of 64204 LinkedIn

Aboutaleb ontkent mensenrechtenschending in Rotterdam

VN-rapporteurs schreven vorige week in een brief dat zij zich zorgen maken over het verminderen van betaalbare woningen in Rotterdam in tijden van armoede, de woningnood en een groot aantal dak- en thuislozen. Dit alles zou kunnen leiden tot een schending van het recht op huisvesting.
6 reacties

‘Ik ben geen burgemeester van een stad waar mensenrechten worden geschonden, dat weiger ik te accepteren.’ Dat zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb in een gemeenteraadsvergadering waarin werd gesproken over de kritiek die VN-rapporteurs uitten op het Rotterdamse woonbeleid. Ze vrezen namelijk dat dit mogelijk in strijd is met de mensenrechten.

Woningnood
VN-rapporteurs schreven vorige week in een brief dat zij zich zorgen maken over het verminderen van betaalbare woningen in Rotterdam in tijden van armoede, de woningnood en een groot aantal dak- en thuislozen. Dit alles zou kunnen leiden tot een schending van het recht op huisvesting.

Tweebosbuurt
Het is voor het eerst dat een gemeente in Nederland wordt aangesproken op mogelijke mensenrechtenschendingen. Aanleiding voor het rapport is de omstreden sloop en renovatie van de Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid, waarmee maandag is begonnen. Volgens de VN zijn veel buurtbewoners verplaatst, zonder dat er voldoende met hen is gesproken of dat ze hulp hebben gehad met het zoeken naar een andere woning.

‘Kom eens kijken’
‘Schending van mensenrechten is nogal een verwijt’, aldus Aboutaleb. Hij zei verbaasd te zijn dat de VN zich bezighoudt met Rotterdam en dat de stad op een plek wordt gezet waar mensenrechten worden geschonden. De burgemeester en ook bouwwethouder Bas Kurvers nodigen de VN-rapporteurs uit om eens in Rotterdam te komen kijken.

Geschrokken
Enkele oppositiepartijen verweten het college namelijk dat het woonbeleid dakloosheid in de hand zou werken. Aboutaleb zei hierop dat hij dakloosheid heeft gezien in Zuid-Afrika en Karachi. ‘Ik weiger te accepteren dat dat beeld van toepassing is op Rotterdam.’ Onder meer de Partij voor de Dieren en Denk willen dat er met de sloop van de Tweebosbuurt wordt gestopt. D66 en PvdA zeiden achter hun besluit om te slopen te staan, maar gaven aan wel geschrokken te zijn van de VN-brief.

Democratisch
Aboutaleb stelt dat de sloop een democratisch genomen besluit is, volgens Nederlands recht. ‘We zijn met de genomen besluiten binnen het recht gebleven. Dat kan links en rechts pijn doen, maar het is wel een rechtmatig besluit door een democratische meerderheid.’ Wethouder Kurvers heeft onder meer toegezegd samen met wooncorporaties een sociaal statuut te willen opstellen. Hierin staat welke rechten huurders hebben bij sloop en renovatie.

