of 59821 LinkedIn

A2-gemeenten geven strijd tegen 130 niet op

De Raad van State heeft alle bezwaren van de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen tegen het verhogen van de maximumsnelheid op rijksweg A2 tussen Vinkeveen en Maarssen in de avond en nacht naar 130 kilometer per uur ongegrond verklaard. De gemeenten geven de strijd niet op.

Minister Schultz mocht de maximumsnelheid op rijksweg A2 tussen Vinkeveen en Maarssen in de avond en nacht verhogen naar 130 kilometer per uur. De Raad van State heeft alle bezwaren van de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen ongegrond verklaard. Maar de gemeenten geven niet op.

Vroege aankondiging

Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep mogelijk, maar de gemeenten kondigen meteen aan ook bezwaar te maken tegen een snelheidsverhoging overdag. Tot verbijstering van de gemeenten kondigde minister Schultz in januari namelijk al aan dat automobilisten volgend jaar op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam 130 mogen rijden. Toen moest de Raad van State nog uitspraak doen. Daarbij dient in april nog een rechtszaak van De Ronde Venen bij de rechtbank Midden-Nederland.


Beoordelingsruimte

De gemeenten vinden dat Schultz alvorens de snelheid te verhogen naar 130 een uitgebreid milieuonderzoek had moeten doen en meer rekening met effecten op natuur, gezondheid van omwonenden en verkeersveiligheid had moeten houden. De Raad van State oordeelt echter dat Schultz bij het nemen van een verkeersbesluit beoordelingsruimte heeft, waarbij zij alle betrokken belangen afweegt en politieke en bestuurlijke inzichten een belangrijke rol spelen. De rechter heeft niet tot taak om de waarde of het maatschappelijk gewicht van alle betrokken belangen naar eigen inzicht vast te stellen. De rechter kan slechts toetsen of de belangenafweging in dit geval “zodanig onevenwichtig” is dat de minister het besluit niet in redelijkheid kon vaststellen. Dat was volgens de rechter niet het geval.


Belangen afgewogen

Een lagere maximumsnelheid dan 130 km per uur is volgens het landelijke beleid alleen aan de orde als dat uit oogpunt van milieu of verkeersveiligheid nodig is. De minister heeft die belangen volgens de rechter onderkend en afgewogen, nadat zij de benodigde onderzoeken heeft laten verrichten. De nadelige effecten van het verkeersbesluit op onder meer het woon- en leefklimaat blijven binnen de wettelijke normen en zijn niet zodanig “dat de minister daaraan in redelijkheid doorslaggevende betekenis had moeten toekennen”.


Gevoel van onrechtvaardigheid

Wethouder Pieter de Groene van gemeente Stichtse Vecht noemt de uitspraak "natuurlijk bijzonder teleurstellend voor tienduizenden inwoners van de gemeenten". ‘Onder veel inwoners heerst het gevoel van onrechtvaardigheid.’ Hij doelt op afspraken die zijn gemaakt bij de wegverbreding op basis van milieuonderzoek, waarbij het rijk aangaf dat onder mer een snelheidsverlaging van 120 naar 100 noodzakelijk was. Aan die afspraken werd acht maanden later al getornd. Daardoor heeft de betrouwbaarheid van de overheid bij de inwoners volgens De Groene een zware deuk opgelopen.

Dichtgeslibde afritten
Wethouder David Moolenburgh van gemeente De Ronde Venen kiest voor de vlucht naar voren. ‘We zijn inderdaad teleurgesteld, maar geven niet op.’ Hij vraagt zich af wat een paar minuten tijdswinst oplevert, vergeleken bij het tijdsverlies door dichtgeslibde afritten op de A2, zoals bij Vinkeveen. ‘Logischerwijs zou de focus meer daar moeten liggen dan op harder rijden.’ Als de snelheid ook overdag verhoogd wordt, zullen de gemeenten wederom bezwaar maken, conform de bijna unaniem door alle partijen aangenomen moties in beide gemeenteraden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Pjotr Lahnenstein (financial controller) op
Ronde Venen en Stichtse Vecht zijn VVD-gemeenten. Benieuwd hoe dat uitpakt bij de verkiezingen. Ben je tegen deze maatregel; stem dan geen VVD.
Door V6 (verkeerskundige) op
Curieus om voorstanders van 130 km te vergelijken met Verstappen. 130 is een normale snelheid voor snelwegen. Heeft niets met hardrijden te maken. Al die verschillende limieten op juist de meest eenduidige wegcategorie - de snelweg - komt juist door die idiote milieuwetgeving in NL. Het geijkte fijnstofpraatje moet ook met een hele grote korrel zout worden genomen.

