Afgewogen
Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland zijn blij met het 'afgewogen’ advies van de commissie-Van Geel. 'We beseffen heel goed dat het erg ingewikkeld was. Het gebied maakt veel sentimenten los’, zei verantwoordelijk gedeputeerde Harold Hofstra. De Oostvaardersplassen gaan samen met het Markermeer en de Marker Wadden mogelijk het nieuwe nationaal park Nieuw Land vormen.

 

Besluit
Later dit jaar verschijnt daarover een plan dat samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Flevolandschap is gemaakt. Flevoland is tevreden dat de commissie het conceptplan toejuicht. 'De nieuwe natuur is niet alleen een opgave voor ons, maar ook voor Rijk, Lelystad en Almere.’ GS komen in mei met een voorstel voor het nieuwe beheer van de Oostvaardersplassen. Provinciale Staten willen voor de zomervakantie een besluit nemen.

 

Extra geld
De commissie-Van Geel kraakt nog enige kritische noten over het beleid ten aanzien van de Oostvaardersplassen. Volgens de commissie hebben overheden in het verleden weinig belangstelling getoond voor het natuurgebied. De ontwikkeling en het beheer lagen bij Staatsbosbeheer, terwijl het gebied van nationale en internationale betekenis is. Het wordt tijd dat niet alleen de provincie Flevoland, maar ook het Rijk en gemeenten gaan bijdragen. Volgens de commissie is een extra investering van 15 miljoen euro nodig om het natuurgebied weer op de been te helpen. Jaarlijks vergt het onderhoud ongeveer 9 ton euro, aldus de commissie. Flevoland, Lelystad, Almere en Staatsbosbeheer hebben samen al voor 30 miljoen euro geïnvesteerd. Het extra geld moet dus van andere partijen komen.