of 59185 LinkedIn

Aftrek monument blijft (nog)

De monumentenaftrek wordt toch niet geschrapt. In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) laten weten dat zij het voorstel om de fiscale aftrek op uitgaven voor monumentenpanden af te schaffen met één jaar uitstelt.

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) schrapt de monumentenaftrek toch niet. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de PvdA-bewindsvrouw laten weten dat zij het voorstel om de fiscale aftrek op uitgaven voor monumentenpanden af te schaffen met één jaar uitstelt.

Bussemaker komt daarmee tegemoet aan de wens van de Kamer en de monumentensector. De afgelopen maand hebben FIM (Federatie Instandhouding Monumenten), Erfgoedvereniging Bond Heemschut en Kunsten ’92 druk gelobbyd om de voorgenomen bezuiniging op de monumentenzorg (met de afschaf van de fiscale regeling als gevolg) van tafel te krijgen in afwachting van de algehele stelselherziening van de monumentenzorg in 2018.

 

Nieuwe regeling

De bezuiniging van 25 miljoen euro die Bussemaker met het afschaffen van de fiscale aftrek wilde bereiken, is echter nog niet van de baan en moet volgend jaar op de begroting van OCW worden gevonden. De minister houdt het wetsvoorstel voorlopig aan. Daarmee neemt ze langer de tijd om verder te werken aan de nieuwe subsidieregeling ter vervanging van de oude fiscale regeling. De komende tijd zal over een mogelijke vervangingsregeling met de Kamer en het erfgoedveld verder worden gesproken. De Tweede Kamer toonde zich uitermate kritisch over het schrappen van de belastingaftrek voor het onderhoud van monumenten. De oppositie is bang voor verval van het culturele erfgoed. Eigenaren ­zouden de onderhoudskosten niet meer kunnen opbrengen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Frank van Unen (Adviseur Omgevingskwaliteit) op
Eén van de wat wonderlijke effecten van een fiscale regeling is dat eigenaren met een laag inkomen een lagere aftrek genieten en dus netto duurder uit zijn. Het zou goed zijn als daarvoor een oplossing wordt bedacht. Voor de rest is het mijns inziens praktisch en elegant om een aftrekregeling te hebben en niet een ingewikkelde subsidieregeling waarbij plannen moeten worden ingediend, beoordeeld, gewijzigd etc..
Door H. Wiersma (gepens.) op
Verstandig dat dit Kabinet/deze minister tot inkeer is gebracht. Aan deze wijze van bezuinigen/besturen kleven grote bezwaren:
1. inderdaad behoren dit soort beleidsmaatregelen in een breed/breder kader te worden bezien.
2. mede in het kader van het algemeen bestuursrecht behoren ze niet van het ene op het andere jaar te worden genomen en -als ze al noodzakelijk zouden zijn- te worden voorzien van een deugdelijke afbouwregeling.
Inmiddels is wel duidelijk dat niemand op dit soort ad hoc monumentenbeleid zit te wachten. Gelet op de prognoses voor de komende Kamerverkiezingen is het overigens niet te verwachten dat we deze minister nog terugzien.