of 63428 LinkedIn

Amersfoortse randweg lijkt steeds verder weg

Of het plan voor een Westelijke Ontsluiting van Amersfoort nog werkelijk gerealiseerd gaat worden, is de vraag. Het project, al meer dan tien jaar een discussiepunt in de Amersfoortse politiek, lijkt alleen maar duurder te worden.

Of het plan voor een Westelijke Ontsluiting van Amersfoort nog werkelijk gerealiseerd gaat worden, is de vraag. Het project, al meer dan tien jaar een discussiepunt in de Amersfoortse politiek, lijkt alleen maar duurder te worden.

Doorstromen

De Westelijke Ontsluiting moet de bestaande toegangswegen aan de westkant van de stad beter laten doorstromen. Met name de spoorwegovergang die er nu nog in zit, zorgt voor veel verstoppingen, en de gemeente verwacht dat die de komende jaren alleen maar zullen toenemen. Om die reden is ook ProRail een voorstander van het plan, waarin een tunnel onder het spoor is opgenomen. Maar tegelijkertijd is de westkant de groene toegang tot de stad. Omwonenden vrezen dat het verkeer door de maatregelen alleen maar zal toenemen, en ten koste gaat van het groen. Er zijn al jaren felle voor- en tegenstanders van het plan. In 2012 moest een college al eens opstappen door ruzies over de rondweg. Bovendien werden, door het lange wachten, de bouwkosten alleen maar hoger.

 

Kosten

De huidige coalitiepartijen spraken daarom af dat de weg er komt, maar alleen als de kosten niet verder oplopen. Maar voor het begrote bedrag van 68,3 miljoen bleek vorig jaar geen aannemer te vinden die het project wilde uitvoeren. Het stadsbestuur wilde daarom onderzoeken op welke manier het project versoberd kan worden.

 

Steun

In een informerende raadsvergadering bleek dinsdagavond dat de steun in de gemeenteraad voor het project lijkt af te brokkelen. Hoewel de kritische collegepartijen D66 en GroenLinks vasthouden aan het collegeakkoord om de aanleg van de rondweg door te zetten, blijven ook de voorwaarden gelden: de weg mag niet meer kosten dan het vooraf opgestelde budget. Zo kan het project in fases worden uitgevoerd, of kan het werk zich beperken tot de ondertunneling van het spoor. De gemeente wil ook om meer geld vragen in Den Haag. Voor oppositiepartij PvdA was de maat in ieder geval vol: de partij gaf aan dat er inmiddels nuttiger projecten zijn om geld aan te besteden en trok haar steun voor de ontsluitingsweg in.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door A. Edelsteijn op
Gemeente Amersfoort is niet helder (Rutteriaanse werkwijze en communicatie). Rapport Groen in Amersfoort maar eens goed gelezen (heldere en zeer interessante analyses met wetenschappelijke bijdrage TU-Delft en Universiteit Wageningen):

Ontwerp = EXTRA GEVAAR
-te smalle fietsbrug (voldoet niet aan Handboek Toegankelijkheid + CROW-norm voor drukte fietspad met veel scholieren)
-te steil (fietstunnel veiliger)
-stoplichten + kruispunt middenin autotunnel(bak) met hellingbanen


Noodzaak = OVERBODIGE WEG
-aantal auto's op de huidige weg is in periode 2004-2020 met 28% gedaald (op basis vri-data van de gemeente; controle rapportages XTNT en Groen in Amersfoort door professor dr. Van Wee hoogleraar transportbeleid TU-Delft; zie rapport op website www.groeninamersfoort.nl)
-de relatieve daling is zelfs -39% (gecorrigeerd voor groei inwoners Amersfoort)
-ook na 2030 nog veel vrije capaciteit voor extra auto's (en spoor is vol verklaard; capaciteit spoor verhoog je niet door overgang eruit te halen; 8 treinen per uur naar en van Utrecht (6 intercity's en 2 sprinters) is ook economisch gezien ruim voldoende)
-verkeersmodel is ONJUIST (er rijdt de helft van het aantal auto's dat was voorspeld)


Kosten = MISBRUIK 68,3 MILJOEN SUBSIDIE?
-snelheidsberekeningen voor subsidie VERDER kloppen niet (2020 berekend 15 minuten volgens gemeente en 2020 werkelijke reistijd 4 minuten pre-covid volgens NDW rijksoverheid)
-2 ernstige rekenfouten in snelheidsberekeningen
-subsidieberekeningen snelheid blijken nu opeens niet gearchiveerd conform archiefwet (beleidsinformatie 20 jaar)
-EU-subsidie voor spoorweg en extra goederentreinen door Amersfoort wel juist?
-114,5 miljoen totaal nodig volgens BPA
Door Criticus op
Waarschijnlijk nemen ook de baten toe...
Hoe langer men wacht, hoe groter de doorlopende maatschappelijke kosten als gevolg van files, sluipverkeer e.d.
Door fractie Burger Partij Amersfoort ( BPA ) (gemeenteraads leden) op
de BPA berekende de Westelijke Ontsluiting ( WO ) op 94,5 miljoen minimaal !
Daar komt zeker nog 20 miljoen bij, immers ter plaatse van de beoogde tunnel zitten giga grote Kiezelstenen uit de IJstijd in de grond -

Zie de 3 Video’s op: https://www.burgerpartijamersfoort.nl/2020/07/07 … -
.
.