of 65101 LinkedIn

Nieuws

 • Beeld: Shutterstock

  BZK wil het goede, duurzame voorbeeld geven

  Anders werken, anders reizen en anders inkopen. Het zijn de drie initiatieven waarmee het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) de eigen bedrijfsvoering wil verduurzamen. ‘Practice what you preach’, schrijft BZK in een manifest, en door het goede voorbeeld te geven en andere overheden te stimuleren het voorbeeld te volgen, wil het rijk bijdragen aan de duurzame transitie.

 • De provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen willen de uitstoot van staalfabriek Tata Steel beter in kaart brengen.

  Uitstoot Tata moet beter in kaart gebracht worden

  2 reacties

  De provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen willen de uitstoot van staalfabriek Tata Steel beter in kaart brengen. Eén van de meetpunten in Wijk aan Zee wordt dit jaar nog uitgebreid om de uitstoot van twee fabrieken beter te meten. In een vrijdag gepubliceerd rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) raadt het instituut aan om de bronnen van de uitstoot in de regio beter op een rij te zetten.

 • In antwoord op Kamervragen zegt VRO-minister De Jonge dat gemeenten vertragingen door Didam-arrest zelf kunnen oplossen.

  Vertraging Didam-arrest voor rekening gemeente

  Als het Didam-arrest tot vertraging leidt bij het uitvoeren van gemeentelijke gebiedsplannen, dan is het aan gemeenten zelf om die vertraging in te halen. Dat zei Hugo De Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, begin deze week in antwoord op Kamervragen van JA21 en het CDA.

 • © Shutterstock

  Overijssel: Lelystad Airport onacceptabel

  2 reacties

  Vier Overijsselse gemeenten en de provincie vinden de opening van vakantievliegveld Lelystad Airport onacceptabel. Tenzij er alsnog een oplossing wordt gevonden voor de laagvliegroute, waar inwoners van Overijssel het meeste last van gaan krijgen. Dat hebben zij de nieuwe minister van Infrastructuur Mark Harbers in een brief laten weten. Overijssel is heel boos dat Harbers voorganger de Tweede Kamer onlangs in een brief heeft laten weten ‘dat er geen oplossing is gevonden voor de laagvliegroute’.

 • In 2021 zijn er meer XXL-dozen neergezet dan ooit in Nederland; logistiek; ruimtelijke ordening; bedrijventerreinen; gemeenten; provincies; richtlijnen

  XXL-dozen rukken verder op in landschap

  Vorig jaar zijn in Nederland 25 megadistributiecentra in gebruik genomen, het hoogste aantal tot nu toe. Per stuk zijn deze nieuwe distributiecentra gemiddeld bijna veertien voetbalvelden groot. Vooral Rotterdam-Rijnmond, Noord-Brabant en Limburg zijn in trek, blijkt uit een jaarlijkse monitor van adviesbureau Buck Consultants International (BCI).

 • © Shutterstock

  Aantal sociale huurwoningen mag sowieso niet afnemen

  5 reacties

  De Tweede Kamer wil dat het aantal sociale huurwoningen de komende tijd in ieder geval niet afneemt. Een meerderheid in het parlement nam een motie van de SP hierover aan. Mark Rutte wilde dit aanvankelijk niet toezeggen omdat hij de uitwerking van de plannen van het nieuwe kabinet wilde afwachten, maar mede op aandringen van CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma gaf de premier uiteindelijk toch toe.

 • stikstofaanpak; RIVM; stikstofdepositie; natuur; Raad van State:

  Stikstofneerslag telt mee tot 25 kilometer

  Vanaf vandaag is de geactualiseerde versie van de AERIUS Calculator beschikbaar. Dit rekeninstrument wordt bij aanvragen voor onder andere een natuurvergunning gebruikt om de stikstofneerslag te berekenen. Nieuw is dat de maximale rekenafstand voortaan 25 kilometer is.

 • Beeld: Shutterstock

  ABP steekt half miljard in fonds duurzame leningen

  Pensioenfonds ABP belegt 570 miljoen euro in het nieuwe ILX-fonds, een in Amsterdam gebaseerd fonds bestemd voor duurzame private leningen in opkomende landen. Het geld is bedoeld voor bedrijven en projecten die bijdragen aan bijvoorbeeld voedselzekerheid en schone energie.

 • Dat adviseert het COT, Instituut voor veiligheids- en crisismanagement, in Een crisis van ongekende omvang, waarin het de aanpak van de watercrisis van juli 2021 evalueert. Daarbij overstroomde onder andere een deel van Valkenburg.

