of 59345 LinkedIn

Ambtelijk en politiek Hengelo onderwerp BING-onderzoek

Kwesties rond de Hengelose CDA-fractievoorzitter en raadsnestor Johan Harink is voor burgemeester Sander Schelberg aanleiding BING een integriteitsonderzoek te laten doen naar alle ambtelijke en politieke rollen rond de totstandkoming van het bestemmingsplan Buitengebied 2010.

Burgemeester Sander Schelberg van de gemeente Hengelo laat integriteitsbureau BING onderzoek doen naar alle ambtelijke en politieke rollen rond de totstandkoming van het bestemmingsplan Buitengebied 2010. Aanleiding is een aantal kwesties rond raadsnestor en CDA-fractievoorzitter Johan Harink.

Tegen de gedragscode
Harink kwam in opspraak toen een paar weken geleden bleek dat een bouwblok was ingetekend op zijn boerenerf in het buitengebied van Hengelo. Daarbij zou niet volgens de regels zijn gehandeld. Volgens CDA-wethouder Marcel Elferink was sprake van een ambtelijke fout. Niet veel later sprak bouwkundig adviseur Jan Beltman in TC/Tubantia over “niet integer handelen” van Harink in 2010. Hij zou toen ook hebben mogen uitbreiden zonder dat de raad daarvan op de hoogte was. Tegelijkertijd was hij fractiewoordvoerder bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Die positie druist in tegen de gedragscode voor raadsleden.

Handhavingsprocedure
Uit een inderhaast ingestelde inspectie door de gemeente bleek dat Harink vier illegale bouwsels op zijn erf had geplaatst. Volgens TC/Tubantia zei Harink niet op de hoogte te zijn van de noodzaak van vergunningen en ontkende hij de hand te hebben gehad in de verharding van een zandweg naast zijn erf. Burgemeester Schelberg is een handhavingsprocedure gestart tegen Harink waarin hij Harink verzoekt de bouwsels te verwijderen. ‘Zeer ongelukkig dat ik een raadslid moet handhaven, maar ik kan niet anders’, zei Schelberg tegen de krant.

Saillante brief
Tot slot zou Harink een brief hebben verstuurd naar Beltman met daarin de saillante zin: “Als je de verantwoordelijke ambtenaren kent ben je van succes verzekerd. Bij de gemeente Hengelo help je elkaar voort.” Harink heeft tegenover burgemeester Schelberg ten stelligste ontkend dat hij deze brief heeft verstuurd. De politie doet onderzoek naar de herkomst. De burgemeester wil nu dat BING het hele proces in beeld brengt en dat intern een feitenrelaas wordt opgesteld. Oppositiepartij ProHengelo heeft Harink, die al dertig jaar in de raad zit, opgeroepen zijn raadszetel ter beschikking te stellen.

Brede steun
Harink en zijn partij, het CDA, laten op hun site weten dat zij zelf hebben aangedrongen op een integriteitsonderzoek en er dus ook volledig aan mee zullen werken. ‘We vinden het belangrijk dat alles goed wordt uitgezocht, want de integriteit van onze fractievoorzitter is in het geding’, aldus vice-fractievoorzitter Ben van Veen. ‘We hebben alle vertrouwen in de uitkomst van het onderzoek en waarderen de brede steun voor Johan die we bij de andere fracties hebben ervaren.’

Persoonlijk beschadigen
De fractie neemt afstand van de brief die volgens hen door iemand anders namens Harink is verstuurd. ‘Deze kwalijke actie vormt de enige aanleiding voor het integriteitsonderzoek. Johan Harink heeft deze brief niet verstuurd! Wie deze brief ook al stuurde, was uit op het persoonlijk beschadigen van Johan Harink. Met hem zijn we geschokt door deze grove aantasting van zijn goede naam en integriteit. Hárink ervaart de brief als laster en heeft aangifte gedaan bij de politie. Verder betreurt hij de uitkomst van het handhavingsonderzoek. ‘Zeker vanuit zijn voorbeeldfunctie als raadslid.’ Het zou volgens zijn partij gaan om kleine, eenvoudig op te lossen punten die Harink snel wil aanpakken om alsnog te voldoen aan de regelgeving.

