of 59854 LinkedIn

180 kilometer dijk versterkt

De komende jaren wordt 180 kilometer dijk versterkt, heeft minister Melanie Schultz bekendgemaakt, in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma.
2 reacties

De komende jaren wordt maar liefst 180 kilometer dijk versterkt. Dat gebeurt tot 2019 in 32 projecten door het hele land. Onder meer in de Zeeuwse delta en langs de Waddenzee worden dijken, waterkeringen en sluizen opgeknapt.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Het plan van aanpak voor die grootscheepse opknapbeurt - die officieel het Hoogwaterbeschermingsprogramma heet - werd woensdag door Rijkswaterstaat gepresenteerd aan minister Melanie Schultz (Water). Rijkswaterstaat begint samen met de waterschappen in 2014 aan de werkzaamheden.


Waterkeringen afgekeurd
De verbeteringen zijn nodig omdat in 2011 een reeks waterkeringen werd afgekeurd. De keringen voldeden niet aan de zwaardere eisen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. De dijken zullen zo worden opgeknapt dat iedere Nederlander uiteindelijk evenveel risico loopt om te overlijden door een overstroming: namelijk 1 op 100.000. Om dat te realiseren wordt niet alleen meer gekeken naar de kans op een overstroming, maar ook naar de eventuele gevolgen. ,,Gebieden met de grootste risico's in aantallen slachtoffers en economische schade worden het eerst aangepakt'', aldus Schultz.

Samen verantwoordelijk
Het is voor het eerst dat de waterschappen en het Rijk samen verantwoordelijk zijn voor de dijken en andere waterkeringen. De kosten van de opknapbeurt worden dan ook eerlijk gedeeld. ,,We staan daarmee aan het begin van een nieuw waterhoofdstuk'', stelt Schultz. Door de nieuwe aanpak en de intensievere samenwerking vindt de minister dat er sprake is van ,,een mijlpaal in twee opzichten''.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan Steem op
180 km klinkt als heel veel, maar ik dat het ook? Het is gemiddeld 6 km per project. Het is ( als al die wateren aan weerszijden dijken hebben) 90 km water. Het is 30 km dijk per jaar, dus 3 meter per dag per project.
Het is een heel klein deel van alle dijklichamen in Nederland.
Door Lely van Dalen (civ.) op
Kletsklimaat, klets temperatuurstijging. In de 9e, 12e, 14e,16e, 19e en 20e eeuw waren net zoveel "hoge"watervloeden waarneembaar.1906,1911, 1916 etc is men al vergetne voor 1953...Mooie baggerlobbie en betalen via Waterschapsheffing betekent schone handen voor Den Haag.