Toch maakt 63 procent van de Nederlanders zich zorgen over de opwarming van de aarde. Zeven op de tien ondervraagden denken dat de mens daarvoor verantwoordelijk is. Twee derde wil dat voor het jaar 2050 de CO2-uitstoot met 95 procent wordt gereduceerd ten opzichte van 1990, zoals in de nieuwe Klimaatwet is afgesproken. In 2030 moet de reductie al 49 procent zijn.

 

Afdwingbaar

De helft van de ondervraagden wil dat dit een streefcijfer is en een op de drie vindt dat dit percentage juridisch afdwingbaar moet zijn. Ook nu wereldwijd de CO2-uitstoot nog stijgt, vindt ruim de helft dat Nederland de ingeslagen weg moet voortzetten en niet moet gaan stoppen of matigen. (ANP)