of 63998 LinkedIn

Afvalbedrijf failliet, lokale overheid ruimt de rommel op

In totaal onderzocht Investico acht faillissementen in de afvalsector waarbij gemeenten en provincies opgeteld voor 15,9 miljoen euro aan kosten moesten opdraaien.

Faillissementen bij afvalbedrijven zorgen voor hoge maatschappelijke kosten waarvoor provincies en gemeenten meestal moeten opdraaien. De schade loopt in de miljoenen euro's, haalde onderzoeksplatform Investico naar boven.

Opruimen
Dat komt omdat failliette afvalbedrijven vaak bergen onverwerkt afval achterlaten. Het is vervolgens aan lokale overheden om de rommel op te ruimen. In de Limburgse gemeente Stein bijvoorbeeld, kostte het faillissement van afvalbedrijf BAG in 2018 de gemeente en provincie samen 5,5 miljoen euro.

Onverzekerd
De schade kan niet op het bedrijf verhaald worden, dat is immers failliet. En ook verzekeraars dekken de schade niet. Vanwege het hoge risico willen steeds minder verzekeraars afvalbedrijven nog verzekeren, waardoor veel afvalbedrijven onverzekerd zijn. Dat betekent dat de kosten uiteindelijk worden afgewikkeld op de maatschappij.

Branden
In totaal onderzocht Investico acht faillissementen in de afvalsector waarbij gemeenten en provincies opgeteld voor 15,9 miljoen euro aan kosten moesten opdraaien. Maar in totaal gingen er de afgelopen vijf jaar tenminste 22 afvalbedrijven failliet. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) constateerde al eerder dat zowel het aantal branden als het aantal faillissementen in de sector sterk toeneemt, en trok bij het rijk aan de bel.

Toezicht
In sommige gevallen lijkt er bovendien sprake te zijn van criminaliteit, die moeilijk aan het licht komt omdat de wet- en regelgeving ingewikkeld is en het toezicht beperkt. Dat is voor een deel te wijten aan het feit dat de omgevingsdiensten, die het toezicht uitvoeren, van lokale overheden te weinig budget krijgen om hun taken uit te voeren. Daarvoor waarschuwde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid in 2019 al. Bovendien ligt belangenverstrengeling op de loer omdat lokale bestuurders soms eigenaar of mede-aandeelhouder zijn van een afvalbedrijf.Reactie gemeente Stein (toegevoegd op 13 augustus 2020 om 15.30)
'Op dit moment is het faillissement van BAG B.V. nog niet afgehandeld', meldt een woordvoerder van de gemeente Stein. 'De verantwoordelijkheid voor het opruimen van de voormalige BAG B.V. ligt officieel gezien nu dus nog bij de curator.' De gemeente schat in dat de uiteindelijke kosten, die ervan afhangen in hoeverre de minerale afvalstoffen kunnen worden ingezet als bouwstof, tussen 2 en 5 miljoen euro zullen liggen. De verantwoordelijk wethouder kon vanwege het zomerreces niet inhoudelijk reageren.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door de vries (ambtenaar) op
@Westerhof: ik denk dat in zich in al uw vooringenomenheid vergist. Dit vrrhaal betreft m.n. faiillissrmenten in de volledig private verwerking van bedrijfsafval. Niet van huishoudelijk afval; het ophalen daarvan is een wettelijke taak voor gemeenten. Masr het verwerken van vervuilde grond is net zo'n private activiteit als het produceren van koekjes.Uw klaagzang heeft weinig van met de inhoud van dit artikel.
Door Bram op
Dat toezicht zou met gemak betaald kunnen worden uit de miljoenenwinsten en -dividenden, die nu stiekem worden weggeschreven naar "deelnemingen".
Kortom, eigen schuld dikke bult. Jammer dat de burger altijd weer opdraait voor dit geknoei.
Door P.J. Westerhof LL.M MIM op
Niet zelden zijn hierbij wethouders betrokken uit de 'groen-politieke' hoek die met zweverige verhalen vol 'duurzaamheid' en 'circulariteit' de lokale afvalverwerking uitbesteden. Vaak via een regionale samenwerking.

De vereiste regievoering wordt door gebrek aan kennis of capaciteit tot een minimum beperkt of eveneens overgedragen aan het regionaal verband,
Daarmee zijn er voor de gemeenteraad nauwelijks nog mogelijkheden tot controle of heroverweging.

De dagelijks praktijk kenmerkt zich dan door afgenomen kwaliteit van dienstverlening tegen hogere kosten, en door nauwelijks meetbare dienstverlening en rapportages.
Jaarlijks stijgende kosten en doorberekening van tegenvallers komen automatisch voor rekening van de gemeente, en dus de belastingbetaler.

Inbesteding van deze dienstverlening wordt door het verantwoordelijk B&W vervolgens gefrustreerd door dreigende argumenten van hoge kosten, gebrek aan capaciteit en kunde, en verstoorde relatie met het regionaal samenwerkingsverband.
De gemeenteraad durft dan weinig anders dan slikken, ook al door gebrek aan kennis en kunde.
De klassieke valkuil van gemeentelijke uitbesteding.

'Alléén uitbesteden als je ook weer kunt ínbesteden'.
De houding 'Not my money, not my problem' van de wethouder maakt de gemeenteraad chantabel.
Door Mark op
Dat is een maatschappelijke keuze die wordt gemaakt. Het bedrijfsleven zou het beter kunnen dan de overheid. Maar als het fout gaat betaald overheid en dus de burger de rekening