of 63000 LinkedIn

Aanpassing waterheffingen op de lange baan

De aanpassing van de waterheffingen wordt een zaak van lange adem. Vandaag buigen de waterschappen zich over de daarbij te volgen procedure. Een nieuw advies over de heffingssystematiek wordt op z’n vroegst in december 2020 voorzien.

De aanpassing van de waterheffingen wordt een zaak van lange adem. Vandaag buigen de waterschappen zich over de daarbij te volgen procedure. Een nieuw advies over de heffingssystematiek wordt op z’n vroegst in december 2020 voorzien.

Nieuwe methodiek 

Eerder boog de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB), waarin een groot aantal waterschappen was vertegenwoordigd, zich over de waterheffingen. Die stelde in mei 2018 een nieuwe methodiek van waterheffingen voor, waarin het profijtbeginsel sterker werd doorgevoerd. Onder meer natuurbeheerders en landbouworganisaties trokken tegen de plannen van leer. De CAB-uitgangspunten en de complexe berekeningsgrondslagen zorgden ook binnen de waterschappen voor verdeeldheid.

 

Light-versie

In eerste instantie koerste het bestuur van de Unie van Waterschappen op invoering van een light-versie van de heffingsvoorstellen, zonder de meest omstreden regelingen. Dat idee is inmiddels van tafel. De waterschappen krijgen op de ledenvergadering vandaag een procedure voorgelegd, waarbij een stuurgroep van alle 21 waterschappen zich wederom over de heffingen zal buigen. Als alles volgens plan verloopt, besluiten de waterschappen in december 2020 over de bevindingen. Dan moet de Kamer er nog over besluiten. Invoering zal dan ook vermoedelijk niet voor 2022 geschieden.

 

Gebrek aan waterbewustzijn

De gewenste aanpassing van de waterheffingen spruit voort uit een rapport van de OESO uit 2014, waarin een gebrek aan waterbewustzijn in Nederland werd vastgesteld. Door bedrijven en organisaties die baat hebben bij het waterbeheer via de watersysteemheffing naar rato te belasten, moest het waterbewustzijn worden verbeterd. Vervuilers zouden dan via de zuiverings- en vervuilingsheffingen extra worden belast. Dat laat voorlopig dus nog op zich wachten. ‘Het is nu eenmaal heel complexe materie’, stelt een woordvoerder van de Unie van Waterschappen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Mijn pleidooi: zorg voor één financieel systeem t.b.v. boeren, burgers en industrie, elk afzonderlijk. Iedere burger in Nederland heeft recht op droge voeten tegen evenredig hoge kosten. Grote vervuilers krijgen een extra negatieve bonus. Verdeling van de financiële middelen via een Waterschapsfonds.
Door p op
@Marquis
Lees gewoon voor vervuiler, boer, dan snap je het beter.
Boeren maken het meest gebruik van de waterdiensten van de waterschappen, maar laten graag anderen betalen...
Een bekend patroon, niet waar?
Door Marquis de Canteclair (Civ em.) op
Het zoveelste schaamlapje "de vervuiler betaalt"wordt gehanteerd voor tariefsverhoging. Zeg nu gewoon: "hoe komt jouw geld in mijn zak ": bespaart je tenminste 20 dienstreizen in deze CO² gevoelige tijd.
Door p op
Complexe materie, kom kom.
Degenen die eigenlijk meer moeten betalen hebben nu eenmaal de macht in handen binnen de waterschappen.

Nou ja, heeft de minister haar handen vrij om zelf een afweging richting de Tweede Kamer te sturen...