Herzien
De Woonbond vindt dat de brief van vijf VN-rapporteurs een reden zou moeten zijn voor Rotterdam én de landelijke overheid om het woonbeleid te herzien. ‘Het landelijke beleid stuurt met de verhuurderheffing, een belasting op sociale huur, aan op een kleinere sociale huursector. Door de afname van het aantal sociale huurwoningen komen steeds meer mensen in de knel. Bovendien werd er met landelijke sloopsubsidies aangestuurd op de sloop van betaalbare woningen in Rotterdam.’ (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Zipje op
@ Bimie: Volgens mij heb je niet goed gelezen. Er is geen sprake van ieder probleem bij buitenlanders neerleggen. Het probleem is de rijksoverheid die enerzijds een politiek voert waardoor de bevolking ieder jaar met 100.000 toeneemt en anderzijds geen zorg draagt voor het fatsoenlijk huisvesten van die nieuwkomers en/of van degenen die hier al zijn. De kloof tussen rijk en arm in dit land wordt mede hierdoor veroorzaakt en inderdaad dat is onfatsoenlijk.
Door Bimie Janssen (Ambtenaar) op
@Zipje: elk probleem neerleggen bij de "buitenlanders" maakt ons nog meer een bananenrepubliek dan we al zijn geworden. Los van het ontbreken van een duidelijke visie op woningbouw en woningbezit zijn die 100.000 nieuwe inwoners vooral arbeidsmigranten die het werk komen doen waar in Nederland geen mensen voor te vinden zijn. De distributiecentra in Nederland worden bevolkt door Oost-Europeanen die dubbele diensten draaien, hetzelfde geldt voor de vleesverwerkende industrie. Ondertussen staan wij te klagen in de rij van de gevulde super dat wachten zo lang duurt. Een bananenrepubliek ben je ook door het ontbreken van fatsoen en de wil om eerlijk te delen.
Door Zipje op
@ Bimie Janssen: De vergelijking van de VN is echt buitenproportioneel. Waar je gelijk in hebt is dat ook in Nederland de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt en de middenklasse nagenoeg verdwenen is, wat zorgelijk is. Toch hebben we hier nog steeds een overheidsvangnet waar armen op terug kunnen vallen en in Bananenrepublieken niet. Dat we hier te weinig woningen hebben om onze inwoners fatsoenlijk te huisvesten heeft twee oorzaken. De eerste is het neo-liberale beleid dat sinds Paars overheerst, dat je alles (dus ook woningbouw) aan de markt moet overlaten. De tweede is dat er ieder jaar 100.000 mensen, voornamelijk uit Europa maar ook daarbuiten zich in ons land vestigen. Steden als Rotterdam kunnen die toevoer niet meer aan. Dat is niet Aboutaleb te verwijten maar Rutte, Kaag en Klaver.
Door Bimie Janssen (Ambtenaar) op
En nog even dit: "Corruptie, dat is iets voor andere landen, dragen onze politici dan ook gretig uit. Daarbij vermijden ze stereotypen niet. ‘Je kunt niet al het geld uitgeven aan vrouwen en drank, en vervolgens hulp vragen’, sneerde minister Jeroen Dijsselbloem als voorzitter van de Eurogroep in 2017 over Zuid-Europese landen. Maar waag het niet om Nederland een belastingparadijs te noemen, want de Kamer heeft in 2013 een motie aangenomen waarin staat dat Nederland geen belastingparadijs is, ook al staan we al jaren in de top-vijf van meest gunstige fiscale landen voor multinationals."
Door Bimie Janssen (Ambtenaar) op
@Zipje: Hoe onterecht is die vergelijking van de VN dan? Leven wij niet in een land waarin het aantal miljonairs bijkans net zo groot is als het aantal bijstandsgerechtigden? De middenklasse aan het verdwijnen is omdat zij die vermogen hebben steeds rijker worden en mensen zonder vermogen steeds armer worden? Ook hier groeit de scheve verdeling en komt de staatssteun vooral terecht bij bedrijven en mensen die het niet nodig hebben. Het leenstelsel treft vooral kinderen van ouders die niet het vermogen hebben om de studie van hun kind te betalen. Wat te denken van politieke partijen die invloed weggegeven aan de "happy few" die de partijkas spekken?
Wij stellen ons zeer vaak op als land met een stevige moraal, maar ondertussen mogen Wilders en Baudet ongestraft alles roepen wat ze willen op Orbiaans niveau. Misschien moeten we iets minder moraalridder zijn en wat meer fatsoen en zelfreflectie tonen. Misschien moeten we echt wat eerlijker gaan delen. Want geld is niet het probleem, armoede en ongelijke verdeling van kansen wel.
Door Zipje (gemeenteambtenaar) op
Aboutaleb heeft groot gelijk. De VN vergelijkt ons maar al te vaak, te gemakkelijk en ten onrechte met bananenrepublieken. Niettemin neemt het tekort aan woningen - en zeker betaalbare woningen - hand over hand toe. Dat is echter niet de schuld van Aboutaleb maar van het feit dat de rijksoverheid een politiek voert op basis waarvan er jaarlijks 100.000 instromers zijn, zonder de daarvoor benodigde woningen te bouwen. Daar wordt al jaren lang over gesproken maar zoals Jan Schaefer ooit zei: "In gelul kun je niet wonen".