In Heumensoord werden 3000 vluchtelingen opgevangen van oktober vorig jaar tot mei. Daarna nam Defensie het gebied over van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor de opvang van ruim 6000 militaire Vierdaagselopers. Voor die arriveerden, verbleven er nog sporters van de Special Olympics. 'Defensie gebruikt Heumensoord al vele jaren en heeft daarvoor andere voorzieningen dan het COA. Het risico van die voorzieningen is enorm veel kleiner en er hebben zich dan ook geen milieu-incidenten meer voorgedaan', zegt Vitens.

Herstelplan 

Natuurgebied Heumensoord heeft 38 waterwinputten, die 120.000 huishoudens van drinkwater voorzien. Gewoonlijk is het gebied streng verboden voor gemotoriseerd verkeer, maar wegens de noodopvang werden zelfs delen geasfalteerd. Het asfalt is deze week verwijderd. Volgende week zijn de laatste resten van de bebouwing weg. Het COA draagt het gebied rond 1 september weer over aan beheerder Natuurmonumenten. Dan start een herstelplan voor bos en heide. (ANP)