben : Welke gemeenten en bedrijven zijn in deze steekproef gecontroleerd en waar zijn welke overtredingen geconstateerd. Zijn betreffende gemeenten geinformeerd en welke acties worden ondernomen ?