Burgemeester Schelberg was maandag niet beschikbaar voor nader commentaar.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Alles liegt (TotalLoss) op
Rijksrecherche en FIOD er op zetten, rolt er waarschijnlijk wel wat uit. Er zijn teveel bestuurders en ambtenaren in Twente met "te dure aanbouw", etc.
Door p op
Beetje klankborden met de wethouder en ambtenaren, is toch heel normaal ;)
Door johan op
Vandaag weer veroordeling van BING in hoger beroep CBb. Dit keer in de zaak tegen Bakthali. Hoeveel veroordelingen moeten er nog volgen voordat de media en de beroepsgroep de vele gedupeerden van BING van de afgelopen jaren rehabiliteren? Beschadigen zijn we goed in want dat bevredigt onze zucht naar sensatie en bestraffing, maar niemand -ook de media niet -lijkt geinteresseerd in rehabilitatie.
Door martien op
Dit artikel onder de weblink wordt in voorgaande reactie bedoeld: https://www.accountant.nl/tucht/2016/4/statuur-e …

Betrokken recidivist met aanzienlijk tuchtrechtelijk strafblad ging eind 2012 met pensioen als directeur bij de heilige boontjes van BING, maar was in elk geval eind 2015 nog stille vennoot en 40% aandeelhouder in de vennootschap. En die mag nog steeds voor de overheid c.q. voor gemeenten werken - valt immers in de vrije beroepen zo'n integriteitwinkeltje - zo lang je maar goede vrinden hebt bij VNG en BZK hoeven ze het in het bedrijfsleven zelf nog niet zo nauw te nemen met die lastige integriteit.
Bij herhaling niet met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid en zelfs niet objectief en niet integer onderzoek doen en rapporteren (dossier Schiedam) komt natuurlijk neer op sjoemelen met/in integriteitbeoordelingen in het overheidsdomein. Maar excuus aanbieden als het fout gaat hoeft toch lekker niet voor deze vrije integriteitscowboys, en niemand bij de overheid pakt ze echt aan. Ach, zo lang er nog domme (of juist slimme..) burgemeesters zijn die nog aan zo'n onderzoek willen als er iemand in opspraak komt verdienen de recidivist c.s. er lekker aan, fijn toch?