  Waterschap Limburg moet oefenen met crises

  Waterschap Limburg moet ervoor zorgen dat crisisfunctionarissen zich bewuster zijn van het crisisplan en moet crisis-scenariosessies organiseren. Dat adviseert het COT, Instituut voor veiligheids- en crisismanagement, in Een crisis van ongekende omvang, waarin het de aanpak van de watercrisis van juli 2021 evalueert. Daarbij overstroomde onder andere een deel van Valkenburg.

 • Het college van Almere had geen kennis van de brief die Provincie Flevoland in december 2020 heeft gestuurd aan toenmalig minister Wiebes waarin zijn steun wordt gevraagd voor de vestiging van het hyperscale datacenter van Meta in Zeewolde én voor de vestiging van een hyperconnectivity hub, zoals die door de Metropoolregio Amsterdam aan Flevoland is toebedeeld. Het college moest dat uit de pers vernemen.

  Almere wist niet van provincielobby datacenter

  Het college van Almere had geen kennis van de brief die Provincie Flevoland in december 2020 heeft gestuurd aan toenmalig minister Wiebes waarin zijn steun wordt gevraagd voor de vestiging van het hyperscale datacenter van Meta in Zeewolde én voor de vestiging van een hyperconnectivity hub, zoals die door de Metropoolregio Amsterdam aan Flevoland is toebedeeld. Het college moest dat uit de pers vernemen.

 • Overleven kwetsbare gebieden de toenemende ruimtelijke druk? Op verzoek van de Eerste Kamer bracht het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in december een Planmonitor NOVI uit. De pilot moet straks een jaarlijkse, meer gedetailleerde navolging krijgen ­– mits de decentrale overheden meewerken.

  Uitwerking van NOVI ‘blijft een beetje hangen’

  Overleven kwetsbare gebieden de toenemende ruimtelijke druk? Op verzoek van de Eerste Kamer bracht het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in december een Planmonitor NOVI uit. De pilot moet straks een jaarlijkse, meer gedetailleerde navolging krijgen ­– mits de decentrale overheden meewerken.

 • Wolvenwerende rasters zijn verplaatsbaar. De netten grenzen een gebied af waar een kudde zonder herder tijdelijk graast. In Drenthe lopen veel van dergelijke kuddes in het gebied waar een wolventerritorium is. De Drentse wolvencommissie vond daarom dat de provincie meer moest doen dan subsidie geven voor de aanschaf van wolvenwerend materiaal. De provincie stelt binnenkort ook een speciale consulent aan die nog meer hulp gaat bieden.

  Drenthe gaat helpen bij opzetten wolvenhekken

  10 reacties

  De provincie Drenthe gaat veehouders helpen met het opzetten van een wolvenwerend raster. Een wolvenhek met stroomdraden voorkomt aanvallen van een wolf op schapen en geiten, maar het blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig om dergelijke rasters te gaan gebruiken. Veel schapenhouders klagen daarover. Daarom heeft Drenthe een ondersteunersteam aangesteld.

 • beschermd dorpsgezicht; omgevingsrecht; federatie ruimtelijke kwaliteit; pointer

  'Valse tegenstelling' over zonnepanelen

  Berichtgeving van Pointer over welwillende burgers die geen zonnepanelen mogen leggen op woningen in beschermd stadsgezicht gaat uit van 'óf je bent voor zonnepanelen óf je bent voor mooi en behoud van cultureel erfgoed.' Dat is 'een valse tegenstelling', vindt directeur Flip ten Cate van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

 • De gemeente Emmen helpt 49.000 huishoudens energie te besparen met een nieuwe app. Inwoners krijgen vragen over wat zij zelf aan energiebesparing doen en verdienen punten die zij kunnen inwisselen voor energiebespaarboxen. Bij de app is gebruik gemaakt van blockchaintechnologie.

  Emmen start blockchainproject voor energiebesparing

  De gemeente Emmen helpt 49.000 huishoudens energie te besparen met een nieuwe app. Inwoners krijgen vragen over wat zij zelf aan energiebesparing doen en verdienen punten die zij kunnen inwisselen voor energiebespaarboxen. Bij de app is gebruik gemaakt van blockchaintechnologie.

 • © Shutterstock

  Provincie gaf meer uit aan verkeer en vervoer, rijk minder

  Reageer

  De afgelopen jaren gaf het rijk minder uit aan verkeer en vervoer, terwijl de provincies juist meer geld besteedden aan zaken als wegen en openbaar vervoer. De uitgaven van de gemeenten op dit terrein bleven ongeveer gelijk.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Ruimte en Milieu