of 59274 LinkedIn

Aa en Maas pakt medicijnresten in water aan

Waterschap Aa en Maas krijgt 400.000 euro van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor een pilot om medicijnresten uit het afvalwater te filteren. Door de vergrijzing neemt het medicijngebruik de komende jaren naar verwachting toe, met toenemende vervuiling van het water als gevolg.

Waterschap Aa en Maas krijgt 400.000 euro van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor een pilot om medicijnresten uit het afvalwater te filteren. Door de vergrijzing neemt het medicijngebruik de komende jaren naar verwachting toe, met toenemende vervuiling van het water als gevolg.

Gootsteen

Medicijnresten belanden volgens beleidsadviseur Maarten Nederlof van Aa en Maas op twee manieren in het afvalwater. ‘Door mensen die medicijnrestanten door de gootsteen spoelen in plaats van die in te leveren bij de apotheek of bij het gemeentelijk afvalscheidingsstation. Zelfs bij artsen of het verplegend personeel komt dat helaas nog voor. Maar in toenemende mate gebeurt dat ook door medicijnresten die het lichaam niet gebruikt en die via urine of ontlasting in het riool belanden.’

Nog geen normen
Al filteren de huidige zuiveringsinstallaties een deel van de medicijnresten uit het afvalwater, ze zijn volgens Nederlof primair gebouwd om voedingsstoffen te verwijderen. Hoe erg het met de medicijnvervuiling is gesteld is, valt moeilijk vast te stellen. ‘Er zijn nog geen normen voor vastgelegd. Maar ook al gaat het om lage concentraties, ze hebben wel degelijk effect op het oppervlaktewater. En daarmee kunnen de medicijnresten ook in het drinkwater belanden dat drinkwaterbedrijven uit  Maaswater produceren .’

 

Bedrag verdubbeld
Aa en Maas had zelf voor dit jaar al vier ton gereserveerd voor aanvullend onderzoek naar medicijnresten. Dat bedrag wordt door het ministerie nu dus verdubbeld. Volgens Nederlof zal een groot deel dat bedrag opgaan aan technische installaties en daarnaast aan chemische analyses. ‘Chemische analyses zijn nu vaak het kind van de rekening.’ Ook zal het waterschap de effecten van de verwijdering van medicijnresten op het aquatisch milieu in kaart brengen via testen met onder andere watervlooien.

Maatregelen bij de bron
Behalve door zuivering hoopt Aa en Maas ook via maatregelen bij de bron de hoeveelheid medicijnresten terug te dringen. Een bewustwordingscampagne moet medicijngebruikers en medisch personeel ervan overtuigen om geen resten meer door de gootsteen weg te spoelen en niet gebruikte medicijnen bij de apotheek of de gemeente in te leveren.
De pilot loopt heel 2018 met een uitloop naar 2019. Het waterschap verwacht begin 2019 de eerste onderzoeksresultaten te kunnen presenteren. 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.