of 59250 LinkedIn

2700 extra woningen in Amsterdam

Amsterdam kampt met een krappe woningmarkt. Tegelijkertijd is er een enorme vraag naar woningen en heeft de gemeente er een extra opgave bijgekregen door het huisvesten van vluchtelingen.
Reageer

Amsterdam wil de komende jaren 2700 extra betaalbare woningen in de stad. Daarmee wil het stadsbestuur dat kwetsbare groepen, zoals zwerfjongeren, gezinnen met problemen, slachtoffers van huiselijk geweld en mensen met een medische urgentie, sneller een betaalbaar huis vinden.

Krappe woningmarkt
Amsterdam kampt met een krappe woningmarkt. Tegelijkertijd is er een enorme vraag naar woningen en heeft de gemeente er een extra opgave bijgekregen door het huisvesten van vluchtelingen.

Extra woonruimte
De woningcorporaties moeten een belangrijk deel van de woningen leveren, door nieuwbouw en via de bestaande voorraad. Ook wil Amsterdam extra woonruimte realiseren door bijvoorbeeld leegstaande kantoren om te bouwen tot woningen, tijdelijke wooneenheden zoals zeecontainers en woningdelen, waarbij meerdere mensen in een huis wonen. De extra woonruimte moet de doorstroming verbeteren en voorkomen dat de wachttijden verder oplopen. In 2018 moet woonruimte beschikbaar zijn voor bijna 10.000 kwetsbare Amsterdammers.

Kwetsbare groepen
‘Zij redden het zonder extra aandacht niet op de gespannen woningmarkt van Amsterdam, zegt SP-wethouder Laurens Ivens (Wonen). ‘Met de stijgende prijzen is het voor veel mensen lastig om een huis te vinden, maar voor kwetsbare groepen in onze stad is de situatie nog nijpender. Door sociale of medische omstandigheden zijn zij zo in de knel geraakt dat zij geen geschikte woonruimte meer hebben.’ (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.