of 59082 LinkedIn

3,8 miljoen euro extra voor herbestemming

500 monumenten en karakteristieke gebouwen krijgen binnenkort een onderzoek naar herbestemming.
1 reactie

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft eenmalig 3,8 miljoen euro extra subsidie beschikbaar voor herbestemming. Dat betekent dat voor 500 monumenten en karakteristieke gebouwen binnenkort een onderzoek wordt gedaan naar herbestemming. Al deze gebouwen staan leeg of komen leeg op korte termijn. Bij 20 gebouwen worden bovendien noodvoorzieningen getroffen om verval tegen te gaan.

Vooral subsidie voor industrieel erfgoed en kerken

Minister van Cultuur, Jet Bussemaker heeft het budget van de Subsidieregeling stimulering herbestemming eenmalig opgehoogd met 3,8 miljoen euro. In totaal is daardoor 6,2 miljoen beschikbaar. De toegekende subsidies gaan vooral naar industrieel erfgoed, zoals fabrieksgebouwen, silo's en watertorens en religieus erfgoed zoals kerken en kloostergebouwen. Maar ook wordt in het Jaar van de Boerderij voor veel boerderijen een herbestemming gezocht. De Subsidieregeling stimulering herbestemming is in 2011 ingesteld om een nieuw gebruik van in onbruik geraakte, maar nog steeds waardevolle gebouwen te bevorderen.

 

Geld voor onderzoek en noodoplossingen

Succesvolle herbestemmingen zijn complexe, tijdrovende processen met veel onzekerheden. Om de initiatiefnemers van herbestemmingen te ondersteunen, kunnen zij een subsidie krijgen voor een haalbaarheidsonderzoek. Ook kan de overheid bijdragen in de kosten die eigenaren maken om een gebouw tijdens de planvorming provisorisch wind- en waterdicht te maken. De regeling kent een structureel budget van 1,7 miljoen euro voor de haalbaarheidsonderzoeken en 0,7 miljoen euro voor de noodvoorzieningen. Aanvragen kunnen elk jaar worden ingediend van 1 oktober tot 1 december bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 

Meerwaarde voor de samenleving

Door ontkerkelijking, krimp en andere factoren dreigt leegstand en verval voor duizenden monumenten en andere karakteristieke gebouwen. Met een nieuwe functie krijgen deze gebouwen weer een toekomst met een meerwaarde voor de samenleving. Zo is in Roermond een voormalige gevangenis omgebouwd tot hotel Het Arresthuis, komt in de Arnhemse Sint Johannes de Doper een columbarium en wordt de Cereolfabriek in Utrecht omgevormd tot een ontmoetingsplek met een bibliotheek, buitenschoolse opvang, kunstcentrum en restaurant. Binnenlands Bestuur besteedde vorig jaar in een serie over krimp uitgebreid aandacht aan dergelijke herbestemmingen, zoals die van het oude gevangeniseiland in Hoorn en het Groot Zieken Gasthuis in Den Bosch.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Parleys (bestuur) op
leegstand is te wijten aan gebrek aan marktwerking in commercieel vastgoed. Huren moeten omlaag om uitstroom tegen te gaan en alternatieve exploitaties mogelijk te maken. Publiceer huurprijzen, leegstand en eigendomsverhoudingen. Gemeente zou marktmeester moeten zijn. Zo wakker je marktwerking aan. zie ook www. huurverlagers.nl