of 63966 LinkedIn

Aardbevingen zijn nauwelijks reden voor verkoop woning

Huiseigenaren in het Groningse aardbevingsgebied verkopen hun woning nauwelijks vanwege de aardbevingen of de schade daarvan aan de woning. Andere redenen, zoals groter of kleiner willen wonen, leeftijd en gezondheid blijken een veel grotere rol te spelen. Dat blijkt uit onderzoek van Atlas Research.

Huiseigenaren in het Groningse aardbevingsgebied verkopen hun woning nauwelijks vanwege de aardbevingen of de schade daarvan aan de woning. Andere redenen, zoals groter of kleiner willen wonen, leeftijd en gezondheid blijken een veel grotere rol te spelen. Dat blijkt uit onderzoek van Atlas Research.

Regeling Waardedaling

Atlas Research, voorheen Atlas voor Gemeenten, gebruikte voor het onderzoek de informatie van meer dan 6400 personen die sinds 2013 een huis verkochten in het aardbevingsgebied. De verkopers hebben allemaal een aanvraag gedaan voor compensatie uit de Regeling Waardedaling, die bewoners van het gebied compenseert voor de waardedaling van de woningen vanwege de gevolgen van de Groningse gaswinning. Daarin geven de verkopers ook aan waarom ze hun woning verkopen en waarheen ze verhuizen.

 

Aardbevingen

Maar hoewel de woningen in dit deel van Groningen de afgelopen jaren moeilijker verkocht werden dan in andere delen van het land, noemt slechts 5% de aardbevingen of de potentiële schade daarvan als reden voor de verkoop. De onderzoekers tekenen daar wel bij aan dat de antwoorden alleen zijn gegeven door mensen die hun huis daadwerkelijk verkocht hebben. Mensen die wel zouden willen verhuizen, maar hun huis nog niet hebben verkocht of niet verkocht krijgen, zijn niet meegerekend.

 

Verhuisbeweging

Ook uit de verhuisbewegingen blijkt niet dat de aardbevingen voor veel mensen een reden zijn om het gebied te verlaten. De helft van de verkopers blijft wonen in dezelfde gemeente of woonplaats. Slechts 30% verlaat het aardbevingsgebied. Van de groep die aangeeft dat aardbevingen een reden zijn voor verhuizen zou ongeveer 70% de woning niet te koop hebben gezet of het gebied hebben verlaten als er geen aardbevingsproblemen zouden zijn.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Nico uit Loenen (gepensioneerde rijksambtenaar) op
@Toine, als de waterstand omhoog gaat is er wel geld beschikbaar via het nationale rampenfonds, ik doel op Limburg e.o. Annemarie Jorritsma had al een idee om de mijnbouwwet aan te passen, ik citeer een stukje." De oudste thans nog gedeeltelijk van kracht zijnde wet dateert van 1810, de zogenoemde Loi concernant les Mines et les Minières et les Carrières, gepubliceerd in het Bulletin des Lois no. 285 (hierna: de Mijnwet 1810), en in de bijna 200 jaar die nadien verstreken zijn, is het aantal wetten uitgegroeid tot dertien onderling sterk verschillende wetten, die steeds afzonderlijk deelgebieden van de mijnbouw betreffen. Hiervoor is geen inhoudelijke, maar slechts een historische verklaring te geven. De op deze wetten gebaseerde algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen en concessies lopen in de vele tientallen. Kortom, op het terrein van de mijnbouw bestaat alle reden door middel van een algehele herziening het bestaande complex aan mijnbouwwet- en regelgeving te stroomlijnen en te vereenvoudigen." Maar daar ziet EZ natuurlijk geen brood in want dat kost geld. Bizar dat de Raad van State bij windmolenparken wel een suggestie doet om de wet aan te passen, want die is niet toereikend.
Link kamerstuk 2001 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-2621 …
Door Toine Goossens op
@Nico,

Zoals ook bewoners van op palen gefundeerde woningen zelf voor de kosten opdraaien als de waterstand omlaag gaat.
De verantwoordelijkheid voor de bovenste grondlagen ligt bij het lokaal bestuur en niet bij het rijk. Dat ziet de rechter juist.
Door Nico uit Loenen (gepensioneerde rijksambtenaar) op
Onderzoek uitgevoerd door een bedrijfje uit Amsterdam, (nu Atlasresearch.nl). De opdrachtgever staat er niet bij maar gezien eerdere onderzoeken ... het ministerie van economische zaken (EZ), en dan weten we genoeg. Onderzoeksvraag: toon aan dat het allemaal wel meevalt daar in Groningen. dus neem een heel groot onderzoeksgebied waardoor de getroffen woningen in de ruis wegvallen (5%) en zet dat in de conclusie. De rechter volgt de wetgeving (mijnbouwwet) en die is bij het opstellen zodanig geformuleerd dat slachtoffers van verzakkingen buiten de boot vallen.(zaak bewoners tegen EZ) link: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument … Toch knap dat je met goede brongegevens toch tot een verkeerde uitkomst kan komen. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt?
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Voor mij is dit geen groot nieuws. Het wegzakken van de Groningse woningen in de slappe grond is te wijten aan het volstrekt onvoldoende funderen van de woningen. De direct aansprakelijken daarvoor zijn de lokale overheden die jarenlang de bouweisen niet hebben aangepast aan de nieuwe omstandigheden.

Er heeft nog nooit een aardbeving in Groningen plaats gevonden. Het zijn op de schaal van Richter milde trillingen. Een aardbeving begint pas bij het getal 5 op de schaal van Richter. Roermond boekte ooit 5,6.
De trillingen in Groningen zijn een factor 500 geringer dan de beving bij Roermond.

De provincie Groningen en de Groningse gemeenten hebben er een massahysteriezaak van gemaakt, en de schuld bij de rijksoverheid en de NAM neergelegd. Volstrekt ten onrechte zo laten de verzakkingen van Groningse huizen in het zoutwinningsgebied zien. Daar hebben provincie en gemeenten met succes de aansprakelijkheidsstelling, voor identieke schade, af weten te houden.

Niet het rijk, maar gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bovenste grondlagen. Sturing vindt plaats door lokale bouweisen. Dat hebben de Groningers nog nooit toe willen geven, maar de NAM weigert terecht voor de kosten op te draaien.

De kwaliteit en integriteit van rijkswetgeving is beroerd als gevolg van de Rutte doctrine. Maar Groningen slaat alles.