Door johan op
Nu de voormalige directeur van BING 2 weken terug voor de zoveelste maal is veroordeeld wegens broddelwerk en er tegen de huidige directeur ook nog tal van rechtszaken lopen omdat men voortdurend beelden en feiten op 1 hoop gooit, zelf de normen ter plekke verzint en tegelijkertijd op de stoel van de opdrachtgever, opdrachtnemer en rechter gaat zitten wordt het tijd, zoals de gezaghebbenden Arnout van Kempen bepleit op zoek te gaan naar de vele slachtoffers die BING de afgelopen jaren heeft gemaakt en ik zou hieraan willen toevoegen dat de geruchtmakende onderzoeken van de afgelopen jaren die waardeloos bleken te zijn in rechte over moeten of dat de slechtoffers volledig gerehabiliteerd worden. De beroepsgroep van accountants en de media zouden hieraan alle medewerking moeten verlenen omdat dit een grote schande is gebleken. Iedereen nam alles voetstoots aan van deze zelfde benoemde integriteitsgoeroes die het gedrag van een zonnekoning vertoonden: La Loi c'est moi en wij houden ons niet aan de wet en andere geldende voorschriften voor dit soort onderzoeken. Tal van gedupeerden die de afgelopen jaren met de nek werden aangekeken hadden dus wel degelijk gelijk. Misschien dat iemand de link met het recente vonnis van het CBb inzake Verzijlberg kan toevoegen. Dan weet elke lezer en ook die in Hengelo genoeg.
Door Anne en Bert Beernink op
De merkwaardige constructie in Hengelo is dat burgemeester Schelberg zelf de portefeuille Handhaving heeft.
En mede bij die afdeling gebeuren er merkwaardige zaken.
Dat wat nu met wethouder Harink speelt is dat de dhr. Schelberg zijn functie en gewicht als burgemeester inzet om een muur van ontkenning en zwijgzaamheid op te zetten.
Hij roept iedereen op zijn mond te houden en zijn onderzoek af te wachten.
Wat voor een merkwaardig resultaat daar uit komt hebben wij zelf meegemaakt in gemeente Hengelo waar zo maar een KinderDagCentrum met bijna 80 zwaar verstandelijke gehandicapte jongeren naast onze woning geplaatst is en de gemeente alle essentiele papieren en documenten heeft laten “verdwijnen”. En er wordt niet gehandhaaft omdat de geluidsoverlast 6 dagen per week en 52 weken per jaar net rond dec 67-68 dB is, en de afdeling Handhaving vindt dat zelfs in een rustige woonwijk aceptabel.
Zie voor de merkwaardige handelswijze van Hengelo op de website van: rustig wonen in gemeente Hengelo.
Wordt het niet hoog tijd dat de landelijke politiek hier ingrijpt?
Door Geesje op
Mijn helaas overleden man heeft in dezelfde situatie gezeten als nu de heer Harink. Bij ons was een brief aanleiding om een onderzoek te laten verrichten door BING. Een brief vol verdachtmakingen die stuk voor stuk weerlegt konden worden maar door de regionale pers werd opgeblazen en zo een eigen leven ging leiden. Notabene werden die ANONIEME aantijgingen door BING onderzocht alsof het ware feiten waren, de handelswijze van de gemeente Borne werd niet onderzocht. Dat was geen onderzoekvraag.
Na het overlijden van mijn man hebben wij, mijn kinderen en ik, bezwaar tegen het rapport ingediend
bij de A.K. in Zwolle, die het onderzoeksrapport als ondeskundig en onzorgvuldig beoordeelde.
Mijn man is 4 jaar geleden overleden en pas vorig jaar, ruim 3 jaar later, was de gemeente Borne bereid een gezamenlijke verklaring te plaatsen in de Pers dat op ons bedrijf wordt en werd gewerkt volgens wet-en regelgeving.
Helaas zijn er in de politiek mensen bewust op uit iemand te beschadigen, dat hebben ook wij persoonlijk ervaren
Door John (Ambtenaar) op
Ik kan mij werkelijk niet voorstellen, dat een raadslid na 30 jaar nog steeds niet weet dat er vergunningen moeten worden aangevraagd voor het soort verbouwingen waar het over gaat. Daarnaast worden de kosten voor verhardingen (en andere aanpassingen / onderhoud) van wegen normaal gesproken vastgelegd in een Meerjarenonderhoudsplan (MOP). Dat wordt dus niet van de ene op de andere dag uitgevoerd zonder goedkeuring van de Raad (Begroting) en beslissing van B&W cq gemandateerde wethouder!. Zelfs voor het plaatsen van een bord door de gemeente dient een schriftelijke opdracht te zijn gegeven. Ben benieuwd of hier voor de zoveelste keer de ambtenaar de zwarte piet wordt toegeschoven. Een ambtenaar gaat echt niet zonder aanwijzing van een wethouder iets op een plankaart intekenen. Per ongeluk? Laat me niet lachen. Het raadslid er uit en ook de verantwoordelijk wethouder.
Door M. Driessen op
Die burgemeester van Hengelo kennelijk slecht op de hoogte van de jurisprudentie tuchtrecht van de laatste jaren op het gebied van mankerend commercieel integriteitsonderzoek (lees: dik betaald repressief persoonsgericht onderzoek naar vermeend niet integer gedrag binnen de bestuurlijke en/of ambtelijke organisatie van gemeenten). Of was hij het juist wel..? Na het artikel in Tubantia van 29 april jl. en de reacties daarop allicht zeker.

http://www.tubantia.nl/regio/hengelo-en-omgeving …