Overigens trekken alleen brave burgers zich iets aan van een snelheidsbeperking onder de 120. Veel te langzaam voor een snelweg. Op de A2 tussen Utrecht en A'dam zou je ook niets horen als die trajectcontrole er niet was.

Snelwegen blijven overigens het veiligste wegtype. Als je verkeersslachtoffers wilt terugdringen, moet je dus niet miljoenen steken in een ergerlijke en zinloze trajectcontrole maar surveillance en controles op gebiedsontsluitingenwegen.

Morgen weer sukkelen en dan na de trajectcontrole het gas erop om de verloren tijd in te halen - en daar zou ik dankbaar voor moeten zijn? Helemaal de weg kwijt.
Door Spijker (gepens.) op
Wethouder Moolenburgh is kennelijk nog nooit op de A2 geweest. In de avonduren en nacht kan je op de A2 wel een kogel afschieten. Hoe zo last van dichtslibbende afritten?
Door Spijker (gepens.) op
Helemaal eens met deze beslissing van RvSt. Maar het is wel toevallig dat deze beslissing na jarenlang wachten en vele boetes net voor de verkiezingen wordt genomen. Je mag het niet zeggen maar het riekt wel enigszins naar boerenbedrog.
Door J op
@Remko Ik vraag me sterk af of je 130km/u ook nog prima zou vinden als je je echt bewust zou zijn van de gevolgen van de (extra) fijnstof uitstoot voor je gezondheid. Dus laat de gemeente wat zinnigs doen... Ze komen op voor jouw gezondheidsbelangen, daar zou je dankbaar voor moeten zijn.
Onze minister van Infrastructuur en Milieu is daar namelijk niet mee bezig en wil vooral populair worden (stemmen winnen) door de maximumsnelheden te verhogen. Waarom zij ook Milieu in haar portefeuille heeft, is me echt een raadsel.
Door Marieke (Beleidsadviseur) op
Overheidspartijen zouden het goede voorbeeld moeten geven. Dus geen onhaalbare procedures aanspannen alleen maar om ongenoegen te uiten. Alle bezwaren zijn ongegrond verklaard. Hier is dus weer een behoorlijke som geld en middelen verspild aan een nutteloze rechtszaak waarbij de juristen en specialisten van de gemeente van te voren hadden kunnen weten dat ze geen zaak hebben.
We balen er van als burgers onterecht rechtszaken aanspannen. Laten de overheden dat dan niet zelf ook gaan doen.
Door Willem op
Er rijden talloze wannabe Verstappentjes rond, die allemaal geilen op die 130 km (het zou me niks verbazen als ze er voor om rijden). Het zou beter zijn om op elke snelweg dezelfde maximumsnelheid in te voeren (zeg 110), in plaats van een stukkie 100, een stukkie 120, een stukkie 100, een stukkie 130, een stukkie 100, een stukkie 80, weer 100 en zo voort.
Door Remko op
Wethouder Groene van de gemeente Stichtse Vecht spreekt over een teleurstelling voor de tienduizenden inwoners. Nou, ik kan hem uit de droom helpen. Je hebt voor en tegenstanders. Woon zelf in Breukelen, dicht bij de snelweg en ik vind 130 prima. Ook overdag. En vele inwoners met mij. Laat ze wat zinnigs gaan doen bij de gemeente.
Door V7 (Medewerker in algemene dienst.) op
700 verkeersdoden in Nederland per jaar. Wie volgt?
Door V6 (verkeerskundige) op
Ik zie vooral veel (vrij) nieuwe auto's op de weg. Oude rammelkarren rijden elders op de wereld, waarvan de inwoners te maken hebben met echte problemen dan klagen over een snelheidslimiet door een weiland.