of 59761 LinkedIn

Ambtenaren konden geitenstal tijdens Q-koorts niet weigeren

Ambtenaren van de gemeente Landerd blijven volhouden dat de vergunning voor de geitenstal die tijdens de Q-koorts werd afgegeven, niet geweigerd kon worden.
15 reacties

Ondanks de Q-koorts kon de gemeente Landerd de aanvraag van een vergunning voor een nieuwe geitenstal in het dorpje Zeeland in 2010 formeel niet meer weigeren. Ook de juist afgekondigde Brabantse bouwstop voor geitenhouderijen was niet van invloed. Ambtenaren van de gemeente hebben dat maandagavond onder ede gezegd tijdens de eerste verhoren door een speciale raadsenquêtecommissie.

Niet aan college voorgelegd
De gevoelige bouwvergunning voor de stal met 2600 geiten werd op het hoogtepunt van de Q-koorts verleend, zonder dat de ambtenaren die nog voorlegden aan de burgemeester en wethouders.

De bouw van de stal leidde vorig jaar tot verontwaardiging. Op verzoek van de provincie legde de minister van Binnenlandse Zaken de bouw stil. De gemeenteraad was verbijsterd omdat dat juist in het zwaargetroffen gebied geen rekening was gehouden met de Q-koorts.
 
Q-koorts geen reden 

De indruk dat Q-koorts geen onderwerp was op het gemeentehuis in Zeeland klopt niet, legden betrokken ambtenaren maandagavond uit. Het college wilde een pas op de plaats maken met bouwplannen van geitenhouders. Ambtenaren concludeerden echter dat de nieuwe omstandigheden (Q-koorts en bouwstop) formeel geen reden waren om de vergunningaanvraag uit 2007 te weigeren of voorwaarden te stellen. Ze benadrukten dat de juiste beslissing is genomen door de vergunning te verlenen. Dinsdag- en woensdagavond worden de betrokken (oud-)collegeleden verhoord.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door C op
@Jan:
De afweging had volgens mij wel degelijk een ruimtelijke component.
Ten tijde van indienen van de aanvraag paste het initiatief binnen de categorieaanwijzing van de provincie. Op het moment van de (per mandaat) verleende vrijstelling en bouwvergunning paste het initiatief niet meer binnen provinicaal beleid. Provincie Noord-Brabant had door middel van het voorbereidingsbesluit m.b.t. bouwstop geitenhouderijen aangegeven dat nieuwe geitenstallen of uitbreiding daarvan niet wenselijk was.
Door J. Kop op
@ Jan: Duidelijk een gevalletje van een ambtenaar (waarschijnlijk afdelingshoofd) met gebrek aan politieke affiniteit. Ongeschikt dus.
Door Jan op
@J.Kop:
gemandateerd is gemandateerd.
Gezien de gevoeligheid rondom Q-koorts was het wellicht handig geweest de politiek te informeren, maar wettelijk verplicht is dat zeker niet bij mandaat.
Door Jan op
@C:
als er inderdaad een vrijstelling verleend is, was er daarmee ook sprake van een afwegingsverplichting. Helaas is het in de ruimtelijke ordening wel zo dat alleen ruimtelijk relevante argumenten gebruikt mogen worden. Gezondheidsrisico's vallen hier vaak niet onder.

@p: afwegen van belangen mag alleen indien een bouwplan niet past binnen het bestemmingsplan. Als een bouwplan past binnen de regels van het bestemmingsplan is er sprake van een gebonden beschikking: een verplichting tot verstrekken van de vergunning. Er is geen enkele afweging mogelijk, die is immers al gemaakt toen het bestemmingsplan werd opgesteld. Het bestemmingsplan is een zeer krachtig wettelijk instrument, dat bindend is voor burger en overheid.
Door J. Kop op
Sinds wanneer verlenen ambtenaren een vergunning zonder daar de bestuurders in te kennen?
Er lijkt daar iets structureel mis in de gemeente Landerd.
Door C. op
Houden jullie bij je reacties wel rekening met het feit dat het ging om een bouwvergunning voor een ontwikkeling die niet paste binnen het geldende bestemmingsplan, maar is verleend door gebruik te maken van de vrijstellingsprocedure art. 19, lid 2 (oude wro). Dan heeft het college toch juist de ruimte om een afweging te maken?
Door J. Salie op
Ooit bedacht om een bouwvergunning wel te verlenen, maar het vooraf zo te regelen dat de Kroon haar vernietigd wegens strijd met het algemeen belang?
(De schadevergoeding kan later ook geregeld worden met inachtneming van het maatschappelijk risico resp. voorspelbaarheid van beleid).

Ook dat is de wet!
Door Marieke (beleidsmedewerker) op
@p:
Het zal ook wel niet helpen als ik het, na al die anderen, nog eens uitleg. Maar toch:
Het heeft niets met gezond verstand te maken.
Wanneer een bouwaanvraag voldoet aan de redelijke eisen van welstand, het bestemmingsplan en het bouwbesluit, is de gemeente VERPLICHT om een vergunning te verlenen. Daar zit geen enkele ruimte voor afweging in.
Door p op
Volgens mij moet je als ambtenaar altijd je gezonde verstand gebruik.

En achteraf verbaast het dat er geen signaal is afgegeven, er gebeurt tegenstrijdige dingen. Moeten wij gemeente daar iets aan doen? Het gaat om bewust kiezen.

Dan komt er een afweging op gang. En als je gaat afwijken ook (terecht) een hoop gedoe.Door W.E.T. van Zuiden op
@P,

Met alle respect; dat is echt onzin. De gemeente kan niet met een beroep op 'redelijk en billijkheid' de wet opzij schuiven.

Op het moment dat u een vergunning voor het bouwen van een garage aanvraagt en die aanvraag voldoet aan de wettelijke regels, dan moet de gemeente die vergunning verlenen. 'Redelijkheid en billijkheid' kunnen daar niets aan veranderen.

Het verdient dus inderdaad aanbeveling om u te verdiepen in de materie of u te onthouden van het plaatsen van dergelijke onzin onder berichten.